Jogérvényesek-e az elektronikus aláírások? Teljes mértékben.

Az Adobe Sign a világ legmegbízhatóbb elektronikus aláírási megoldása. A jogi követelmények legszélesebb körét támogatjuk a legmesszebb menő megfelelőség érdekében. És mi készen állunk a folyamat minden lépésében segíteni. 

Jogérvényesek az elektronikus aláírások?

Az elektronikus aláírások használata globálissá vált.

Az elektronikus aláírások jogérvényesek, megbízhatóak és hatóságilag alkalmazhatók a világ iparilag fejlett országaiban. A törvények eltérhetnek, de az Adobe Sign minden esetben egyszerűvé teszi a megfelelést.

Egyesült Államok

Egyesült Államok

Az Egyesült Államokban az elektronikus aláírások ugyanolyan jogi státusszal rendelkeznek, mint a kézzel írottak, ami az elektronikus aláírási törvénynek, és az egységes elektronikus tranzakciókról szóló törvénynek (UETA) köszönhető. 

Európai Unió

Európai Unió

Az elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló rendelet (eIDAS) alapján minden elektronikusaláírás-típus jogérvényes és hatóságilag alkalmazható. Azonban csak egyetlen, digitális aláírás néven ismert aláírás van, amely a kézzel írott aláírásokéval azonos státusszal rendelkezik. 

Minden más országban

Minden más országban

Ha más országokban vezet be elektronikus aláírásokat, ismerje meg a helyi törvényeket. Leegyszerűsítjük a jogi normák országonként történő megismerését.


A törvényi megfelelőség három kulcstényezője.

Az aláírásra vonatkozó törvények országonként változhatnak, de a legtöbb azonos elveken nyugszik. Az Adobe Sign alkalmazást egyedülálló módon úgy tervezték, hogy bárhol folytat üzleti tevékenységet, szervezete teljesíteni tudja az elektronikus aláírási követelményeket – amellett, hogy megfelel saját belső irányelveinek.

Aláírók hitelesítése

Aláírók hitelesítése

Az Adobe Sign alkalmazással igazolhatja az aláírók azonosságát az igényeinek legjobban megfelelő aláírási opció választásával.

A megszokott e-aláíráskérések e-mailen érkeznek az illető személy címére, és a dokumentumra mutató egyedi hivatkozást is tartalmaznak. A folyamat nyomon követése biztonságos, és egy ellenőrzési naplóba is bekerül.

Az erős védelemmel ellátott elektronikus aláírá a személyazonosság igazolására kérik az aláírót, aki csak ennek a kérésnek eleget téve tudja megnyitni a dokumentumot jelszó, telefonos PIN-kód, okmányazonosító vagy más hitelesítési módszer használatával.

A digitális aláírások (más néven „fokozott biztonságú”, illetve „minősített elektronikus aláírások”) tanúsítványalapú digitális azonosítót és PIN-kódot használnak az aláíráshoz. A digitális azonosítókat általában bizalmi szolgáltatók (TSP-k) bocsátják ki.

Szándék és hozzájárulás

Szándék és hozzájárulás.

Az Adobe Sign segít a szándék és hozzájárulás dokumentálásában, amivel Ön bizonyíthatja, hogy az aláírónak szándékában állt az aláírás, és hozzájárult az elektronikus üzletvitelhez. 

A szándék igazolása érdekében írassa alá vagy kattintással fogadtassa el az aláírókkal a megállapodást, vagy kérje mindkettőt.

A hozzájárulás igazolása érdekében fogadtasson el az aláíróval egy normál vagy egy személyre szabott megállapodást aláírás közben vagy a dokumentum megnyitása előtt.

Engedélyezze az aláíróknak az elektronikus aláírás mellőzését kézzel történő aláírás lehetőségének a biztosításával.

Végső bizonyíték

Végső bizonyíték.

Végül, az Adobe Sign egyértelmű bizonyítékot biztosít minden tranzakcióra vonatkozóan, így Ön igazolhatja, milyen dokumentumot írtak alá, és ki írta azt alá.

