Navrhovanie marketingových materiálov zvyšujúcich predaj a budujúcich rozpoznateľnosť značky.

Poskytnite svojmu tímu všetko potrebné na získavanie nových zákazníkov, či už vizitky, alebo vysokokvalitné propagačné videá.

Rôzne firemné marketingové materiály poukladané vedľa seba

Zamerajte svoj marketing kompaktnými materiálmi.

 

Každý môže vytvoriť reklamu, ale vytvorenie zdroja, ktorý vytvorí spojenie so zákazníkom, nezvládne len tak hocikto. Budete potrebovať viacero dotykových bodov od e-mailov cez online reklamy po printové marketingové materiály, aby ste zákazníkov posunuli k aktivite. Konzistentná marketingová snaha spolu s konštantnou kvalitou sú kriticky dôležité faktory na zabezpečenie pravidelného dosahu k cieľovej skupine a jej posun po ceste zákazníka smerom k registrácii alebo nákupu. Konzistencia značky v marketingu môže priniesť v priemere až o 23 percent vyššie tržby.
 

Nie je to tak, že „ak niečo vytvoríte, oni prídu“. Spôsob, akým podávate veci, tvorí súčasť väčšieho imidžu značky, ktorý k vám priťahuje zákazníkov. Vytvorenie identity značky je kritickým bodom pri vytváraní konzistentných kreatívnych zdrojov a zabezpečí, že vaše marketingové materiály budú zladené pri informovaní cieľovej skupiny, budú budovať vašu značku, zvyšovať predaje a vernosť zákazníkov, ako aj posilnia reputáciu vašej organizácie.
 

 

Tvorba marketingových materiálov zvyšujúcich predaje.

 

Rozhodovanie o tom, čo vytvárať, sa začína pri náčrte marketingovej stratégie a rozhodovaní o najlepšej stratégii. Zistite, ktoré materiály majú najväčší úspech u cieľovej skupiny. Mali by ste vytvárať materiály, ktoré sú nielen v duchu značky, ale zároveň aj poskytujú informácie vytvárajúce v zákazníkoch dôveru, čo im uľahčuje podporovať vašu spoločnosť.
 

Web The Balance odporúča malým podnikom používať pri rôznych taktikách rôzne materiály: brožúry informujú ľudí o zložitejších službách, ľahko čitateľné pohľadnice rýchlo odovzdávajú informácie, krátke videá sú ideálne na zdieľanie na sociálnych sieťach a e-mailové kampane vychovávajúce potenciálnych zákazníkov možno jednoducho automatizovať. Web tiež uvádza päť dôležitých otázok, ktoré by ste si mali položiť pri každom vytváranom materiáli, aby ste mali istotu, že efektívne konvertuje zákazníkov:

 

 1. Vysvetľuje povahu a funkcie produktu/služby?

 2. Vysvetľuje, ako sa firma odlišuje od konkurencie?

 3. Vznikol materiál s dôrazom na konkrétnu cieľovú skupinu?

 4. Je písaný priateľsky, otvorene, presvedčivo, čistým a ľahko pochopiteľným štýlom?

 5. Vzbudzuje u zákazníka záujem a predvádza výhody, ktoré môžete ponúknuť?
   

Spoznajte možnosti propagačných materiálov.

 

Môžete používať nespočetné množstvo typov marketingu. Platforma ako Adobe Creative Cloud pre tímy vám umožní spoznávať a majstrovsky zvládať rôzne marketingové médiá a prispôsobovať vaše výtvory požiadavkám trhu.

Rôzne farebné pohľadnice

Umelecké dielo od spoločnosti Fabula Branding.

Koláž rôznych marketingových materiálov poukladaných vedľa seba

K dispozícii máte takýto zoznam možností:

 

●       Tlačové a digitálne letáky

●       Pohľadnice

●       Brožúry a brožúrky

●       Vizitky

●       Hlavičkový papier

●       Záznamové lístky a obálky

●       Pútače

●       Bulletiny a e-maily

●       Obsah na sociálne siete

●       Videá a animácie

●       Logá a grafiky

●       Webové stránky 

 

Uvažujte nad tým, ako rôzne druhy marketingových materiálov sprostredkúvajú rôzne typy správ. Ktorý spôsob je najlepší na prezentáciu marketingového nápadu vašej vybratej cieľovej skupine? Tlačové materiály nemusia byť najlepším spôsobom propagácie aplikácie na streamovanie hudby mladšiemu publiku. Reklamy na YouTube nemusia osloviť nových zákazníkov, ktorí budú mať záujem podnikať s vami v oblasti projektovania nehnuteľností.
 

