Adobe Analytics Prime


Analytics Prime

De bästa kundupplevelserna har sin grund i bra kunddata.


Med Adobe Analytics Prime kommer ni bortom den vanliga analysen och kan göra en djupdykning i verkliga kunddata som samlas in från alla era kanaler. Här handlar det om realtidsinsikter från alla era webbsidor, mobilappar och online- och offlinekanaler.
Förstå segment på djupet
Förstå segment på djupet
Förbättra kundupplevelserna med djupgående realtidsförståelse av viktiga kundsegment över alla kanaler.
Reagera direkt
Reagera direkt
Agera direkt på smarta aviseringar från avvikelseövervakning av alla data dygnet runt.
Dela med er av fördelarna med datainsikter
Dela med er av fördelarna med datainsikter
Ge användare i hela organisationen tillgång till relevanta insikter med hjälp av dynamiska interaktiva visualiseringar.

Förbättra kundupplevelsen.

Genom att basera era beslut på insikter från intelligenta aviseringar vet ni, med ojämförbar precision, hur förhållandet till era värdefullaste kunder ser ut och hur ni hittar fler som dem.
Förbättra kundupplevelsen.

Se alla era data samtidigt.

Se alla era data samtidigt.

För samman era olika marknadsföringskanaler, även externa kanaler och annonsdata, i realtid för att ta del av den samlade berättelsen och vad den säger om era kunder.

Få tillgång till avancerad segmentering.

Använd Analysis Workspace för att utforska data och relationer med kundengagemang genom att dra och släppa datatabeller, visualiseringar och komponenter till ett projekt. Få svar lika snabbt som du kommer på vad du vill fråga.
Få tillgång till avancerad segmentering.

Håll alla informerade.

Håll alla informerade.

Utnyttja anpassade arbetsflöden och rapporter och kör specialiserade analyser i Microsoft Excel. Använd sedan de enkla delningsfunktionerna för att hålla alla i organisationen á jour med de senaste insikterna.

Fler funktioner i Prime.

Ad hoc-analys
Ad hoc-analys
Ställ vilken fråga som helst, när som helst. Fördjupa er i realtidsdata och hitta unika kundinsikter, associationer och möjligheter.
Segmentjämförelse
Segmentjämförelse
Identifiera nya och värdefulla segment med hjälp av obegränsade flerdimensionella analyser och segmentjämförelser.
Rapporter och kontrollpaneler
Rapporter och kontrollpaneler
Ordna och visualisera valfria data i kontrollpaneler och detaljerade rapporter. Dela kontrollpaneler och rapporter via e-post och mobil.
Automatisering i realtid
Automatisering i realtid
Nöj er inte bara med att analysera data. Med automatiserade regelbaserade verktyg för beslutsfattande i realtid kan ni agera också.
Trognare kunder
Trognare kunder
Analysera hur kunderna interagerar med ert material och öka förståelsen för vilka faktorer som ligger bakom kundbortfall.
Avvikelseidentifiering
Avvikelseidentifiering
Ta reda på hur ett visst mått har förändrats jämfört med tidigare data i samma stund avvikelsen inträffar.

PLUS

• Mobilappsanalys
• Avancerade beräknade värden
• Intelligenta aviseringar
• Regelbaserad attribuering
• Kundattribut
• Report Builder-analys
• Besökarstatistik
• Dataanslutningar och flöden
• Aktivitetskarta
• 275 anpassade egenskaper
• 1 000 anpassade händelser
• Metadataklassificeringar
• Tagghantering

Utveckla er analyskompetens med de här tilläggen.

 • Video

  Standardiserad mätning av video- och annonsengagemang.
 • Prediktiv analys

  Avancerade insikter som bygger på statistisk modellering och maskininlärning.
 • Liveström

  Reagera på det som händer just nu med liveströmmen för händelser (”data firehose”).
 • Data Workbench

  En avancerad analysplattform för kundanalys och prediktiv modellering.
 • Mobilmarknadsföring

  Ett verktyg för mobilappskampanjer för meddelanden, kundförvärv och platsbaserad marknadsföring.
 • Attribuering

  Förstå vilka marknadsföringsåtgärder som är mest meningsfulla och hur ni optimerar kundresan på det effektivaste sättet.
 

Vi är ledande när det gäller analys. Tre år i rad.

Gartner utser Adobe till ledare inom digital marknadsföringsanalys.