Zarządzanie subskrypcjami

Acrobat Reader jest darmową aplikacją, za pomocą której można otwierać, przeglądać, podpisywać, drukować, opisywać, wyszukiwać i udostępniać pliki PDF. Jednak aby móc korzystać z następujących funkcji premium, należy zakupić usługi subskrypcji:

Subskrypcja usług

Aby wyświetlić subskrypcje i dodać nowe:

Jeśli funkcja, której próbujesz użyć, jest niedostępna lub wyświetla się monit z prośbą o subskrybowanie, sprawdź bieżące subskrypcje w następujący sposób:

 1. Dotknij ikony profileicon.

 2. Dotknij pozycji Subskrypcje.

 3. Aby dodać subskrypcję lub poznać więcej szczegółów, dotknij pozycji Subskrybuj teraz.

../_images/managesubs.png

Uaktualnianie istniejących subskrypcji

Program Acrobat umożliwia uaktualnienie do dowolnego pakietu, jednak w przypadku aktualizacji do pakietu zawierającego usługi, które zostały już wcześniej objęte subskrypcją, użytkownik zostanie poproszony o anulowanie istniejących subskrypcji. Na przykład w przypadku subskrypcji usługi premium należy anulować wszystkie inne subskrypcje.

Anulowanie subskrypcji

Musisz anulować subskrypcję w sklepie, w którym została zakupiona.

Aby zainicjować anulowanie z aplikacji Adobe Acrobat Reader:

 1. Dotknij ikony profileicon.

 2. Dotknij pozycji Subskrypcje.

 3. Dotknij pozycji Zarządzaj subskrypcjami.

 4. Po otwarciu App Store należy zakończyć proces przypisany do wyboru.

Otrzymasz wiadomość e-mail z anulowaniem.

Opłata za anulowanie i zwroty

Zwrot kosztów zależy od momentu anulowania i rodzaju zakupionej subskrypcji. W przypadku większości planów otrzymasz pełny zwrot w przypadku anulowania subskrypcji w ciągu 14 dni od daty zakupu. Dowiedz się, czy otrzymasz zwrot kosztów po anulowaniu subskrypcji.

Firma Adobe nie wydaje zwrotów za zakupy dokonane bezpośrednio w sklepach z aplikacjami. Aby uzyskać informacje na temat zwrotów lub rozliczeń, zapoznaj się z zasadami zwrotu kosztów z Apple dla App Store lub iTunes Store.

Potrzebujesz więcej pomocy przy zwrotach kosztów? Skorzystaj z opcji Skontaktuj się z nami na dole strony Często zadawane pytania dotyczące aplikacji mobilnej Acrobat Reader.

Przywracanie subskrypcji

Subskrypcja powinna zostać aktywowana automatycznie. W przypadku wystąpienia problemu można przywrócić zakupiony produkt w następujący sposób:

 1. Dotknij ikony profileicon.

 2. Dotknij pozycji Subskrypcje.

 3. Dotknij opcji Przywróć zakupy.

Po wyświetleniu okna dialogowego z informacją o przywróceniu zakupów uruchom ponownie aplikację i spróbuj skorzystać z płatnych usług.

Uwaga

Rozwiązania szczególnych przypadków można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania poniżej.

Aktualizacja aplikacji

Program Acrobat Reader jest w pełni zintegrowany z Twoim urządzeniem i usługą Adobe Document Cloud. Jednak zmiana jednego z tych komponentów może wymagać aktualizacji jednego lub kilku innych komponentów. Jeśli aplikacja nie zaktualizuje się automatycznie, należy ją zaktualizować do najnowszej wersji.

Document Cloud to nieustannie rozwijająca się usługa, a bieżące zmiany mogą zakłócać niektóre procesy, które korzystają z usług DC. Dlatego po wyświetleniu odpowiedniego monitu należy zaktualizować program Acrobat Reader do najnowszej wersji.

Zalecamy aktualizację aplikacji i włączenie automatycznej aktualizacji w celu zapewnienia dostępu do najnowszej wersji. Aby tego dokonać, postępuj zgodnie z instrukcjami sklepu Apple Store.

