Zarządzanie subskrypcjami

Acrobat Reader jest darmową aplikacją, za pomocą której można otwierać, przeglądać, podpisywać, drukować, opisywać, wyszukiwać i udostępniać pliki PDF. Jednak aby móc korzystać z następujących funkcji premium, należy zakupić usługi subskrypcji:

Po wykupieniu subskrypcji Adobe Acrobat Premium:

 • Uzyskasz dostęp do wszystkich wymienionych powyżej funkcji premium w aplikacji mobilnej Acrobat Reader .

 • Możesz uzyskać dostęp do większości funkcji premium w aplikacji internetowej i komputerowej Adobe Acrobat Reader. Dla subskrybentów Acrobat Premium nie są dostępne funkcje edycji i podpisu elektronicznego w aplikacji internetowej i komputerowej.

 • Opłaty będą naliczane automatycznie co miesiąc lub co rok, zgodnie z warunkami subskrypcji.

 • Jeśli zaakceptujesz ofertę bezpłatnej 7-dniowej wersji próbnej dla rocznej subskrypcji, otrzymasz wiadomość e-mail, gdy okres próbny będzie dobiegał końca.

  • Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego automatycznie zostanie naliczona opłata w wysokości określonej w warunkach subskrypcji.

  • Aby uniknąć opłat, należy anulować subskrypcję przed zakończeniem okresu próbnego.

Uwaga

Subskrybenci programu Acrobat Pro DC mogą korzystać ze wszystkich wymienionych powyżej funkcji premium w aplikacjach mobilnych, komputerowych i internetowych programu Acrobat Reader. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Plany i cennik programu Adobe Acrobat DC.

Subskrypcja usług

Jeśli funkcja, której próbujesz użyć, jest niedostępna lub wyświetla się monit z prośbą o subskrybowanie, możesz sprawdzić bieżące subskrypcje i dodać nowe. Aby to zrobić:

 1. Dotknij ikony profileicon.

 2. Dotknij pozycji Subskrypcje. Wyświetlona strona zawiera listę subskrypcji z aktualnym stanem.

 3. Aby wykupić subskrypcję programu Adobe Acrobat Premium, dotknij opcji Subskrybuj teraz.

  ../_images/subscriptions.png
 1. Na wyświetlonej stronie przejrzyj szczegóły subskrypcji i w razie potrzeby wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wykupić roczną subskrypcję, wybierz opcję Co rok > 7-dniowa bezpłatna wersja próbna. W wyświetlonym później oknie dialogowym zaloguj się przy użyciu istniejących poświadczeń lub zarejestruj konto Adobe i postępuj zgodnie z procedurą.

  • Aby zakupić miesięczną subskrypcję, wybierz opcję Co miesiąc > Subskrybuj teraz. Następnie zaloguj się lub zarejestruj i postępuj zgodnie z procedurą.

  ../_images/subscribe.png

Uwaga: Roczny okres rozliczeniowy za subskrypcję Premium rozpoczyna się w momencie zakończenia bezpłatnego okresu próbnego. Jeśli nie chcesz kontynuować subskrypcji, anuluj ją przed zakończeniem okresu próbnego, a opłata nie zostanie naliczona. Miesięczne i roczne subskrypcje są odnawiane automatycznie do momentu anulowania subskrypcji przed okresem odnowienia.

Uwaga

Jeśli nie zaktualizujesz aplikacji do najnowszej wersji, zobaczysz starszy interfejs użytkownika, zawierający listę poszczególnych subskrypcji.

Uaktualnianie istniejących subskrypcji

Program Acrobat umożliwia uaktualnienie do dowolnego pakietu, jednak w przypadku aktualizacji do pakietu zawierającego usługi, które zostały już wcześniej objęte subskrypcją, użytkownik zostanie poproszony o anulowanie istniejących subskrypcji. Na przykład w przypadku subskrypcji usługi premium należy anulować wszystkie inne subskrypcje.

