Under en begränsad period, från 9 till 16 november, kan du köpa ett årsmedlemskap i Adobe Creative Cloud Photography till reducerat pris: 100 SEK/månad inkl. moms under det första året.Efter det första året förnyas ditt avtal automatiskt i ytterligare ett år till standardårspriset (för närvarande 120,00 SEK/månad inkl. moms), om du inte säger upp medlemskapet. Erbjudandet gäller köp av årsplan med 12-månaderskontrakt. Erbjudandet gäller endast kunder som köper direkt från Adobe Store eller via ett regionalt Adobe Call Center. Medborgare i länder som är underkastade handelsembargo är inte berättigade. Erbjudandet begränsas till ett (1) köp per kund. Erbjudandet regleras av USA:s exportlagar samt lagstiftningen i det land där mottagaren bor. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras med någon annan rabatt eller erbjudande, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster. Reservation för ändringar. Gäller inte där erbjudandet är lagstridigt.


Förnyelse

Priset gäller i 12 månader. Därefter förnyas avtalet automatiskt med då gällande standardpris. För närvarande ligger standardpriset för planen Creative Cloud Photography på 120,00 SEK/månad inkl. moms. Vi meddelar alltid innan det är dags att fakturera för en avtalsförnyelse. Priset kan ändras, men vi meddelar alltid i förväg om detta.


Uppsägning

Vi vill gärna att du stannar kvar, men om du säger upp avtalet inom 14 dagar från att det ingicks får du hela avgiften tillbaka. I annat fall faktureras du 50 % av den återstående avtalsperiodens kostnad vid uppsägning eller minskning av antalet licenser. Ring kundtjänst om du vill säga upp medlemskapet.