Zapisywanie plików

Pliki zmienione za pomocą usług subskrypcji są stale zapisywane. W systemie iOS takie pliki są zawsze zapisywane w Document Cloud niezależnie od ich oryginalnej lokalizacji.

Często zadawane pytania dotyczące subskrypcji

Dlaczego po zakończeniu okresu próbnego mój rachunek został automatycznie obciążony?

Bezpłatny okres próbny automatycznie przekształca się w płatną subskrypcję na koniec okresu próbnego.

Czy firma Adobe wysyła potwierdzenie w przypadku anulowania subskrypcji?

 • Anulowanie za pośrednictwem sklepu z aplikacjami: Sprawdź zasady potwierdzania anulowania w sklepie z aplikacjami.

 • Anulowanie przez Adobe: Firma Adobe wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Skąd mam wiedzieć, że okres próbny dobiega końca i czy zostanie pobrana opłata?

Sprawdź ustawienia w aplikacji firmy Adobe, aby dowiedzieć się, kiedy zostanie naliczona opłata. Dotknij kolejno Ustawienia > Zarządzaj subskrypcjami, aby wyświetlić następną planowaną płatność.

Co zrobić, jeśli przypadkowo zasubskrybuję dwa razy?

Nie można subskrybować podwójnie za pomocą jednego identyfikatora logowania. Jeśli logujesz się jako inny użytkownik, należy pamiętać o zarządzaniu swoimi subskrypcjami oddzielnie w ramach każdego logowania.

Chcę ocenić, czy wolę kupić czy anulować. Gdzie mogę uzyskać pełną listę funkcji, które dostaję na wszystkich platformach?

Sklepy z aplikacjami wyszczególniają dostępne zakupy w aplikacji (dostępne funkcje subskrypcji).

Czy mogę uzyskać dostęp do subskrypcji Acrobat Reader Premium z wielu urządzeń mobilnych?

Tak, dostęp do subskrypcji Acrobat Reader Premium można uzyskać z wielu urządzeń mobilnych, logując się przy użyciu danych logowania powiązanych z kontem subskrypcji.

Czy mogę korzystać z subskrypcji Adobe Acrobat Premium w programie Acrobat Reader na komputery stacjonarne?

Nie, nie można korzystać z subskrypcji Adobe Acrobat Premium w celu uzyskania dostępu do funkcji subskrypcji programu Acrobat Reader na komputery stacjonarne.

Funkcje subskrypcji

Tworzenie pliku PDF

Subskrybenci usługi Adobe Acrobat Premium lub programu Adobe Acrobat Pro DC mogą konwertować do formatu PDF pliki różnego typu. Ta usługa online wymaga połączenia z Internetem.

Aby przekonwertować nieotwarty plik na format PDF:

 1. Zaloguj się w usłudze Document Cloud.

 2. Na liście Strona główna, Pliki lub Udostępnione dotknij opcji plusicon > createicon Utwórz plik PDF.

../_images/createmenu.png
 1. Dotknij dowolnej lokalizacji pliku i przejdź do pliku.

 2. Wybierz jeden plik typu innego niż PDF.

Aplikacja automatycznie konwertuje plik do formatu PDF i zapisuje go w Document Cloud.

../_images/converted.png

Aby przekonwertować otwarty plik na format PDF:

 1. Zaloguj się w usłudze Document Cloud.

 2. Przejdź do dowolnej listy plików (Ekran główny, Pliki, Udostępnione) i otwórz plik w formacie innym niż PDF.

 3. Dotknij pozycji overflowicon > createicon Utwórz plik PDF.

Plik jest automatycznie konwertowany do formatu PDF i przechowywany w usłudze Document Cloud.

../_images/createmenuoverflow.png

Eksportowanie plików PDF do innego formatu

Subskrybenci mogą eksportować zawartość PDF do innych formatów, takich jak Word, Excel, PowerPoint i Rich Text. W czasie obiegu pracy eksportu użytkownicy mogą także skorzystać z opcji konwersji zeskanowanego tekstu na tekst rzeczywisty za pomocą funkcji optycznego rozpoznawania znaków. Obsługiwanych jest wiele języków.