A megkötött megállapodások egy példányát az Adobe automatikusan elküldi az összes fél számára, és egy érintetlenségjelző pecséttel látja el.

A végleges dokumentum a biztonságos Adobe Document Cloud szolgáltatásba, vagy az Ön által kiválasztott adattárba vagy elektronikus széfbe kerül.

Digitális azonosító használata esetén az aláírások titkosított formában szerepelnek a dokumentumban.

A rendszer az összes lépést – az aláíró hitelesítését is beleértve – naplózza, és egy biztonságos ellenőrzési naplóban rögzíti.


A beállítás egyszerű

A beállítás egyszerű.

Tipikus elektronikusaláírás-implementáció esetén elektronikus aláírási megoldásunk azonnali használatba vehető. A normál folyamat biztosítja az aláírók hitelesítéséhez, a szándékok és hozzájárulások igazolásához és a végső bizonyíték begyűjtéséhez szükséges eszközöket. De hasonlóképpen egyszerű a nagyobb biztonsági követelményeket támasztó aláírási folyamatok kezeléséhez szükséges fejlett, fokozott biztonságú és minősített elektronikus aláírások hozzáadása is.


Irány a megfelelőség.

Az Adobe Sign használatával egyszerűen vezetheti be az elektronikus aláírásokat minden részlegnél és folyamatnál, teljesen digitális aláírási környezetet hozva létre a nagyvállalaton belül és világszerte.

Értelmezze

Értelmezze.

Az első lépés az elektronikus aláírásokkal kapcsolatos Önt érintő törvényeknek és jogszabályi előírásoknak az elolvasása és megértése. Ismerje meg a specifikus űrlapokat, a megfelelőségi követelményeket, az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket és a legfontosabb korlátozásokat.

Legyen irányelv

Alakítsa őket irányelvekké.

Értékelje a vállalat szerződéseit, és döntsön az Ön számára megfelelő szintű hitelesítéssel, hozzájárulással, szándékkal és bizonyítékkal kapcsolatban. Ezeket rögzítse és tegye közzé legfelsőbb szintű, aláírásokra vonatkozó irányelvekként. 

Állítson be megfelelő munkafolyamatokat

Állítson be megfelelő munkafolyamatokat.

Segítse az aláírási irányelvek betartását az Adobe Sign alkalmazásával. Hozzon létre mindenki által és bármikor követhető üzleti folyamatokat. A megfelelőséget növelő munkafolyamat-sablonokat egyszerű húzással is létrehozhatja. És mindezt az informatikai részleg bevonása nélkül.

Elektronikus aláírásaink mögött jogi szakértőink állnak.

Ritkán fordul elő, hogy egy elektronikus aláírást megtámadnak a bíróságon. Ha ez mégis előfordulna az Ön szervezeténél, az Adobe a rendelkezésére áll. Megoldásaink elmagyarázásától az eskü alatti írásbeli nyilatkozattevők vagy egy vállalati tanúságtevő személy (PMK) biztosításáig – az Adobe jogi segítséget nyújt elektronikus aláírásaink jogszerűségének megóvásához.

Mit szeretne még tudni?

Megbízhatósági központ

A biztonság, a megfelelőség és az elérhetőség szolgálatában.

Digitális aláírások

A tanúsítványalapú digitális azonosítókkal kielégíthetők a nagy megbízhatóságú aláírók hitelesítési követelményei.

A hiteles útmutató

Olvassa el az Electronic Signatures in Law (Elektronikus aláírások jogi vonatkozásai) című cikket.

Kíváncsi a részletekre?

Ha alapvető információkra van szüksége megoldásainkról, vagy testre szabott árajánlatot szeretne kérni egyedi üzleti igényeire, örömmel megválaszoljuk kérdéseit.

Elektronikus aláírások világszerte.

Az Adobe Sign világszerte megfelel az elektronikus aláírásokra vonatkozó törvényeknek. Egy adott országgal kapcsolatban az országnévre alább kattintva tájékozódhat.