Adobe Document Cloud והאסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR)

מה המשמעות של ה-GDPR וכיצד היא משפיעה על השימוש של העסק שלכם ב-Document Cloud?

האסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR) היא חוק הפרטיות החדש של האיחוד האירופי, אשר מגדיר דרישות אחידות ומודרניות לשמירה על מידע באיחוד האירופי. אף על פי שהיא כוללת דרישות חדשות או מחמירות יותר בהשוואה לחוקי הפרטיות של האיחוד האירופי בעבר, העקרונות הבסיסיים לא השתנו. הכללים החדשים מספקים הגדרה רחבה של מידע אישי והתחולה שלהם מקיפה תחומים רבים. לכן, הם משפיעים על כל מותג שמשווק את המוצרים או השירותים שלו לאנשים באיחוד האירופי. בתור מעבד המידע המהימן שלכם, אנחנו מחויבים לסייע לכם במאמצים לשמור על תאימות עם ה-GDPR.

מוכנות ל-GDPR: אחריות משותפת.

ה-GDPR היא למעשה תהליך תאימות משותף, כאשר האסדרה קובעת את החובות של כל הצדדים המעורבים. עבור משתמשי Document Cloud, הדוגמה להלן מציגה את התפקידים הרלוונטיים עבור ארגונים ומוסדות (השולטים במידע), ספקי טכנולוגיה (מעבדי המידע) והמקרים שבהם מעבדי המידע עשויים להידרש לסייע לשולט במידע או לעזור לו באמצעות מתן כלים, תהליכים או תיעוד שנועד לסייע לשולט במידע.

ארגון שולט במידע
אחריות הארגון

בסיס איתן של אבטחה ועמידה בדרישות הפרטיות.

הטמענו מערכת של תהליכים מוסמכים לאבטחה ולבקרות בשם Adobe Common Controls Framework, כדי לסייע בהגנה על המידע שמועבר אלינו. מסגרת זו עוזרת לנו לעמוד בדרישות של מספק הסמכות, תקנים ותקנות הקשורים לאבטחה ולפרטיות, כולל SOC 2,‏ ISO 27001 ומסגרת מגן הפרטיות של האיחוד האירופי וארה"ב.

ההורדה החלה

פרטיות מובנית

Adobe נוהגת כבר זמן רב להשקיע מאמץ יזום בפיתוח מוצרים, כלומר, אנו חושבים על פרטיות כבר בתחילת מחזור החיים של התוכנה שלנו. תהליך עבודה זה מכונה גם "פרטיות מובנית".

אתרו את Acrobat Pro

העברת נתונים

יש לנו הסמכה למסגרות מגן הפרטיות של האיחוד האירופי וארה"ב ושל שווייץ וארה"ב עבור מידע הקשור ללקוחות. כך, לקוחותינו יכולים לבחור להסתמך על המסגרות הללו או לבחור להתקשר בסעיפים חוזיים סטנדרטיים (המכונים גם EU Model Clauses – סעיפים לדוגמה של האיחוד האירופי) לשם העברת מידע מהאיחוד האירופי לארה"ב. מידע נוסף בקשר לנושא הזה זמין במרכז הפרטיות שלנו, לצד מידע לגבי האופן שבו תוכלו לבקש להשתמש בסעיפים חוזיים סטנדרטיים.

אתרו את Acrobat Pro

תנאי חוזה

עדכנו את הסכם עיבוד המידע של Adobe כדי להתייחס לדרישות הקבועות ב-GDPR.

אתרו את Acrobat Pro

רשומות לעיבוד

אנו פועלים כדי לתעד באופן רשמי יותר את כל נהלי הפרטיות שקבענו לשם ציות לדרישות התיעוד של הרשומות המחמירות יותר.

אתרו את Acrobat Pro

צוות הגנת נתונים

יש לנו כיום ממונה פרטיות, ממונה הגנת נתונים באירלנד וצוות פרטיות ייעודי. אנו נמשיך להעריך אם עלינו לנקוט פעולות נוספות כלשהן לאור הדרישות החדשות.

אתרו את Acrobat Pro

חדשנות במוצרים ובתהליכים

אנו מקשיבים כל העת ללקוחותינו ומחפשים דרכים לפשט ולשפר את האוטומציה של המוצרים והשירותים שלנו, כדי לספק מענה טוב יותר לצורכי הלקוחות בקשר ל-GDPR.

השירותים המקוונים של Adobe זמינים רק למשתמשים בגיל 13 ומעלה ודורשים הסכמה לתנאים נוספים ולמדיניות הפרטיות של Adobe. השירותים המקוונים אינם זמינים בכל הארצות או בכל השפות, עשויים לדרוש רישום משתמש ועשויים להיפסק או להשתנות במלואם או בחלקם ללא הודעה מוקדמת. תשלומים נוספים או עמלות מינוי עשויים לחול.