Anulowanie subskrypcji

Musisz anulować subskrypcję w sklepie, w którym została zakupiona.

Aby zainicjować anulowanie z aplikacji Adobe Acrobat Reader:

 1. Dotknij ikony profileicon.

 2. Dotknij pozycji Subskrypcje.

 3. Dotknij pozycji Zarządzaj subskrypcjami.

 4. Po otwarciu App Store należy zakończyć proces przypisany do wyboru.

Otrzymasz wiadomość e-mail z anulowaniem.

../_images/managesubs.png

Opłata za anulowanie i zwroty

Zwrot kosztów zależy od momentu anulowania i rodzaju zakupionej subskrypcji. W przypadku większości planów otrzymasz pełny zwrot w przypadku anulowania subskrypcji w ciągu 14 dni od daty zakupu. Dowiedz się, czy otrzymasz zwrot kosztów po anulowaniu subskrypcji.

Firma Adobe nie wydaje zwrotów za zakupy dokonane bezpośrednio w sklepach z aplikacjami. Aby uzyskać informacje na temat zwrotów lub rozliczeń, zapoznaj się z zasadami zwrotu kosztów z Apple dla App Store lub iTunes Store.

Potrzebujesz więcej pomocy przy zwrotach kosztów? Skorzystaj z opcji Skontaktuj się z nami na dole strony Często zadawane pytania dotyczące aplikacji mobilnej Acrobat Reader.

Przywracanie subskrypcji

Jeśli nie możesz użyć lub znaleźć wcześniej zakupionych subskrypcji, spróbuj je przywrócić. Aby przywrócić subskrypcje:

 1. Dotknij ikony profileicon.

 2. Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany, dotknij opcji Zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcją, aby zalogować się na konto.

  Uwaga! Aby przywrócić subskrypcję, należy zalogować się przy użyciu identyfikatora użytego do zakupu subskrypcji.

 1. Dotknij pozycji Subskrypcje.

 2. Dotknij opcji Przywróć zakupy.

../_images/managesubs.png

Jeśli Twoje konto ma aktywne subskrypcje, zostanie wyświetlony komunikat informujący o przywróceniu zakupu. Uruchom ponownie aplikację i spróbuj skorzystać z płatnej subskrypcji.

Uwaga

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Błąd przywracania”, zapoznaj się z sekcją Często zadawane pytania dotyczące subskrypcji, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problem.

Aktualizacja aplikacji

Program Acrobat Reader jest w pełni zintegrowany z Twoim urządzeniem i usługą pamięci masowej Adobe w chmurze. Jednak zmiana jednego z tych komponentów może wymagać aktualizacji jednego lub kilku innych komponentów. Jeśli aplikacja nie zaktualizuje się automatycznie, należy ją zaktualizować do najnowszej wersji.

Pamięć masowa Adobe w chmurze to nieustannie rozwijająca się usługa, a bieżące zmiany mogą zakłócać niektóre procesy, które korzystają z usług DC. Dlatego po wyświetleniu odpowiedniego monitu należy zaktualizować program Acrobat Reader do najnowszej wersji.

Zalecamy aktualizację aplikacji i włączenie automatycznej aktualizacji w celu zapewnienia dostępu do najnowszej wersji. Aby tego dokonać, postępuj zgodnie z instrukcjami sklepu Apple Store.

Zapisywanie plików

Pliki zmienione za pomocą usług subskrypcji są stale zapisywane. W systemie iOS takie pliki są zawsze zapisywane w pamięci masowej Adobe w chmurze, niezależnie od ich oryginalnej lokalizacji.

Często zadawane pytania dotyczące subskrypcji

Dlaczego po zakończeniu okresu próbnego mój rachunek został automatycznie obciążony?

Bezpłatny okres próbny automatycznie przekształca się w płatną subskrypcję na koniec okresu próbnego.