Keď sa rozhodnete, čo bude vaším prvým projektom v novej marketingovej kampani, nezabudnite na to, že jeden vzhľad možno preniesť do viacerých typov médií. Plagát nadchádzajúcej udalosti možno pretaviť na digitálny obrázok na Instagrame aj na pohľadnicu rozdávanú počas konania udalosti. Propagačný produkt vytvorený pre veľtrh môžete širšej verejnosti predstaviť videom na sociálnych sieťach.
 

 

Vytvorenie vizitiek.

Vizitky rozložené pútavým spôsobom

Umelecké dielo od spoločnosti Fabula Branding.

Dobre navrhnuté vizitky majú väčší prínos, než len poskytovanie mien a kontaktných informácií členov vášho tímu. Dobre navrhnuté vizitky vystavujú na obdiv aj štýl vašej spoločnosti a zanechávajú trvácny dojem. Váš tím si môže vytvoriť vlastné vizitky pomocou aplikácie Adobe InDesign. Ako začať:

 

 1. Spustite projekt svojich vizitiek:
  V aplikácii InDesign si môžete vybrať možnosť US Business Card preset (Prednastavený rozmer americkej vizitky), aby ste mali istotu, že máte nastavené štandardné rozmery. Potom si nastavenia prispôsobte podľa svojich predstáv.

 2. Pridajte obrázky a text:
  Roztiahnite bloky obsahu ku spadávkam, ktoré ste nastavili, aby vaše umelecké dielo vyplnilo celú plochu vizitky. Pridajte štýlový, no ľahko čitateľný text v súlade s vizuálnou identitou svojej značky.

 3. Umiestnite prvky na stránke:
  Inteligentné vodiace čiary vám pomôžu zarovnať položky v projekte tak, aby lahodili oku.

 4. Vylaďte návrh:
  Ovládajte formát a farbu textu jednoducho. Majte zdroje vždy poruke pre ďalšie tímové projekty – pridajte si zdroje do knižníc Adobe Creative Cloud Libraries.

 5. Odošlite projekt na tlač:
  Uložte si PDF dokument optimalizovaný na tlač. Vyberte položku Súbor > Exportovať > Adobe PDF (tlačiť). V časti Značky a spadávky skúste vybrať položku Značky orezania, značky spadávky a položku Použiť nastavenia spadávok dokumentu. Vďaka tomu sa v exportovanom PDF dokumente zobrazia miesta orezania vizitky.

 

Navrhnite krásnu pohľadnicu v štýle značky.

 

Vaša spoločnosť môže využiť nástroje v aplikácii Adobe InDesign na vytvorenie multifunkčnej pohľadnice s profesionálnym vzhľadom. Tu je niekoľko krokov, ktoré by ste mali vykonať:

 

 1. Vytvorte si projekt:
  Pracovný priestor aplikácie InDesign umožňuje jednoduché nastavenie parametrov novej pohľadnice.

 2. Pridajte obrázky a text:
  Prezrite si Adobe Stock, kde nájdete obrázky a ilustrácie bez licenčných poplatkov.

 3. Umiestnite prvky na stránke:
  Inteligentné vodiace čiary ponúkajú tipy, ktoré vám pomôžu pri zarovnávaní položiek v projekte tak, aby lahodili oku.

 4. Vylaďte návrh:
  Ovládajte formát a farbu textu jednoducho. Majte zdroje vždy poruke pre ďalšie tímové projekty – pridajte si zdroje do knižníc Creative Cloud Libraries.

 5. Zdieľajte pohľadnicu so svetom:
  Uložte si PDF súbor optimalizovaný na tlač alebo si exportujte súbor, ktorý môžete použiť na blogu, webovej lokalite alebo sociálnych médiách.

 

Upravte propagačné video.

 

Adobe Premiere Pro dáva vášmu tímu moc vytvárať úžasné veci. Skúste posunúť videá na vyššiu úroveň prekrytím textu a grafiky (napríklad vášho loga) a pridajte tak letmý dotyk svojho brandingu. Nástroj Text v paneli Základné grafiky aplikácie Premiere Pro uľahčuje vášmu tímu vytváranie titulkov v ľubovoľnom videu. Usporadúvajte a prispôsobujte tvary, text, obrázky a video ako vrstvy nad zábermi. Navyše si môžete uložiť úpravy prekrytí ako šablóny, ktoré váš tím môže zdieľať prostredníctvom knižníc Creative Cloud Libraries.

 

 1. Otvorte si pracovný priestor Grafiky: 
  Ak už máte video otvorené v paneli časovej osi, vyberte z hlavnej ponuky položky Okno > Pracovné priestory > Grafiky.

