Informacje o wydaniu

Regularnie uaktualniamy program Adobe Acrobat Reader, aby rozwiązywać problemy i ułatwiać korzystanie z aplikacji. Sugerujemy więc, aby na bieżąco aktualizować aplikację, co umożliwi dostęp do najnowszych funkcji i korzystanie z rozszerzonego interfejsu użytkownika.

Lipiec 2022 r.

Oprócz usprawnień wydajności i stabilności ta wersja zawiera następujące nowe funkcje:

  • Zaawansowana funkcja Edycja pliku PDF: Aplikacja Acrobat Reader umożliwia teraz szybkie edytowanie pliku PDF za pomocą narzędzia „Edytuj tekst” w menu kontekstowym. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Edycja istniejącego tekstu.

Zmiany wymagań systemowych

Brak

Rozwiązane problemy

[19778] Rozwiązano problem, w wyniku którego użytkownicy nie mogli usunąć plików z listy ostatnio używanych.

[19467] Rozwiązano problem, w wyniku którego użytkownicy nie mogli zaimportować dokumentu, gdy w przeglądarce PDF otwarty był inny importowany dokument, ze względu na zamrożone okno dialogowe „Otwieranie”.

Czerwiec 2022 r.

Oprócz usprawnień wydajności i stabilności ta wersja zawiera następujące nowe funkcje:

  • Lepsza obsługa obrazów: Klienci Premium mogą teraz uzyskać łatwiejszy dostęp do narzędzia „Konwertuj na plik PDF” do konwersji obrazów do formatu PDF. Dowiedz się, jak otwierać pliki obrazów i konwertować je na format PDF.

Zmiany wymagań systemowych

Brak

Maj 2022 r.

Nowości

Oprócz usprawnień wydajności i stabilności to wydanie zawiera aktualizację pamięci masowej w chmurze: Usługa Document Cloud to teraz pamięć masowa Adobe w chmurze.

Zmiany wymagań systemowych

Brak

Kwiecień 2022 r.

Nowości

Ta wersja zawiera ulepszenia wydajności i stabilności. Interfejs użytkownika aplikacji pozostaje niezmieniony.

Zmiany wymagań systemowych

Brak

Marzec 2022 r.

Nowości

Ta wersja zawiera ulepszenia wydajności i stabilności. Interfejs użytkownika aplikacji pozostaje niezmieniony.

Zmiany wymagań systemowych

Brak

Luty 2022 r.

Oprócz usprawnień wydajności i stabilności ta wersja zawiera następujące nowe funkcje:

  • Eksportuj pliki PDF do obrazów: Bieżąca wersja programu Acrobat dla systemu iOS obsługuje konwertowanie stron pliku PDF na obrazy. Funkcja „Eksportuj plik PDF” umożliwia konwertowanie stron pliku PDF na dwa nowe formaty plików: JPEG i PNG. Dowiedz się, jak przekonwertować pliki PDF na obrazy za pomocą funkcji Eksportuj plik PDF.

Styczeń 2022 r.

Nowości

Oprócz usprawnień wydajności i stabilności ta wersja zawiera następujące nowe funkcje:

  • Ulepszona obsługa funkcji Mów zaznaczone: Aplikacja Acrobat iOS obsługuje teraz funkcję dostępności systemu iOS „Mów zaznaczone”, zarówno w widoku klasycznym, jak i w trybie Liquid Mode. Gdy opcja Mów zaznaczone jest włączona, można zaznaczyć tekst, a aplikacja odczyta go na głos. Dowiedz się, jak korzystać z funkcji Mów zaznaczone.

Zmiany wymagań systemowych

Brak

Listopad 2021 r.

Nowości

Oprócz poprawy wydajności i stabilności to wydanie zawiera następujące nowe funkcje:

  • Wyślij dokumenty do podpisania: W programie Acrobat można teraz użyć nowego narzędzia Poproś o podpisy elektroniczne, aby uzyskać od innych podpis pod dokumentem.

Zmiany wymagań systemowych

Bieżąca wersja programu Acrobat obsługuje system iOS w wersji 14.0 lub nowszej. System iOS w wersji 13.0 lub starszej nie jest już obsługiwany przez aplikację Adobe Acrobat Reader dla systemów iOS.