Czy firma Adobe wysyła potwierdzenie w przypadku anulowania subskrypcji?

 • Jeśli anulujesz ją z pomocą firmy Adobe, otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

 • Jeśli anulujesz ją za pośrednictwem sklepu z aplikacjami, sprawdź zasady potwierdzania anulowania w danym sklepie.

Podczas próby przywrócenia zakupów pojawia się błąd „Nie można przywrócić zakupów”. Dlaczego nie mogę przywrócić subskrypcji?

Jeśli użytkownik nie jest zalogowany na konto, które zostało użyte do zakupu subskrypcji, może zostać wyświetlony błąd „Nie można przywrócić zakupów”. Dlatego przed przywróceniem zakupów należy upewnić się, że nastąpiło logowanie na konto, z którego zakupiono subskrypcję. Ten błąd może również zostać wyświetlony, jeśli na koncie nie ma żadnych aktywnych ani ważnych subskrypcji. Aby sprawdzić i zweryfikować aktywne subskrypcje, przejdź do opcji Ustawienia > Subskrypcje > Zarządzaj subskrypcjami w aplikacji.

Skąd mam wiedzieć, że okres próbny dobiega końca i czy zostanie pobrana opłata?

Sprawdź ustawienia w aplikacji firmy Adobe, aby dowiedzieć się, kiedy zostanie naliczona opłata. Dotknij kolejno Ustawienia > Zarządzaj subskrypcjami, aby wyświetlić następną planowaną płatność.

Co zrobić, jeśli przypadkowo zasubskrybuję dwa razy?

Nie można subskrybować podwójnie za pomocą jednego identyfikatora logowania. Jeśli logujesz się jako inny użytkownik, należy pamiętać o zarządzaniu swoimi subskrypcjami oddzielnie w ramach każdego logowania.

Chcę ocenić, czy wolę kupić czy anulować. Gdzie mogę uzyskać pełną listę funkcji, które dostaję na wszystkich platformach?

Sklepy z aplikacjami wyszczególniają dostępne zakupy w aplikacji (dostępne funkcje subskrypcji).

Czy mogę uzyskać dostęp do subskrypcji Acrobat Reader Premium z wielu urządzeń mobilnych?

Tak, dostęp do subskrypcji Acrobat Reader Premium można uzyskać z wielu urządzeń mobilnych, logując się przy użyciu danych logowania powiązanych z kontem subskrypcji.

Czy mogę korzystać z subskrypcji Adobe Acrobat Premium w programie Acrobat Reader na komputery stacjonarne?

Nie, nie można korzystać z subskrypcji Adobe Acrobat Premium w celu uzyskania dostępu do funkcji subskrypcji programu Acrobat Reader na komputery stacjonarne.

Funkcje subskrypcji

Tworzenie pliku PDF

Subskrybenci usługi Adobe Acrobat Premium lub programu Adobe Acrobat Pro DC mogą konwertować do formatu PDF pliki różnego typu. Ta usługa online wymaga połączenia z Internetem.

Aby przekonwertować nieotwarty plik na format PDF:

 1. Zaloguj się do pamięci masowej Adobe w chmurze.

 2. Na liście Strona główna, Pliki lub Udostępnione dotknij opcji plusicon > createicon Utwórz plik PDF.

../_images/createmenu.png
 1. Dotknij dowolnej lokalizacji pliku i przejdź do pliku.

 2. Wybierz jeden plik typu innego niż PDF.

Aplikacja automatycznie konwertuje plik do formatu PDF i zapisuje go w pamięci masowej Adobe w chmurze.

../_images/converted.png

Aby przekonwertować otwarty plik na format PDF:

 1. Zaloguj się do pamięci masowej Adobe w chmurze.

 2. Przejdź do dowolnej listy plików (Ekran główny, Pliki, Udostępnione) i otwórz plik w formacie innym niż PDF.

 3. Dotknij pozycji overflowicon > createicon Utwórz plik PDF.

Plik jest automatycznie konwertowany do formatu PDF i przechowywany w pamięci masowej Adobe w chmurze.

