Prośba o podpisy elektroniczne

Teraz możesz uzyskać od innych podpis pod dokumentem za pomocą nowego narzędzia aplikacji mobilnej Acrobat Reader Poproś o podpisy elektroniczne. Narzędzie umożliwia tworzenie podpisów zgodnych z przepisami dotyczącymi podpisów elektronicznych w wielu krajach na całym świecie.

Narzędzia Poproś o podpisy elektroniczne można używać w ramach subskrypcji jednego z następujących planów:

 • PDF Pack

 • Acrobat Standard

 • Acrobat Pro dla użytkowników indywidualnych i zespołów

 • Acrobat Pro z podpisami cyfrowymi dla użytkowników indywidualnych i zespołów

 • Acrobat Pro z ulepszonymi podpisami cyfrowymi dla użytkowników indywidualnych i zespołów

Obsługiwane typy plików

Obecnie funkcja Poproś o podpisy elektroniczne jest obsługiwana tylko w przypadku plików PDF.

Wysyłanie dokumentu do podpisania elektronicznego

Aby wysłać dokument do podpisu:

 1. Na liście plików dotknij ikony overflowicon > Poproś o podpisy elektroniczne.

  ../_images/e-sign-context-menu.png
 1. Można też otworzyć plik, który chcesz wysłać do podpisu, a następnie dotknąć opcji moretools > Poproś o podpisy elektroniczne.

  ../_images/more-tools-menu.png

Uwaga

Jeśli korzystasz z klasycznego interfejsu, możesz też otworzyć plik, który chcesz wysłać do podpisu, a następnie dotknąć opcji overflowicon > Poproś o podpisy elektroniczne.

 1. W wyświetlonym oknie dialogowym Dodaj odbiorców dodaj adresy e-mail wybranych odbiorców. Dodani odbiorcy pojawią się na poniższej liście. Lista odbiorców jest uporządkowana według kolejności, w jakiej są oni zobowiązani do podpisania umowy.

 2. Aby zmienić kolejność odbiorców, dotknij ikony hamburgericon obok odbiorcy i przesuń ją w górę lub w dół listy.

  ../_images/add-recipients.png
 3. Aby dołączyć siebie jako sygnatariusza dokumentu, dotknij opcji Dodaj mnie.

 4. Aby zmienić rolę dodanych odbiorców, dotknij opcji overflowicon obok adresu e-mail odbiorcy i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Podpisz — jest to domyślna rola odbiorcy. Wszyscy sygnatariusze danej transakcji muszą mieć przynajmniej jedno przypisane do nich wymagane pole podpisu. Jeżeli system nie znajdzie pola podpisu przypisanego do sygnatariusza, na końcu dokumentu zostanie utworzony automatycznie blok podpisu.

  • Wypełnij formularz — ta rola jest dostępna tylko dla użytkowników programu Acrobat Pro i subskrybentów usługi zaawansowanych podpisów cyfrowych. Osoby wypełniające mogą zostać wyznaczone w trakcie cyklu składania podpisu, ale nie muszą składać żadnych podpisów. Do osoby wypełniającej formularz można przypisać wszystkie typy pól tekstowych, w tym pola podpisu.

  • Zatwierdź — ta rola jest dostępna tylko dla użytkowników programu Acrobat Pro i subskrybentów usługi zaawansowanych podpisów cyfrowych. Osoba zatwierdzająca może zostać przypisana do dokumentu, który wymaga sprawdzenia przed wysłaniem go do sygnatariuszy. Osoby zatwierdzające nie muszą podpisywać ani wchodzić w interakcję z żadnym polem. Muszą jedynie wprowadzić swoje imię i nazwisko przed wysłaniem transakcji do sygnatariuszy. Można również przypisać kilka pól do osoby zatwierdzającej, wymagając ich wypełnienia.

  • Kopia — odbiorcy DW otrzymujący kopię pierwotnego żądania i podpisaną umowę wyłącznie w celach informacyjnych.

  • Usuń odbiorcę — należy wybrać tę opcję, aby usunąć odbiorcę z listy.

  ../_images/recipient-action.png
 1. Po dodaniu wszystkich odbiorców w odpowiedniej kolejności i przypisaniu ról dotknij opcji Dodaj pola w prawym górnym rogu.

../_images/add-fields.png
 1. Dotknij dowolnego miejsca w dokumencie, aby dodać pola formularza.

  ../_images/field-setup.png
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym konfiguracji pola dotknij pola Typ pola i wybierz typ pola.

  Program Acrobat obsługuje następujące typy pól: tekst, podpis, nazwisko, data, adres e-mail i pole wyboru. Domyślnie dodane pola są przypisywane do pierwszego odbiorcy.

  ../_images/field-types.png
 3. Aby zmienić przypisanego odbiorcę, dotknij pola i wybierz innego odbiorcę z menu podręcznego. Należy pamiętać, że na liście sygnatariuszy pojawiają się tylko odbiorcy z rolą Podpisz.

  ../_images/change-recipient.png
 4. Aby usunąć niepotrzebne pole formularza, wybierz je i dotknij opcji Usuń.

 5. Po przypisaniu pól dotknij opcji Recenzja.

  ../_images/send-doc-review.png
 6. W otwartym oknie dialogowym Recenzja umowy można zmienić nazwę pliku, napisać wiadomość do odbiorców i przejrzeć dokument.

  ../_images/agreement-review.png
 7. Dotknij pozycji Wyślij.

Otrzymasz wiadomość potwierdzającą wysłanie umowy do podpisu.

../_images/agreement-sent.png

Zarządzanie umowami

Aplikacja Acrobat Reader umożliwia wyświetlanie umów i zarządzanie nimi za pomocą karty Ostatnio używane lub Umowy na stronie głównej.

Aby wyświetlić umowy lub zarządzać nimi:

 1. Przejdź do karty Umowy na stronie głównej.

  ../_images/view-agreement-tab.png

  Uwaga: ostatnio udostępnione lub otwarte umowy są również wyświetlane na karcie Ostatnio używane. Pliki udostępnione do podpisu są oznaczone ikoną podpisu, jak pokazano poniżej.

  ../_images/view-agreement-recent.png
 1. Z listy plików wybierz umowę, którą chcesz otworzyć.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym ze zgodą dotknij przycisku Wyświetl.

  ../_images/view-agreement-consent.png

  Uwaga

  Aby wyświetlić umowy, musisz wyrazić zgodę na pobranie przez aplikację tymczasowych kopii umowy do urządzenia. Pobrane kopie są zabezpieczone przez urządzenie, które może stosować inne środki bezpieczeństwa niż firma Adobe. Pobrane kopie są usuwane po 30 dniach od daty ostatniego dostępu.

Umowę można również otworzyć i zarządzać nią za pośrednictwem:

 • Przeglądarki internetowej, logując się do konta.

 • Bezpośredniego łącza do umowy z wiadomości e-mail, otwierając umowę w przeglądarce internetowej urządzenia mobilnego.