Průmyslový design – kdo jsou průmysloví designéři a co dělají

Za každým oblíbeným výrobkem pravděpodobně stojí průmyslový designér. Například Jonathan Ive, bývalý šéfdesignér společnosti Apple, který vedl vývoj nejoblíbenější elektroniky na světě, jako je iPhone a iPad. Nebo James Dyson, který založil stejnojmennou značku domácích spotřebičů, mezi něž patří proslulé vysavače, osoušeče rukou a ventilátory.

 

Průmysloví designéři se však nepodílejí pouze na tvorbě elektronických spotřebičů, které zbožňují spotřebitelé na celém světě. Charles a Ray Eamesovi například vytvořili moderní, funkční a krásně jednoduchý nábytek (nejznámější jsou křesla a jídelní židle), který je dnes stejně oblíbený jako v polovině 20. století, kdy ho manželé navrhli. Walter Dorwin Teague, který v roce 1926 založil stále fungující designérskou firmu Teague, se podílel na vývoji kultovních produktů, jako je fotoaparát Polaroid nebo plechovka na chipsy Pringles.

 

Z toho plyne závěr, že průmysloví designéři hrají velkou roli při utváření našeho světa. Co přesně ale obor průmyslového designu obnáší? Zde je několik informací.

industrial_design_kettle

Co je průmyslový design?

Průmyslový design je profesionální proces vývoje výrobků, zařízení a služeb se zvláštním důrazem na formu a funkci. Průmysloví designéři obvykle zkoumají, jak by spotřebitelé mohli určitý výrobek používat, a ve spolupráci s dalšími odborníky, například inženýry a marketéry (viz níže), vytvářejí koncepty a návrhy vynálezů.

 

Průmysloví designéři se obvykle specializují na jednu kategorii výrobků, například na automobily, nábytek nebo domácí spotřebiče. Zaměřují se na všechny aspekty produktu, od funkčnosti a vyrobitelnosti až po to, zda splňuje potřeby a očekávání cílových spotřebitelů.

Historie průmyslového designu

Vznik průmyslového designu lze vysledovat až do poloviny 18. století během průmyslové revoluce ve Velké Británii. Uvádí se, že termín „průmyslový design“ byl poprvé použit k popisu toho, jak kreslíři připravovali vzory pro výrobu hedvábí.

 

Rozvoj industrializace způsobil přechod k hromadně vyráběným produktům pro větší skupiny spotřebitelů. Vznik prvních škol designu ve Spojených státech je datován do období od konce 19. století do poloviny 20. století. Ale až v 80. letech 20. století byla uznána důležitost průmyslových designérů v rámci ziskových odvětví. Tato změna ve vnímání byla do značné míry způsobena nástupem spotřební elektroniky a rozšířením globální konkurence vyvolané mezinárodním obchodem.

 

Specifika práce průmyslového designéra se v průběhu času měnila. Zatímco dříve se studenti průmyslového designu vzdělávali především v oblastech umění a designu souvisejících se vzhledem a funkcí výrobku, dnešní studia průmyslového designu se zabývají také obchodními aspekty návrhu a vývoje výrobků, jako jsou náklady na materiál a identita značky. V roce 2018 statistický úřad napočítal ve Spojených státech více než 43 000 průmyslových designérů, přičemž největší koncentrace na obyvatele byla v Michiganu a Kalifornii.

Co průmysloví designéři dělají?

Průmyslový design je součástí vývoje všech druhů vyráběných produktů – od automobilů přes domácí spotřebiče a zdravotnické vybavení až po elektroniku a hračky. Většina průmyslových designérů se však zaměřuje na konkrétní oblasti. Někteří například vytvářejí počítače nebo mobilní telefony, jiní vyvíjejí koncepty nových spotřebních výrobků, jako je sportovní vybavení nebo nábytek.