../_images/createmenuoverflow.png

Eksportowanie pliku PDF

Subskrybenci mogą eksportować strony PDF do następujących formatów:

 • Formaty dokumentów: DOCX, DOC, RTF, XLSX i PPTX

 • Formaty obrazów: JPEG i PNG

Podczas eksportowania plików PDF do formatu dokumentów użytkownicy mogą także skorzystać z opcji konwersji zeskanowanego tekstu na tekst rzeczywisty za pomocą funkcji optycznego rozpoznawania znaków. Funkcja optycznego rozpoznawania znaków nie ma zastosowania w przypadku eksportu do formatów obrazów.

Aby wyeksportować otwarty dokument PDF:

 1. Zaloguj się do pamięci masowej Adobe w chmurze i otwórz plik PDF.

 2. Dotknij kolejno overflowicon > exporticon.

  ../_images/context-menu.png
 1. Na wyświetlonej stronie Eksportuj plik PDF wybierz opcję Dokument lub Obraz jako opcję eksportu, zależnie od potrzeb.

  ../_images/export-pdf-to-doc.png
 2. Aby eksportować plik PDF do formatu dokumentu:

  1. Wybierz format format pliku z listy w sekcji Dokument.

  2. Aby zmienić język, dotknij opcji Język i wybierz inny język. Domyślnie język eksportu jest taki sam, jak zainstalowanej aplikacji. Program Acrobat dla systemu iOS obsługuje wiele języków eksportu.

  3. Dotknij pozycji Eksportuj.

 3. Aby eksportować plik PDF do formatu obrazu:

  1. Wybierz zakładkę Obraz, a następnie wybierz jeden z dwóch formatów obrazu: JPEG lub PNG.

  ../_images/export-pdf-to-image.png
  1. Na wyświetlonej stronie wybierz strony, które chcesz eksportować jako obrazy.

  ../_images/save-exported-image.png
  1. Aby udostępnić eksportowaną stronę, wybierz opcję Udostępnij obrazy w dolnej części ekranu i zakończ proces.

  2. Aby zapisać eksportowane strony w aplikacji Zdjęcia, wybierz opcję Zapisz w Zdjęciach. Jeśli program Acrobat po raz pierwszy uzyskuje dostęp do zdjęć, zostanie wyświetlone okno dialogowe uprawnień. W oknie dialogowym wybierz odpowiednią opcję, aby kontynuować. Eksportowane obrazy są zapisywane w albumie o nazwie „Adobe Acrobat Reader” w aplikacji Zdjęcia.

  ../_images/export-image-allow-access.png

Aby wyeksportować nieotwarty dokument PDF:

 1. Na liście Strona główna, Pliki lub Udostępnione pliki dotknij opcji overflowicon obok dowolnego pliku.

 2. Dotknij exporticon i wykonaj opisany powyżej obieg pracy.

Edycja pliku PDF

Subskrybenci usługi Adobe Acrobat Premium lub programu Adobe Acrobat Pro DC mogą edytować pliki PDF na telefonach i tabletach. Funkcja edycji umożliwia:

 • Dodawanie tekstu i obrazów.

 • Usuwanie, przenoszenie i zmianę rozmiaru bloków tekstu, a także edycja tekstu.

 • Zmianę stylu czcionki, rozmiaru, grubości, koloru i wyrównania.

 • Konwertowanie tekstu na listę wypunktowaną lub ponumerowaną.

 • Usuwanie, przenoszenie, obracanie i zmiana rozmiaru obrazów.

 • Cofanie i ponawianie czynności.

Aby przejść do trybu edycji, dotknij kolejno editicon > Edytuj plik PDF.

 • Aby edytować tekst lub obraz, wystarczy go dotknąć.

