โลโก้ Adobe

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*ในช่วงเวลาจำกัดตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน สมาชิกรายปีของแผน Adobe Creative Cloud Photography สามารถซื้อได้ในราคาที่ลดเหลือ ... รวม ภาษีสำหรับปีแรก

หลังจากปีแรกเราจะต่อสัญญาของคุณโดยอัตโนมัติเป็นเวลาอีกปีในราคารายปีมาตรฐานปัจจุบันในขณะนั้น (ปัจจุบันราคา ฿380.92/เดือน รวม ภาษี) เว้นแต่คุณจะยกเลิก ราคานี้ใช้ได้สำหรับการซื้อแผนรายปี ซึ่งต้องทำสัญญา 12 เดือน ข้อเสนอนี้มีให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อโดยตรงจาก Adobe Store หรือโทรหา Adobe Call Center ในภูมิภาค ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ถูกห้ามค้าขายระหว่างประเทศไม่ได้รับสิทธิ์นี้ ข้อเสนอนี้จำกัดเฉพาะซื้อหนึ่ง (1) ครั้งต่อลูกค้าหนึ่งราย ข้อเสนออยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและกฏหมายที่ผู้รับอาศัยอยู่ ไม่สามารถมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน หรือรวมข้อเสนอเข้ากับส่วนลดหรือข้อเสนออื่นใด หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้าม ถูกเก็บภาษี หรือข้อจำกัดตามกฎหมาย

การต่ออายุ

ราคานี้มีอายุ 12 เดือนเต็ม หลังจากนั้น เราจะต่ออายุสัญญาของคุณโดยอัตโนมัติในราคามาตรฐานปัจจุบันของข้อเสนอ ปัจจุบันราคาปกติสำหรับแผน Creative Cloud Photography คือ ฿380.92/เดือน รวม ภาษี เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนการเรียกเก็บเงินสำหรับการต่ออายุของคุณเสมอ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเสมอ

การยกเลิก

เราไม่อยากเห็นคุณจากเราไป แต่ถ้าคุณยกเลิกภายใน 14 วันแรกนับจากวันที่ทำสัญญา เราจะคืนเงินให้คุณเต็มจำนวน มิฉะนั้น คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน 50% ของภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่สำหรับการยกเลิกหรือลบที่นั่ง หากคุณต้องการยกเลิก เพียงโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า