Zobacz też

Ekscytujące wiadomości! Aplikacja mobilna Acrobat Reader ma teraz bardziej intuicyjny interfejs. Strony pomocy zostały zaktualizowane, aby ułatwić poruszanie się po różnych funkcjach tego nowego interfejsu. Uwaga: niektórzy użytkownicy mogą nadal widzieć klasyczny interfejs. Wyszukaj komunikat lub przełącznik, aby uzyskać dostęp do klasycznej pomocy. Życzymy przyjemnego korzystania z naszej aplikacji!

Najczęściej zadawane pytania


Logowanie się

Zaloguj się, aby mieć uprawnienia do poniższych funkcji i czynności:

  • Dostęp do bezpłatnych funkcji, które wykorzystują usługi internetowe.

  • Dostęp do zaawansowanych funkcji, które stanowią część usług subskrypcji.

  • Włączanie powiadomień o zmianach plików, aktualizacjach obiegów pracy, udziale w recenzjach i nie tylko.

  • Automatyczne zapisywanie większości zmian w pamięci masowej Adobe w chmurze, co chroni Twoją pracę i umożliwia dostęp do plików z dowolnego urządzenia.

  • Automatyczne logowanie do programów Acrobat i Adobe Scan.

Możesz zalogować się do pamięci masowej Adobe w chmurze za pomocą identyfikatora Adobe ID, Google, Apple lub Facebooka albo za pomocą obsługiwanych firmowych poświadczeń. Aby się zalogować:

  1. Otwórz aplikację.

  2. Wybierz jedną z następujących opcji logowania:

  • Wybierz opcję logowania z innych dostawców: Facebook, Google lub Apple.

  • Dotknij pozycji Zaloguj się, aby użyć identyfikatora Adobe ID, a następnie wprowadź adres e-mail i hasło.

  • Dotknij pozycji Zarejestruj się, aby utworzyć nowy identyfikator Adobe ID.

../_images/signinmain.png

Logowanie za pomocą identyfikatora firmy lub szkoły

Jeśli masz jedno poświadczenie logowania, zobaczysz tylko jeden zestaw ekranów. Jeśli jesteś członkiem organizacji i posiadasz inny identyfikator, może zostać wyświetlony monit o wybór osobistego identyfikatora lub identyfikatora firmowego. Jeśli tak, wybierz konto i zaloguj się przy użyciu danych powiązanych z tym kontem.

../_images/selectaccount.png

Wylogowywanie

Po wylogowaniu nie można uzyskać dostępu do usług subskrypcji, ani dokumentów i obiegów pracy w trybie online.

Aby się wylogować, dotknij kolejno profileicon > Wyloguj.