 • Dotknij addtexticon lub addimageicon, aby dodać pole tekstowe lub obraz.

../_images/editbuttonmenu.png

Więcej informacji można znaleźć w części Edycja pliku PDF.

Łączenie plików

Subskrybenci programu Adobe Acrobat Premium lub Adobe Acrobat Pro DC mogą łączyć do 12 plików PDF w jeden plik PDF. Można również łączyć pliki z dowolnej zintegrowanej lokalizacji, takiej jak Dropbox czy Drive.

Należy zwrócić uwagę na następujące ograniczenia w łączeniu plików:

 • Nie można łączyć plików, które zostały udostępnione do recenzji.

 • Należy zalogować się do pamięci masowej Adobe w chmurze.

 • Wymagane jest połączenia z Internetem.

 • Wymagana jest subskrypcja programu Acrobat Reader.

Aby połączyć pliki:

 1. Na liście plików dotknij ikony zaznaczenia w górnym menu.

 2. Dotknij jednego lub więcej plików. Można wybrać do 12 nieudostępnionych plików.

 3. Dotknij opcji Połącz pliki w dolnym menu. W przypadku wybrania plików innych niż PDF program Acrobat natychmiast konwertuje je do formatu PDF.

  ../_images/combinefiles.png

Uwaga

Możesz także z listy plików wybrać kolejno plusicon > Połącz pliki. Możesz też otworzyć plik i dotknąć kolejno overflowicon > Połącz pliki. Następnie przejdź do lokalizacji pliku, wybierz pliki i dotknij Dalej. Następnie wykonaj poniższe czynności.

 1. W razie potrzeby wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolejność plików, dotknij reordericon i przeciągnij plik w górę lub w dół.

  • Aby usunąć plik z listy łączenia, dotknij removeicon obok pliku.

  • Aby zmienić nazwę pliku, dotknij pencilicon obok nazwy pliku i wprowadź nową nazwę. Domyślna nazwa pliku to „Combine + (bieżąca data)”.

  • Aby dodać więcej plików, dotknij pozycji + Dodaj pliki.

 2. Dotknij Połącz.

Plik jest automatycznie wysyłany do usługi łączenia plików firmy Adobe i przesyłany do pamięci masowej Adobe w chmurze.

Porządkowanie stron

Za pomocą narzędzia Organizuj strony opartego na subskrypcji można wstawiać, wyodrębniać, obracać, zmieniać kolejność i/lub usuwać strony z nieudostępnionych plików. Operacje na poziomie strony są zablokowane dla plików udostępnianych i recenzowanych.

Aby uporządkować strony:

 1. Zaloguj się do pamięci masowej Adobe w chmurze i otwórz plik.

 2. Dotknij overflowicon, a następnie dotknij organizeicon.

 3. Dotknij stron i wykonaj jedną lub kilka z następujących czynności:

  • Aby wstawić strony, wybierz stronę dla lokalizacji wstawienia pliku, a następnie dotknij przycisku inserticon. Następnie dotknij opcji Inny plik, wybierz plik do wstawienia i dotknij opcji Wstaw.

  • Aby wstawić pustą stronę, wybierz stronę dla lokalizacji wstawiania i dotknij opcji Pusta strona.

  • Aby wyodrębnić strony, wybierz jedną lub więcej stron i dotknij przycisku extracticon. Wyodrębniona strona jest zapisywana w pamięci masowej Adobe w chmurze.

  • Aby obrócić strony, dotknij jednej lub kilku stron, a następnie dotknij przycisku rotateleft lub rotateright

  • Aby zmienić kolejność stron, naciśnij i przytrzymaj dowolną stronę, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce.

  • Aby usunąć stronę, dotknij jej, a następnie dotknij przycisku deleteicon

../_images/organize.png

Uwaga

Możesz cofnąć i ponowić dowolną operację, dotykając ikon w prawym górnym rogu.