 

Bez ohledu na to, jaké výrobky vyvíjí, povinnosti průmyslového designéra obvykle zahrnují:

 

  • provedení průzkumu spotřebitelů s cílem získat představu o tom, jak bude výrobek používán,
  • vytváření skic a podkladů pro řadu nápadů,
  • 3D vykreslování různých návrhů pomocí 3D softwaru,
  • posouzení praktičnosti návrhu s ohledem na bezpečnost, vzhled a funkčnost výrobku,
  • spolupráci se specialisty při zkoumání materiálů, kalkulaci výrobních nákladů a určování požadavků na výrobu,
  • předkládání návrhů a prototypů klientům ke schválení s využitím 3D tisku a rozšířené reality (AR),
  • řešení problémů s cílem vytvořit kvalitní produkt pro každodenní použití, který budou spotřebitelé používat v reálném světě.

Průmyslový design je součástí vývoje všech druhů vyráběných produktů – od automobilů přes domácí spotřebiče a zdravotnické vybavení až po elektroniku a hračky. Většina průmyslových designérů se však zaměřuje na konkrétní oblasti. Někteří například vytvářejí počítače nebo mobilní telefony, jiní vyvíjejí koncepty nových spotřebních výrobků, jako je sportovní vybavení nebo nábytek.

 

Bez ohledu na to, jaké výrobky vyvíjí, běžné povinnosti průmyslového designéra obvykle zahrnují:

 

– provedení průzkumu spotřebitelů s cílem získat představu o tom, jak bude výrobek používán,

– vytváření skic a podkladů pro řadu nápadů,

– 3D vykreslování různých návrhů pomocí 3D,

– posouzení praktičnosti návrhu s ohledem na bezpečnost, vzhled a funkčnost výrobku,

– spolupráci se specialisty při zkoumání materiálů, kalkulaci výrobních nákladů a určování požadavků na výrobu,

– předkládání návrhů a prototypů klientům ke schválení s využitím 3D tisku a rozšířené reality,

– řešení problémů s cílem vytvořit kvalitní produkt pro každodenní použití, který budou spotřebitelé používat v reálném světě.

Nástroje používané průmyslovými designéry

Ve fázi zkoumání nápadů – neboli tvorby konceptu – průmysloví designéři vytvářejí skici, vykreslení nebo 3D modely produktu a pak tyto prototypy testují, aby našli nejlepší možná řešení potřeb uživatelů. Hlavním cílem průmyslových designérů v této fázi je pochopit, jak bude produkt fungovat, vypadat a jak se bude vyrábět.

industrial_design_mood

Během tohoto procesu používají průmysloví designéři jako hlavní nástroj k tvorbě skic a k úpravám svých nápadů software pro 3D návrhy. Průmysloví designéři, kteří pracují pro výrobce, můžou také používat 3D software k vytvoření konkrétních pokynů, jak má být výrobek po jeho schválení vyroben.

Průmysloví designéři a týmová spolupráce

V závěrečných fázích procesu návrhu průmysloví designéři spolupracují se strojními inženýry, odborníky na materiály, výrobci a stratégy pro budování značky, aby mohli schválený návrh výrobku uvést do života.

industrial_design_phones

Průmysloví designéři se na základě své kreativity a vynalézavosti snaží navrhnout produkty pro každodenní potřeby tak, aby se široce používaly. Dosažení tohoto cíle vyžaduje obrovskou míru spolupráce. Designéři jsou proto obvykle součástí velkých týmů složených ze stratégů, inženýrů, návrhářů uživatelského rozhraní (UI), návrhářů uživatelského prostředí (UX), projektových manažerů, odborníků na budování značky, grafiků a výrobců. Tento multioborový přístup umožňuje průmyslovým designérům plně porozumět problému a vytvořit vhodné řešení, které vyhoví specifickým potřebám uživatelů. Mezi nejznámější společnosti zabývající se průmyslovým designem patří IDEO, Frog a Teague.