Zarządzanie plikami i folderami

Zarządzanie plikami

Łączenie plików

Subskrybenci programu Adobe Acrobat Premium lub Adobe Acrobat Pro mogą połączyć do 12 plików PDF w jeden plik PDF. Można również łączyć pliki z dowolnej zintegrowanej lokalizacji, takiej jak Dropbox czy Dysk Google.

Aby połączyć pliki:

 1. Na dolnym pasku narzędzi dotknij opcji moretools > Połącz pliki.

  ../_images/combine-1.png
 1. Na wyświetlonej stronie dotknij opcji Dodaj pliki.

  ../_images/combine-2.png
 2. Wybierz lokalizację pliku, a następnie dotknij jednego lub więcej plików, które chcesz połączyć.

 3. Dotknij pozycji Dodaj pliki.

  ../_images/combine-3.png
 1. Na wyświetlonej stronie potwierdź pliki, które chcesz połączyć, a następnie dotknij opcji Połącz.

Połączony plik zostanie automatycznie przesłany do pamięci masowej Adobe w chmurze.

Należy zwrócić uwagę na następujące ograniczenia w łączeniu plików:

 • Nie można łączyć plików, które zostały udostępnione do recenzji.

 • Należy zalogować się do pamięci masowej Adobe w chmurze.

 • Wymagane jest połączenia z Internetem.

 • Wymagana jest subskrypcja programu Acrobat Reader.

Zobacz też

Niedawno wprowadziliśmy nową i bardziej intuicyjną obsługę produktu. Jeśli jednak nadal korzystasz z klasycznego interfejsu, zobacz jak łączyć pliki.

Zmiana nazwy plików

Aby zmienić nazwę pliku:

 1. Na dowolnej liście plików, w tym Strona główna, Pliki i lista wyników wyszukiwania, dotknij overflowicon dla pliku, którego nazwę chcesz zmienić.

 2. Dotknij ikony renameicon.

 3. Wprowadź nazwę.

 4. Dotknij pozycji Zmień nazwę.

Duplikowanie plików

Z dowolnej listy plików, w tym Strona główna, Pliki i lista wyników wyszukiwania:

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij ikony duplicateicon.

Plik jest automatycznie duplikowany z tą samą nazwą i (1). Możesz zmienić nazwę pliku tak, jak każdego innego pliku.

Przenoszenie plików

Program Acrobat obsługuje tylko przenoszenie plików w pamięci masowej Adobe w chmurze. Z listy plików, w tym Pliki i lista wyników wyszukiwania:

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij ikony moveicon.

 3. Dotknij nowej lokalizacji.

 4. Dotknij pozycji Przenieś.

Usuwanie plików

Z dowolnej listy plików, w tym Strona główna, Pliki i lista wyników wyszukiwania:

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij ikony deleteicon.

 3. Dotknij pozycji Usuń, aby potwierdzić operację.

Usuwanie plików z listy ostatnio używanych

Widok Strona główna pokazuje ostatnio oglądane pliki w kolejności chronologicznej. Aby usunąć pliki z listy ostatnio używanych plików:

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij ikony clearsigicon

 3. Dotknij pozycji Usuń, aby potwierdzić operację.

../_images/removefromrecent.png

Zapisywanie plików w chmurze

Pliki oparte na chmurze są automatycznie zapisywane w chmurze po wprowadzeniu zmiany. Pliki lokalne można przesłać ręcznie.

Aby zapisać plik lokalny w chmurze:

 1. Przejdź do listy plików.

 2. Dotknij kolejno Lokalizacje > Na tym urządzeniu iPad.

 3. Dotknij ikony overflowicon.

 4. Dotknij ikony savetocloudicon.

Zarządzanie folderami

Program Acrobat obsługuje zarządzanie folderami plików lokalnych, w pamięci masowej Adobe w chmurze oraz w usłudze Dropbox.

W panelu Pliki > Pamięć masowa Adobe w chmurze dotknij overflowicon po prawej stronie dowolnego folderu, aby zmienić jego nazwę lub usunąć go.

../_images/foldermenu.png

Zmiana nazwy folderów

W panelu Pliki > Pamięć masowa Adobe w chmurze:

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij ikony renameicon.

 3. Wprowadź nazwę.

 4. Dotknij pozycji Zmień nazwę.

Usuwanie folderów

W panelu Pliki > Pamięć masowa Adobe w chmurze:

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij ikony deleteicon.

 3. Dotknij pozycji Usuń, aby potwierdzić operację.

Tworzenie nowego folderu

W panelu Pliki > Pamięć masowa Adobe w chmurze:

 1. Dotknij ikony plusicon

 2. Dotknij ikony newfoldericon

 3. Wprowadź nazwę folderu.

 4. Dotknij pozycji Utwórz.