Adobe Document Cloud a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Co je GDPR a jak ovlivňuje používání služby Document Cloud při vašem podnikání?

Nové obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) harmonizuje a modernizuje požadavky na ochranu dat v rámci EU. Ačkoli v porovnání s předchozími právními předpisy EU o ochraně osobních údajů přináší mnoho nových nebo rozšířených požadavků, základní principy zůstávají stejné. Tyto nové předpisy používají všeobecnou definici osobních dat a mají široký záběr. Platí pro všechny společnosti prodávající své produkty nebo služby jednotlivcům v EU. Jako důvěryhodný zpracovatel dat jsme se zavázali, že vám pomůžeme dodržovat předpisy GDPR.

Připravenost na GDPR: sdílená odpovědnost

Nařízení GDPR představuje sdílený proces dodržování předpisů se stanovenými povinnostmi pro různé strany. V níže uvedeném příkladu jsou pro uživatele služby Document Cloud stanoveny role pro podniky a instituce (správce dat) a poskytovatele technologií (zpracovatele dat) a dále oblasti, kde zpracovatel dat může spolupracovat se správcem dat nebo mu pomáhat prostřednictvím nástrojů, procesů nebo dokumentace.

Podnik jako správce dat
Odpovědnost podniku

Silný základ bezpečnosti a ochrany soukromí

Implementovali jsme sadu certifikovaných bezpečnostních procesů a kontrol nazvaných Adobe Common Controls Framework, abychom pomohli ochránit údaje, které nám byly svěřeny. Tato sada nám pomáhá dodržovat řadu certifikátů, standardů a předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí, včetně SOC 2, ISO 27001 a štítu EU–USA na ochranu soukromí.

Stahování bylo zahájeno.

Soukromí jako aspekt návrhu

Společnost Adobe se dlouhodobě zaměřuje na proaktivní vývoj produktů, což mimo jiné znamená, že na ochranu soukromí myslíme od samého počátku životního cyklu našeho softwaru. Tento přístup nazýváme „soukromí jako aspekt návrhu“.

Vyhledejte Acrobat Pro

Předávání údajů

Máme certifikát rámcových zásad štítů EU–USA a Švýcarsko–USA na ochranu soukromí (Privacy Shield). To našim zákazníkům poskytuje možnost výběru. Při předávání údajů z EU do USA se mohou spolehnout na tyto rámcové zásady nebo mohou použít standardní smluvní doložky (také známé jako modelová ustanovení EU). Další informace naleznete v našem Centru ochrany osobních údajů spolu s informacemi o tom, jak požádat o standardní smluvní doložky.

Vyhledejte Acrobat Pro

Smluvní podmínky

Aktualizovali jsme smlouvu o zpracování dat společnosti Adobe, abychom zohlednili požadavky GDPR.

Vyhledejte Acrobat Pro

Záznamy o zpracování

Pracujeme na formálnějším zdokumentování námi používaných postupů ochrany osobních údajů, abychom vyhověli požadavkům na vyšší úroveň uchovávání záznamů.

Vyhledejte Acrobat Pro

Tým ochrany údajů

V současné době máme ředitele pro ochranu osobních údajů, pracovníka ochrany osobních údajů pro Irsko a specializovaný tým zabývající se ochranou osobních údajů. Nadále budeme vyhodnocovat, zda potřebujeme podniknout další kroky s ohledem na nové požadavky.

Vyhledejte Acrobat Pro

Inovace produktů a procesů

Neustále nasloucháme svým zákazníkům a hledáme způsoby, jak zjednodušit a dále automatizovat nabídku našich produktů a služeb, abychom lépe podporovali jejich potřeby plynoucí z GDPR.

Online služby společnosti Adobe jsou k dispozici pouze uživatelům starším 13 let a vyžadují souhlas s dalšími podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Online služby nejsou dostupné ve všech zemích a jazycích, mohou vyžadovat registraci uživatele a jejich poskytování může být částečně nebo úplně změněno či ukončeno bez předchozího upozornění. Služby mohou být zpoplatněny nebo mohou vyžadovat předplatné.