Aby wyeksportować otwarty dokument PDF:

 1. Zaloguj się do usługi Document Cloud i otwórz plik PDF.

 2. Dotknij ikony overflowicon.

 3. Dotknij ikony exporticon.

../_images/fileoverflowmenu.png
 1. Określ format eksportu, np. .docx, .rtf itd.

 2. Opcjonalnie: Domyślnie język eksportu jest taki sam, jak zainstalowanej aplikacji. Możesz zmienić język, dotykając opcji Język i wybierając odpowiedni język.

 3. Dotknij pozycji Eksportuj.

../_images/exportpdf.png

Aby wyeksportować nieotwarty dokument PDF:

 1. Na liście Strona główna, Pliki lub Udostępnione pliki dotknij opcji overflowicon obok dowolnego pliku.

 2. Dotknij exporticon i wykonaj opisany powyżej obieg pracy.

../_images/filelistcontextmenu.png

Edycja pliku PDF

Subskrybenci usługi Adobe Acrobat Premium lub programu Adobe Acrobat Pro DC mogą edytować pliki PDF na telefonach i tabletach. Funkcja edycji umożliwia:

 • Dodawanie tekstu i obrazów.

 • Usuwanie, przenoszenie i zmianę rozmiaru bloków tekstu, a także edycja tekstu.

 • Zmianę stylu czcionki, rozmiaru, grubości, koloru i wyrównania.

 • Konwertowanie tekstu na listę wypunktowaną lub ponumerowaną.

 • Usuwanie, przenoszenie, obracanie i zmiana rozmiaru obrazów.

 • Cofanie i ponawianie czynności.

Aby przejść do trybu edycji, dotknij kolejno editicon > Edytuj plik PDF.

 • Aby edytować tekst lub obraz, wystarczy go dotknąć.

 • Dotknij addtexticon lub addimageicon, aby dodać pole tekstowe lub obraz.

../_images/editbuttonmenu.png

Więcej informacji można znaleźć w części Edycja pliku PDF.

Łączenie plików

Subskrybenci programu Adobe Acrobat Premium lub Adobe Acrobat Pro DC mogą łączyć do 12 plików PDF w jeden plik PDF. Można również łączyć pliki z dowolnej zintegrowanej lokalizacji, takiej jak Dropbox czy Drive.

Należy zwrócić uwagę na następujące ograniczenia w łączeniu plików:

 • Nie można łączyć plików, które zostały udostępnione do recenzji.

 • Należy zalogować się do usługi Document Cloud.

 • Wymagane jest połączenia z Internetem.

 • Wymagana jest subskrypcja programu Acrobat Reader.

Aby połączyć pliki:

 1. Na liście plików naciśnij i przytrzymaj plik, aż pojawi się znacznik wyboru.

 2. Dotknij jednego lub więcej plików. Można wybrać do 12 nieudostępnionych plików.

 3. Dotknij pozycji overflowicon > Połącz pliki. W przypadku wybrania plików innych niż PDF program Acrobat natychmiast konwertuje je do formatu PDF.

  ../_images/combinefiles.png

Uwaga

Możesz także z listy plików wybrać kolejno plusicon > Połącz pliki. Możesz też otworzyć plik i dotknąć kolejno overflowicon > Połącz pliki. Następnie przejdź do lokalizacji pliku, wybierz pliki i dotknij Dalej. Następnie wykonaj poniższe czynności.

 1. W razie potrzeby wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolejność plików, dotknij reordericon i przeciągnij plik w górę lub w dół.

  • Aby usunąć plik z listy łączenia, dotknij removeicon obok pliku.

  • Aby zmienić nazwę pliku, dotknij pencilicon obok nazwy pliku i wprowadź nową nazwę. Domyślna nazwa pliku to „Combine + (bieżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1. Dotknij Połącz.

