Logo Adobe

Điều khoản và điều kiện

Trong thời gian giới hạn từ ngày 2/2/2022 đến ngày 15/2/2022, bạn có thể mua gói thành viên Adobe Creative Cloud Photography hàng năm với mức giá ưu đãi là ..., đã bao gồm thuế cho năm đầu tiên.

Sau năm đầu tiên, chúng tôi sẽ tự động gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa với mức giá hàng năm tiêu chuẩn hiện hành (hiện tại là US$9.99/tháng, đã bao gồm thuế, trừ khi bạn hủy. Ưu đãi áp dụng cho các giao dịch mua gói hàng năm, yêu cầu hợp đồng 12 tháng. Ưu đãi này chỉ dành cho những khách hàng mua trực tiếp từ Adobe Store hoặc gọi đến Tổng đài của Adobe tại khu vực. Cư dân tại các quốc gia bị cấm vận không đủ điều kiện. Ưu đãi này chỉ áp dụng cho một (1) lượt mua trên mỗi khách hàng. Ưu đãi tuân theo luật và luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ nơi người nhận cư trú. Không được chuyển nhượng, trao đổi, bán, chuyển giao, kết hợp hoặc quy đổi ưu đãi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa và dịch vụ khác. Mức giá này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Không có hiệu lực ở nơi bị cấm, đánh thuế hoặc hạn chế theo pháp luật.

Gia hạn

Giá có hiệu lực trong 12 tháng. Sau đó, chúng tôi sẽ tự động gia hạn hợp đồng với mức giá chuẩn hiện tại của sản phẩm/dịch vụ. Hiện tại, giá thông thường cho gói Creative Cloud Photography là US$9.99/tháng, đã bao gồm thuế. Chúng tôi sẽ luôn thông báo cho bạn trước khi tính phí gia hạn. Giá có thể thay đổi, nhưng chúng tôi sẽ luôn thông báo trước cho bạn.

Hủy

Chúng tôi không muốn bạn ngừng sử dụng, nhưng nếu bạn hủy trong vòng 14 ngày đầu tiên kể từ ngày ký hợp đồng, chúng tôi sẽ hoàn lại đầy đủ cho bạn. Nếu không, bạn sẽ phải thanh toán 50% nghĩa vụ hợp đồng còn lại cho việc hủy hoặc loại bỏ giấy phép. Nếu bạn cần hủy, chỉ cần gọi đến Bộ phận hỗ trợ khách hàng.