Skanowanie do pliku PDF

Ta usługa online wymaga połączenia z Internetem.

Po zainstalowaniu aplikacji Adobe Scan można ją wywołać z programu Acrobat Reader, zeskanować dokument i automatycznie przekonwertować go do formatu PDF.

Darmowa aplikacja Adobe Scan PDF zmieni Twoje urządzenie w wydajny przenośny skaner plików PDF z funkcją automatycznego rozpoznawania tekstu (OCR). Aplikacja Adobe Scan przekształca dowolne materiały – paragony, notatki, dokumenty, zdjęcia, wizytówki czy zapiski na tablicy – w dokumenty Adobe PDF z tekstem rozpoznanym w dowolnym pliku PDF lub skanie zdjęcia, który możesz ponownie wykorzystywać.

Oprócz tworzenia plików PDF, które można następnie zaimportować do programu Acrobat Reader, aplikacja Adobe Scan umożliwia:

  • edycję skanu,

  • dodawanie obrazów z urządzenia,

  • zmianę kolejności stron,

  • kadrowanie stron,

  • dopasowywanie koloru,

  • obracanie stron,

  • usuwanie stron.

Plik jest automatycznie wysyłany do usługi tworzenia plików PDF firmy Adobe i przesyłany do pamięci masowej Adobe w chmurze.

Wywoływanie skanowania

Aby wywołać aplikację skanowania w celu otwarcia pliku skanowania lub utworzenia nowego skanu:

  1. Zaloguj się do pamięci masowej Adobe w chmurze.

  2. Dotknij plusicon, a następnie cameraicon Nowe skanowanie.

  3. Po otwarciu aplikacji skanowania należy postępować zgodnie z obiegiem pracy.

../../_images/fab-menu.png

Plik jest automatycznie wysyłany do usługi tworzenia plików PDF firmy Adobe i przesyłany do pamięci masowej Adobe w chmurze.