Kompresowanie pliku PDF

Płatna subskrypcja Acrobat umożliwia kompresowanie pliku PDF, aby zmniejszyć jego rozmiar i ułatwić udostępnianie. Aby skompresować plik PDF:

 1. Dotknij ikony overflowicon > compressicon Kompresuj plik PDF.

 2. W otwartym oknie dialogowym kompresji wybierz poziom kompresji i dotknij opcji Kompresuj w prawym górnym rogu.

To spowoduje utworzenie skompresowanego pliku PDF i zapisanie go w pamięci masowej Adobe w chmurze.

Uwaga

Plik skompresowany na poziomie „Wysoka kompresja” lub do najmniejszego rozmiaru nie może być dalej kompresowany; próba skompresowania takiego pliku spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

../_images/compress.png

Zabezpieczanie plików PDF hasłem

Subskrybenci programu Adobe Acrobat Premium lub Adobe Acrobat Pro DC mogą zabezpieczyć pliki PDF hasłem, ustawiając hasło do otwarcia dokumentu.

Podczas tworzenia hasła dla pliku PDF należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Aplikacja tworzy kopię pliku o nazwie „<nazwa pliku>_chroniony” i zapisuje ten plik w pamięci masowej Adobe w chmurze. Operacja nie zabezpiecza ani nie zmienia oryginalnego pliku.

 • Na urządzeniach mobilnych działania, które zmieniają plik, w tym opcja Wypełnij i podpisz, komentowanie i edycja, są blokowane.

 • Z zastrzeżonych funkcji można korzystać w programie Acrobat dla komputerów stacjonarnych.

 • Hasło można usunąć za pomocą programu Acrobat dla komputerów stacjonarnych (trzeba znać oryginalne hasło).

 • Nie ma osobnego hasła do edycji. Jeśli użytkownik może otworzyć plik, może go też edytować.

 • Obecnie aplikacja mobilna Acrobat Reader nie obsługuje drukowania plików PDF chronionych hasłem.

Aby zabezpieczyć plik hasłem z otwartego pliku PDF lub z dowolnej listy plików:

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij ikony protecticon.

../_images/protect.png
 1. Wprowadź hasło i potwierdź je. Należy używać tylko obsługiwanych znaków.

 2. Dotknij pozycji Ustaw hasło.

../_images/setpassword.png

Obsługiwane znaki

Podczas tworzenia hasła chroniącego plik PDF należy używać wyłącznie liter, cyfr i obsługiwanych znaków wymienionych poniżej. W hasłach z nieobsługiwanymi znakami wyświetli się okno dialogowe z komunikatem o błędzie.

Obsługiwane znaki: !, “, “, #, $, %, &, ‘, (, ), *, +, ,, -, ., /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, :, ;, < , =, > , ?, @, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [, \, ], ^, _, `, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, {, |, }, ~

Otwieranie chronionego pliku

Aby otworzyć plik chroniony hasłem, należy znać hasło.

Uwaga

Nie ma możliwości odzyskania zapomnianego hasła.

 1. Otwórz chroniony plik.

 2. Wprowadź hasło.

 3. Dotknij pozycji OK.

../_images/enterpassword.png

Zapomniane hasła

Funkcja hasła służy do zabezpieczenia dokumentów przed złośliwymi atakami i nieautoryzowanym dostępem. Z tego powodu nie ma możliwości odzyskania utraconego hasła. Zwróć uwagę:

 • Ochrona hasłem produktu DC na urządzenia mobilne działa tak samo w wersji na komputer.

 • Utworzenie kopii zapasowej hasła w bezpieczny sposób jest zawsze dobrym pomysłem, jeśli uważasz, że możesz nie zapamiętać hasła.

 • W przypadku ochrony pliku hasłem program Acrobat Reader tworzy nowy plik. Oryginalny plik nie jest chroniony hasłem i zawsze można go pobrać z urządzenia.