Adobe Document Cloud a všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Čo je GDPR a ako ovplyvňuje používanie služby Document Cloud pri podnikaní?

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je nový zákon Európskej únie o ochrane osobných údajov, ktorý harmonizuje a modernizuje požiadavky na ochranu údajov v rámci EÚ. Hoci v porovnaní s predchádzajúcimi zákonmi EÚ o ochrane osobných údajov existuje množstvo nových alebo rozšírených požiadaviek, kľúčové základné princípy zostávajú rovnaké. Nové pravidlá obsahujú rozsiahlu definíciu osobných údajov a majú široký dosah, čo ovplyvňuje všetky spoločnosti, ktoré predávajú produkty a služby jednotlivcom v EÚ. Ako váš dôveryhodný spracovateľ údajov sa zaväzujeme pomáhať vám pri implementácii nariadenia GDPR.

Pripravenosť na GDPR: spoločná zodpovednosť

GDPR predstavuje spoločný proces na dosahovanie súladu s predpismi, pričom nariadenie stanovuje povinnosti pre rôzne strany. Pre používateľov služby Document Cloud sú v nasledujúcom príklade uvedené úlohy podnikov a inštitúcií (prevádzkovateľov) a poskytovateľov technológií (sprostredkovateľov), ako aj miesta, kde môže byť potrebné, aby prevádzkovateľ pomohol sprostredkovateľovi, prípadne s ním spolupracoval. To je možné prostredníctvom nástrojov, procesov alebo dokumentácie.

Správca podniku
Povinnosť podniku

Pevný základ zabezpečenia a dodržiavania ochrany osobných údajov

Aby sme ochránili údaje, ktoré nám boli zverené, implementovali sme súbor certifikovaných bezpečnostných procesov a ovládacích prvkov s názvom Adobe Common Controls Framework. Tento rámec nám pomáha dodržiavať niekoľko certifikácií, noriem a nariadení o zabezpečení a ochrane osobných údajov vrátane SOC 2, ISO 27001 a štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Sťahovanie sa začalo

Ochrana osobných údajov od počiatku

Adobe sa dlhodobo snaží o proaktívny vývoj produktov, čo znamená, že na ochranu osobných údajov myslíme už na začiatku životného cyklu nášho softvéru. Nazývame to ochrana osobných údajov od počiatku.

Vyhľadať Acrobat Pro

Presun údajov

V oblasti údajov súvisiacich so zákazníkmi sme získali certifikát na štít ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA. Naši zákazníci sa môžu pri prenose údajov z EÚ do USA spoliehať na tieto rámce alebo môžu uzatvoriť štandardné zmluvné doložky (známe aj ako vzorové doložky EÚ). Ďalšie informácie spolu s informáciami o tom, ako požiadať o štandardné zmluvné doložky, nájdete v našom centre ochrany osobných údajov.

Vyhľadať Acrobat Pro

Zmluvné podmienky

Aktualizovali sme zmluvu o spracúvaní údajov spoločnosti Adobe, aby spĺňala požiadavky nariadenia GDPR.

Vyhľadať Acrobat Pro

Záznamy spracúvania

Pracujeme na formálnejšom zdokumentovaní postupov ochrany osobných údajov, ktoré sme zaviedli, aby sme splnili rozšírené požiadavky na uchovávanie záznamov.

Vyhľadať Acrobat Pro

Tím ochrany údajov

Aktuálne máme riaditeľa pre ochranu osobných údajov, zodpovednú osobu v Írsku a špecializovaný tím pre ochranu osobných údajov. Aj naďalej budeme vyhodnocovať, či je vzhľadom na nové požiadavky potrebné prijať ďalšie opatrenia.

Vyhľadať Acrobat Pro

Inovácia produktov a procesov

Neustále počúvame svojich zákazníkov a hľadáme spôsoby, ako zjednodušiť a ďalej automatizovať naše produkty a služby, aby sme naplnili ich potreby v oblasti GDPR.

Online služby Adobe sú dostupné iba pre používateľov vo veku 13 a viac rokov, pričom vyžadujú potvrdenie súhlasu s ďalšími podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe. Online služby nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo jazykoch, môžu vyžadovať registráciu používateľa a môžu byť čiastočne alebo úplne ukončené, prípadne zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Môžu sa na ne vzťahovať ďalšie poplatky alebo predplatné.