Informacje o wydaniu

Regularnie uaktualniamy program Adobe Acrobat Reader, aby rozwiązywać problemy i ułatwiać korzystanie z aplikacji. Sugerujemy więc, aby na bieżąco aktualizować aplikację, co umożliwi dostęp do najnowszych funkcji i korzystanie z rozszerzonego interfejsu użytkownika.

Wrzesień 2023 r.

Nowości

To wydanie zawiera następujące uaktualnienia:

  • Nowe funkcje dostępne dla użytkowników korporacyjnych: wprowadzono nowe funkcje dla użytkowników korporacyjnych i użytkowników z urządzeniami zarządzanymi.

  • Łatwy dostęp do dokumentów Adobe Scan: użytkownicy mogą teraz uzyskać dostęp do swoich dokumentów Adobe Scan z poziomu karty Pliki.

Zmiany wymagań systemowych

Brak

Sierpień 2023 r.

Nowości

To wydanie zawiera następujące uaktualnienia:

  • Obsługa ponownego uruchamiania OCR: można teraz wielokrotnie uruchomić funkcję OCR z możliwością wyszukiwania na zeskanowanym dokumencie.

Zmiany wymagań systemowych

Brak

Lipiec 2023 r.

Nowości

To wydanie zawiera następujące nowe funkcje:

  • Efektywne zarządzanie stronami PDF: możesz teraz użyć narzędzia „Strony”, aby szybko przeglądać wszystkie strony w pliku PDF i zarządzać nimi. Subskrybenci Premium mogą przeorganizować strony w żądanej kolejności. Zobacz, jak organizować strony w pliku PDF.

Zmiany wymagań systemowych

Brak

Czerwiec 2023 r.

Nowości

To wydanie zawiera następujące nowe funkcje:

  • Ulepszony panel komentarzy: w najnowszej wersji wprowadzono ulepszenia listy i panelu komentarzy, ułatwiając użytkownikom przeglądanie, edycję i usuwanie komentarzy, a także odpowiadanie na nie.

  • Kadrowanie obrazów: subskrybenci programu Acrobat iOS Premium mogą teraz łatwo kadrować obrazy w pliku PDF do żądanego rozmiaru za pomocą narzędzia Kadrowanie. Aby dowiedzieć się, jak kadrować obrazy, zapoznaj się z sekcją Pomoc dotycząca nowej wersji.

  • Ulepszone wyszukiwanie zawartości: możesz teraz wyszukiwać słowa na globalnym pasku wyszukiwania i uzyskać łatwy dostęp do listy plików, w której znaleziono wyszukiwany termin. Po wybraniu określonego pliku można zobaczyć wstępnie wprowadzone słowo kluczowe wyszukiwania na pasku wyszukiwania pliku i łatwo nawigować w pliku, aby zobaczyć wszystkie wystąpienia wyszukiwanego słowa kluczowego.

Zmiany wymagań systemowych

Brak

Maj 2023 r.

Nowości

Ta wersja zawiera ulepszenia wydajności i stabilności. Interfejs użytkownika aplikacji pozostaje niezmieniony.

Zmiany wymagań systemowych

Brak

Kwiecień 2023 r.

Nowości

To wydanie zawiera następujące nowe funkcje:

  • Obsługa narzędzia Kadruj: użytkownicy nowej wersji mogą teraz użyć narzędzia Kadruj do przycinania określonej sekcji strony, przycinania marginesów lub ukrywania niektórych elementów. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z narzędzia Kadrowanie, zapoznaj się z sekcją Pomoc dotycząca nowej wersji.

Zmiany wymagań systemowych

Brak

Marzec 2023 r.

Nowości

To wydanie zawiera następującą nową funkcję:

Zmiany wymagań systemowych

Brak

Luty 2023 r.

Nowości

To wydanie zawiera następującą nową funkcję:

  • Ulepszona funkcja @wzmianek: dzięki aktualnym ulepszeniom odbiorcy udostępnionego dokumentu do recenzji mogą używać znacznika @wzmianki, aby zaprosić i dodać do recenzji zewnętrznych współpracowników. Zewnętrzni współpracownicy dodani za pomocą znacznika @wzmianki otrzymują powiadomienie e-mail wraz z łączem do dokumentu.

Zmiany wymagań systemowych

Brak