Zarządzanie plikami i folderami

Otwieranie plików w programie Acrobat

Aplikacja Acrobat Reader umożliwia otwieranie plików PDF z niemal każdej lokalizacji, takiej jak aplikacja Adobe DC, rozwiązania do przechowywania w chmurze, inne aplikacje i inne. Zobacz, jak działają następujące funkcje:

Zarządzanie plikami

Zmiana nazwy plików

Aby zmienić nazwę pliku:

 1. Na dowolnej liście plików, w tym Strona główna, Pliki i lista wyników wyszukiwania, dotknij overflowicon dla pliku, którego nazwę chcesz zmienić.

 2. Dotknij ikony renameicon.

 3. Wprowadź nazwę.

 4. Dotknij pozycji Zmień nazwę.

Duplikowanie plików

Z dowolnej listy plików, w tym Strona główna, Pliki i lista wyników wyszukiwania:

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij ikony duplicateicon.

Plik jest automatycznie duplikowany z tą samą nazwą i (1). Możesz zmienić nazwę pliku tak, jak każdego innego pliku.

Przenoszenie plików

Program Acrobat obsługuje tylko przenoszenie plików w pamięci masowej Adobe w chmurze. Z listy plików, w tym Pliki i lista wyników wyszukiwania:

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij ikony moveicon.

 3. Dotknij nowej lokalizacji.

 4. Dotknij pozycji Przenieś.

Usuwanie plików

Z dowolnej listy plików, w tym Strona główna, Pliki i lista wyników wyszukiwania:

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij ikony deleteicon.

 3. Dotknij pozycji Usuń, aby potwierdzić operację.

Usuwanie plików z listy ostatnio używanych

Widok Strona główna pokazuje ostatnio oglądane pliki w kolejności chronologicznej. Aby usunąć pliki z listy ostatnio używanych plików:

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij ikony clearsigicon.

 3. Dotknij pozycji Usuń, aby potwierdzić operację.

../_images/removefromrecent.png

Zapisywanie plików w chmurze

Pliki oparte na chmurze są automatycznie zapisywane w chmurze po wprowadzeniu zmiany. Pliki lokalne można przesłać ręcznie.

Aby zapisać plik lokalny w chmurze:

 1. Przejdź do listy plików.

 2. Dotknij kolejno Lokalizacje > Na tym urządzeniu iPad.

 3. Dotknij ikony overflowicon.

 4. Dotknij ikony savetocloudicon.

Zarządzaj folderami

Program Acrobat obsługuje zarządzanie folderami plików lokalnych, w pamięci masowej Adobe w chmurze oraz w usłudze Dropbox.

W panelu Pliki > Pamięć masowa Adobe w chmurze dotknij overflowicon po prawej stronie dowolnego folderu, aby zmienić jego nazwę lub usunąć go.

../_images/foldermenu.png

Zmiana nazwy folderów

W panelu Pliki > Pamięć masowa Adobe w chmurze:

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij ikony renameicon.

 3. Wprowadź nazwę.

 4. Dotknij pozycji Zmień nazwę.

Usuwanie folderów

W panelu Pliki > Pamięć masowa Adobe w chmurze:

 1. Dotknij ikony overflowicon.

 2. Dotknij ikony deleteicon.

 3. Dotknij pozycji Usuń, aby potwierdzić operację.

Tworzenie nowego folderu

W panelu Pliki > Pamięć masowa Adobe w chmurze:

 1. Dotknij ikony plusicon.

 2. Dotknij ikony newfoldericon.

 3. Wprowadź nazwę folderu.

 4. Dotknij pozycji Utwórz.