Målgruppsdata är komplext. Att agera utifrån dem ska inte vara det.

Det ska inte vara svårt att agera utifrån nyvunna insikter. Med Adobe Audience Manager kan ni förvandla fragmenterade data från alla kanaler och enheter till meningsfulla målgrupper som ni kan använda direkt.

Målgruppsdata är komplext. Att agera utifrån dem ska inte vara det.

Det ska inte vara svårt att agera utifrån nyvunna insikter. Med Adobe Audience Manager kan ni förvandla fragmenterade data från alla kanaler och enheter till meningsfulla målgrupper som ni kan använda direkt.

Fördelar

Personalisering över flera kanaler för alla.

Möt utmaningarna med vår datahanteringsplattform.
Vi anser att en datahanteringsplattform ska bestå av mer än ett antal begränsade, mediebaserade integreringar. Adobe Audience Manager passar för alla era marknadsföringsbehov, självklart även med hela Adobe Experience Cloud.

Sluta gissa tack vare A/B-tester och multivariata tester.

Förnya er målgruppssegmentering.
Vi går längre än traditionell målgruppssegmentering och ger er överlägsen kontroll över hur ni kombinerar datakällor till målgruppssegment.

Sluta gissa tack vare A/B-tester och multivariata tester.

Det är viktigt att känna sina kunder.
Få oöverträffad insikt med era egna data och data från externa källor.

Sluta gissa tack vare A/B-tester och multivariata tester.

Ta hem spelet genom att agera i realtid.
Vi förstår att handling är avgörande. Därför har vi skapat Audience Manager så att ni kan samla in data, leverera aktuella insikter och aktivera segment i realtid för att ge kunderna exceptionella upplevelser.

Skaffa er konkurrensfördelar genom att samla alla era data.

Samla affärsdata som är utspridda på olika plattformar för att skapa de personliga upplevelser som dagens kunder förväntar sig. 

Forrester

Öka konverteringsgraden med Adobe Audience Manager.

Enligt Forrester bidrar Adobe Audience Manager till en högre konverteringsgrad genom att öka varumärkenas merförsäljning till befintliga kunder med 42 %.

Det här skiljer oss från mängden


SAS ger passagerarna mer än bara en resa.

Få en djupare förståelse för kundbeteenden under hela resan och leverera relevanta och vältajmade erbjudanden.

Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.