Plik jest automatycznie wysyłany do usługi łączenia plików PDF firmy Adobe i przesyłany do usługi Document Cloud.

../_images/fileoverflowmenu.png

Kompresowanie pliku PDF

Płatna subskrypcja Acrobat umożliwia kompresowanie pliku PDF, aby zmniejszyć jego rozmiar i ułatwić udostępnianie. Aby skompresować plik PDF:

 1. Dotknij ikony overflowicon > compressicon Kompresuj plik PDF.

 2. W otwartym oknie dialogowym kompresji wybierz poziom kompresji i dotknij opcji Kompresuj w prawym górnym rogu.

To spowoduje utworzenie skompresowanego pliku PDF i zapisanie go w usłudze Document Cloud.

Uwaga

Plik skompresowany na poziomie „Wysoka kompresja” lub do najmniejszego rozmiaru nie może być dalej kompresowany; próba skompresowania takiego pliku spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

../_images/compress.png.

Zabezpieczanie plików PDF hasłem

Subskrybenci programu Adobe Acrobat Premium lub Adobe Acrobat Pro DC mogą zabezpieczyć pliki PDF hasłem, ustawiając hasło do otwarcia dokumentu.

Podczas tworzenia hasła dla pliku PDF należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Aplikacja tworzy kopię pliku o nazwie „<nazwa pliku>_protected” i zapisuje ten plik w chmurze Document Cloud. Operacja nie zabezpiecza ani nie zmienia oryginalnego pliku.

 • Na urządzeniach mobilnych działania, które zmieniają plik, w tym opcja Wypełnij i podpisz, komentowanie i edycja, są blokowane.

 • Z zastrzeżonych funkcji można korzystać w programie Acrobat dla komputerów stacjonarnych.

 • Hasło można usunąć za pomocą programu Acrobat dla komputerów stacjonarnych (trzeba znać oryginalne hasło).

 • Nie ma osobnego hasła do edycji. Jeśli użytkownik może otworzyć plik, może go też edytować.

 • Obecnie aplikacja mobilna Acrobat Reader nie obsługuje drukowania plików PDF chronionych hasłem.

Aby zabezpieczyć plik hasłem z otwartego pliku PDF lub z dowolnej listy plików:

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij ikony protecticon.

../_images/protect.png
 1. Wprowadź hasło i potwierdź je. Należy używać tylko obsługiwanych znaków.

 2. Dotknij pozycji Ustaw hasło.

../_images/setpassword.png

Obsługiwane znaki

Podczas tworzenia hasła chroniącego plik PDF należy używać wyłącznie liter, cyfr i obsługiwanych znaków wymienionych poniżej. W hasłach z nieobsługiwanymi znakami wyświetli się okno dialogowe z komunikatem o błędzie.

Obsługiwane znaki: !, “, “, #, $, %, &, ‘, (, ), *, +, ,, -, ., /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, :, ;, < , =, > , ?, @, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [, \, ], ^, _, `, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, {, |, }, ~

Otwieranie chronionego pliku

Aby otworzyć plik chroniony hasłem, należy znać hasło.

Uwaga

Nie ma możliwości odzyskania zapomnianego hasła.

 1. Otwórz chroniony plik.

 2. Wprowadź hasło.

 3. Dotknij pozycji OK.

../_images/enterpassword.png

Zapomniane hasła

Funkcja hasła służy do zabezpieczenia dokumentów przed złośliwymi atakami i nieautoryzowanym dostępem. Z tego powodu nie ma możliwości odzyskania utraconego hasła. Zwróć uwagę:

 • Ochrona hasłem produktu DC na urządzenia mobilne działa tak samo w wersji na komputer.

 • Utworzenie kopii zapasowej hasła w bezpieczny sposób jest zawsze dobrym pomysłem, jeśli uważasz, że możesz nie zapamiętać hasła.

 • W przypadku ochrony pliku hasłem program Acrobat Reader tworzy nowy plik. Oryginalny plik nie jest chroniony hasłem i zawsze można go pobrać z urządzenia.