 2. Vyberte šablónu Pohyblivá grafika: 
  Prezrite si šablóny umiestnené v paneli Základná grafika v priečinku Názvy, kde nájdete prispôsobiteľné texty alebo grafické stopy, ktoré môžete pridať do svojho projektu.

 3. Upravte štýl šablóny: 
  V paneli Základná grafika môže váš tím prejsť na kartu Upraviť a vybrať položku Text, pomocou ktorej môžete upravovať rodinu písma a štýl písma, aby ladili so štylistickou príručkou značky.

 4. Uložte si hlavné štýly:
  Vo vedľajšej ponuke Hlavný štýl môžete vybrať položku Vytvoriť hlavný štýl textu. Pomenujte a uložte si štýly, aby ste ich mohli ľahko používať počas videoprojektu.

 5. Pridajte do titulkov animované efekty: 
  Animujte pomocou kľúčových snímok rôzne aspekty titulkov, napríklad ich umiestnenie a veľkosť. Môžete tiež na začiatok a koniec klipu pridávať efekty, ako je zmiznutie do kríža. 

 6. Uložte si šablónu pohyblivej grafiky: 
  Exportujte klipy titulkov vo svojom projekte tak, že v hlavnej ponuke vyberiete položky Grafika > Exportovať ako šablónu pohyblivej grafiky. Váš tím si tak môže uložiť šablónu do firemnej knižnice Creative Cloud Library, odkiaľ ju môže pri ďalších propagačných videách znovu rýchlo použiť.

 

Pridajte do svojho kreatívneho pracovného postupu efektivitu.

 

Rôzne marketingové iniciatívy budú vyžadovať rôzne materiály. Keď vzniknú nové produkty, vyvstanú nové marketingové potreby. Keď dokážete svojmu tímu rýchlo sprístupniť správne zdroje, môžu tieto potreby rýchlo naplniť. Správa digitálnych zdrojov (DAM) prináša efektivitu, ktorá vašej spoločnosti môže ušetriť desiatky tisíc dolárov, no okrem toho 79 percentám spoločností používajúcim DAM stúpli tržby minimálne o 10 percent

 

Adobe Creative Cloud pre tímy je pre váš podnik skvelou možnosťou zvýšenia efektivity a produktivity. Umožňuje vášmu tímu jednoducho pracovať vo všetkých aplikáciách potrebných na vytvorenie takmer ľubovoľného typu marketingového materiálu. V aplikácii Adobe Illustrator môžete ručne kresliť unikátne písma a grafiky pre produkty, InDesign vám umožní rozvrhnúť si ľubovoľnú tlačovinu od letákov po poznámkové lístky, aplikácie Premiere Pro a Adobe Express vám zase umožnia vytvárať úžasný obsah na sociálne siete, a to všetko presne podľa špecifikácií vašej značky so zdieľanou knižnicou písem, farieb a log vždy pripravenou poruke a k službám vášho tímu.

Nájdite kreatívne spôsoby rozširovania svojho podnikania.

PRÍBEHY ZÁKAZNÍKOV


Pozrite sa, ako zákazníci spoločnosti Adobe využívajú Creative Cloud pre tímy na tvorbu skvelých zážitkov.

OSVEDČENÉ POSTUPY


Najnovšie pravidlá efektívneho dizajnu, marketingu a ďalších oblastí.

KURZY


Dosiahnite vďaka podrobným návodom novú úroveň kreativity.
 

Objavte aplikácie, ktoré môžete použiť na tvorbu marketingových materiálov.

Vyberte si plán Creative Cloud pre tímy.

Všetky plány zahŕňajú správcovskú konzolu Admin Console na jednoduché spravovanie licencií, nepretržitú technickú podporu, neobmedzený počet pracovných inzerátov v službe Adobe Talent a 1 TB úložiska.

Jedna aplikácia

33,49 €/mesačne za licenciu (bez DPH)


Jedna aplikácia od Adobe pre kreatívcov podľa vášho výberu, ako napríklad Photoshop, Illustrator, lnDesign alebo Acrobat Pro.*

NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA

Všetky aplikácie

77,49 €/mesačne za licenciu (bez DPH)

 

Získajte viac než 20 kreatívnych aplikácií Adobe vrátane aplikácií Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Express, XD a ďalších.

Zavolajte nám na číslo +44 203 0277 764 alebo požiadajte o konzultáciu

Chcete sa niečo opýtať? Porozprávajme sa.

Nakupujete pre veľkú organizáciu? Získajte informácie o službe Creative Cloud pre podniky

*Samostatné aplikácie Acrobat Pro, Lightroom a InCopy sa dodávajú s úložiskom 100 GB.