Tworzenie podpisów i ich składanie

Rodzina produktów DC firmy Adobe zapewnia rozbudowane funkcje składania podpisów, w tym bezpłatne funkcje programu Acrobat Reader, usługi eSign oparte na chmurze ułatwiające podpisywanie, wysyłanie i monitorowanie obiegu dokumentów niezależnie od lokalizacji, a także aplikację Adobe Sign obsługującą podpisywanie przy użyciu urządzenia mobilnego.

Dostępne są następujące bezpłatne funkcje:

 • Tworzenie podpisów

 • Podpisywanie

 • Synchronizacja podpisu na kilku urządzeniach

 • Zmiana rozmiaru lub przesuwanie podpisu

 • Usuwanie własnego podpisu z dokumentu

 • Czyszczenie zapisanego podpisu

 • Cofanie lub ponawianie ostatniej czynności

Możesz także zainstalować bezpłatną aplikację Adobe Sign. Aplikacja Adobe Sign to przenośne uzupełnienie produktów DC oraz biznesowych usług e-sign firmy Adobe. Jest to idealne narzędzie do inicjowania obiegu podpisywania i zarządzania nim, jak również zbierania osobistych podpisów elektronicznych od klientów. Aplikacja Adobe Sign jest częścią ekosystemu podpisów elektronicznych Adobe i umożliwia podpisywanie, wysyłanie i śledzenie podpisów oraz zarządzanie obiegami podpisywania przez komputer, urządzenie mobilne i sieć internetową.

../../_images/signworkflow.png

Tworzenie podpisu

Podpisy lub inicjały można utworzyć na bazie rysunku odręcznego, obrazu lub zdjęcia z aparatu:

 1. Otwórz dowolny plik, który nie jest udostępniony i nie jest zabezpieczony.

 2. Dotknij kolejno editicon > fillsignicon.

 3. Dotknij ikony signicon.

 4. Dotknij pozycji Utwórz podpis lub Utwórz inicjały i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dotknij pozycji Rysuj , aby ręcznie narysować podpis.

  • Dotknij pozycji Obraz, aby wybrać obraz na urządzeniu.

  • Dotknij ikony Aparat, aby zrobić zdjęcie podpisu przy użyciu aparatu.

 5. Dotknij pozycji Gotowe.

Uwaga: Włącz opcję Zapisz w profilu sieciowym, aby zapisać podpis na urządzeniu i zsynchronizować go z komputerem i siecią.

../../_images/createsignature.png

Podpisywanie dokumentów

 1. Otwórz dowolny plik, który nie jest udostępniony i nie jest zabezpieczony.

 2. Dotknij kolejno editicon > fillsignicon.

 3. Dotknij ikony signicon.

 4. Dotknij zapisanego podpisu lub inicjałów albo utwórz nowy.

 5. Dotknij dokumentu, aby przesunąć lub zmienić rozmiar podpisów.

 6. Dotknij poza podpisem, aby wyjść z trybu podpisywania.

Synchronizacja podpisu na kilku urządzeniach

Program Acrobat zapisuje podpis i przechowuje go w chmurze, dzięki czemu można go używać na komputerze, w Internecie i we wszystkich aplikacjach mobilnych, w tym Acrobat Reader, Adobe Scan i Adobe Sign. Wszystkie platformy obsługują podpisy w wersji zdjęcia, obrazkowej i odręcznej.

Po utworzeniu podpisu po prostu wybierz opcję Zapisz w profilu sieciowym, aby zapisać podpis w chmurze.

../../_images/savetoonlineprofile.png

Zmiana rozmiaru lub przesuwanie podpisu

Przed zamknięciem dokumentu można przesunąć podpis lub zmienić jego rozmiar. Po spłaszczeniu dokumentu nie będzie można nanosić zmian. Aby to zrobić:

 1. Dotknij nowo umieszczonego podpisu.

 2. Przeciągnij go do nowej lokalizacji lub przeciągnij strzałki zmiany rozmiaru, aby go zmienić.

 3. Dotknij poza podpisem, aby wyjść z trybu podpisywania.

../../_images/resizesig.png

Usuwanie podpisu z dokumentu

Po zapisaniu dokumentu nie można zmienić ani usunąć podpisów. Jeśli użytkownik podpisał dokument i nadal go przegląda, podpis można usunąć, dotykając go i wybierając polecenie deleteicon.

../../_images/removesig.png

Czyszczenie zapisanego podpisu

 1. Otwórz podpisany plik lub plik obsługiwany do podpisu.

 2. Dotknij kolejno editicon > fillsignicon.

 3. Dotknij ikony signicon.

 4. Dotknij ikony clearsigicon.

../../_images/deletesig.png

Cofanie lub ponawianie ostatniej czynności

Użytkownik może cofnąć lub ponowić ostatnie działanie. Po prostu dotknij pozycji undoicon lub redoicon.

Często zadawane pytania

Dlaczego nie mogę podpisać dokumentu?

Nie można podpisywać udostępnionych plików, w tym udostępnionych tylko do wyświetlania i udostępnionych do recenzji. Zabezpieczone dokumenty ograniczają także możliwość wprowadzania niektórych edycji, np. podpisania.

Dlaczego nie mogę usunąć podpisu z dokumentu?

Po zapisaniu dokumentu plik PDF zostaje spłaszczony, co uniemożliwia usunięcie podpisu.

Dlaczego w pliku PDF nie widać komentarzy, danych formularza ani podpisów?

Prawdopodobnie używany jest program inny niż Adobe Acrobat Reader. Inne przeglądarki plików PDF mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji dostępnych w aplikacji Adobe Acrobat Reader. Zaleca się przeglądanie plików PDF przy użyciu programu Adobe Acrobat Reader, a w przypadku wysłania ich innej osobie zachęcenie odbiorcy pliku do skorzystania z tego narzędzia.

Jak mogę wyświetlić listę podpisów w dokumencie?

Ta funkcja nie jest aktualnie obsługiwana.

Czy można podpisać pliki PDF chronione hasłem?

Nie.