Priemyselný dizajn: čo to je a čo robia priemyselní dizajnéri

Za každý zo svojich obľúbených produktov môžete zrejme poďakovať priemyselným dizajnérom. Jonathan Ive, bývalý hlavný dizajnér spoločnosti Apple, stál napríklad za vývojom niekoľkých z najobľúbenejších elektronických zariadení sveta, ako je iPhone či iPad. Alebo James Dyson, tvorca rovnomennej značky domácich spotrebičov, medzi ktoré patria aj obľúbené vysávače, sušiče rúk a ventilátory.

 

Priemyselní dizajnéri však nemajú prsty iba v tvorbe elektroniky milovanej zákazníkmi po celom svete. Charles a Ray Eamesovci napríklad vyvinuli moderný, funkčný a krásne jednoduchý nábytok, medzi ktorým vynikli najmä leňošky a kuchynské stoličky. Tie majú dodnes skalných fanúšikov, hoci tento manželský pár aktívne tvoril v polovici 20. storočia. Walter Dorwin Teague v roku 1926 rozbehol dizajnérsku firmu Teague a pomohol vynájsť kultové produkty ako fotoaparát Polaroid či tuba na čipsy Pringles.

 

Vidíte to sami. Produktoví dizajnéri sa z veľkej časti podieľajú na utváraní podoby sveta. No čo oblasť priemyselného dizajnu vlastne zahŕňa? Pozrime sa na ňu bližšie.

industrial_design_kettle

Čo je priemyselný dizajn?

Priemyselný dizajn je profesionálna činnosť vývoja výrobkov, zariadení a služieb kladúca dôraz na formu a funkciu. Priemyselní dizajnéri zvyčajne skúmajú, ako potenciálni spotrebitelia môžu používať konkrétny produkt, a potom pracujú s ostatnými odborníkmi, napríklad inžiniermi a marketérmi (o tom si povieme viac neskôr), aby vytvorili koncepty a návrhy vynálezov.

 

Priemyselní dizajnéri sa zvyčajne špecializujú na jednu kategóriu produktov, napríklad automobily, nábytok či domáce spotrebiče. Sústredia sa na všetko od funkčnosti a vyrobiteľnosti produktu po to, či napĺňa potreby a očakávania cieľových spotrebiteľov.

História odvetvia priemyselného dizajnu

Vzostup priemyselného dizajnu možno vysledovať do polovice 18. storočia do čias priemyselnej revolúcie vo Veľkej Británii. Prvé použitie termínu priemyselný dizajn je spojené s popisom toho, ako technickí kresliči pripravovali vzory na výrobu hodvábu.

 

Nárast industrializácie spôsobil prechod na masovú výrobu produktov pre väčšie množstvo spotrebiteľov. Prvé dizajnérske školy sa v Spojených štátoch začali objavovať koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Priemyselný dizajn však bol uznaný za profesiu dôležitú pre výnosné odvetvia až v 80. rokoch 20. storočia. Zmenu vnímania z veľkej časti spôsobil príchod spotrebnej elektroniky a medzinárodným obchodom podporené rozšírenie konkurencie do celého sveta.

 

Konkrétna podoba toho, čo presne priemyselný dizajnér robí, sa časom menila. Študenti priemyselného dizajnu kedysi primárne študovali oblasti umenia a dizajnu týkajúce sa vzhľadu a funkcie produktu. Dnes sa štúdiá priemyselného dizajnu venujú aj obchodným aspektom produktového dizajnu a vývoja, ako sú náklady na materiály a podnikové značky. Úrad pracovných štatistík (Bureau of Labor Statistics) v roku 2018 narátal v Spojených štátoch viac ako 43 000 ľudí zamestnaných na pozícii priemyselného dizajnéra. Najvyšší pomer k počtu obyvateľov bol v Michigane a Kalifornii.

Čo by priemyselní dizajnéri mali robiť?

Priemyselný dizajn predstavuje vývoj všemožných druhov výrobkov od áut cez domáce spotrebiče a zdravotnícke zariadenia až po elektroniku a hračky. Väčšina priemyselných dizajnérov sa však sústreďuje na konkrétne oblasti. Niektorí napríklad tvoria počítače alebo smartfóny, kým iní vyvíjajú koncepty pre nové spotrebiteľské produkty, ako je športový výstroj či nábytok.

 

Bez ohľadu na to, aké produkty vyvíjajú, medzi povinnosti priemyselných dizajnérov zvyčajne patrí:

 

  • spotrebiteľský prieskum na získanie predstavy, ako bude produkt používaný;
  • načrtávanie alebo vytváranie plánov pre väčšie množstvo nápadov;
  • používanie 3D softvéru na vývoj 3D vykresľovania rôznych dizajnov;
  • zisťovanie, či je dizajn praktický, na základe kritérií, ako je bezpečnosť, vzhľad a funkcia produktu;
  • spolupráca s odborníkmi pri výbere materiálov, výpočte výrobných nákladov a určovaní výrobných požiadaviek;
  • využívanie 3D tlače a rozšírenej reality (AR) pri predkladaní návrhov a prototypov na schválenie klientom;
  • využívanie postupov na riešenie problémov, aby vznikli kvalitné každodenné produkty, ktoré budú spotrebitelia skutočne používať.

Povolanie priemyselného dizajnéra zahŕňa vývoj všemožných druhov výrobkov od áut cez domáce spotrebiče a zdravotnícke zariadenia až po elektroniku a hračky. Väčšina priemyselných dizajnérov sa však sústreďuje na konkrétne oblasti. Niektorí napríklad tvoria počítače alebo smartfóny, kým iní vyvíjajú koncepty pre nové spotrebiteľské produkty, ako je športový výstroj či nábytok.

 

Bez ohľadu na to, aké produkty vyvíjajú, medzi všeobecné povinnosti priemyselných dizajnérov zvyčajne patrí:

 

- spotrebiteľský prieskum na získanie predstavy, ako bude produkt používaný;

- načrtávanie alebo vytváranie plánov pre väčšie množstvo rôznych nápadov;

- používanie 3D softvéru na vývoj 3D obrázkov vykreslených pre rôzne dizajny;

- zisťovanie, či je dizajn praktický, na základe kritérií, ako je bezpečnosť, vzhľad a funkcia produktu;

- spolupráca s odborníkmi pri výbere materiálov, výpočte výrobných nákladov a určovaní výrobných požiadaviek;

- využívanie 3D tlače a rozšírenej reality pri prezentovaní návrhov a prototypov na schválenie klientom;

- využívanie postupov na riešenie problémov, aby vznikli kvalitné každodenné produkty, ktoré budú spotrebitelia skutočne používať.

Nástroje používané priemyselnými dizajnérmi

Priemyselní dizajnéri počas konceptovej (ideovej) časti projektu načrtávajú, vykresľujú či tvoria 3D modely a následne ich ako prototypy testujú, aby priniesli čo najlepšie riešenia potrieb používateľov. Hlavným cieľom priemyselných dizajnérov počas tejto fázy je pochopenie toho, ako bude produkt fungovať, vyzerať a ako sa bude vyrábať.

industrial_design_mood

Počas tohto procesu používajú na náčrty aj zmeny svojich nápadov hlavne softvér na 3D dizajn. Keď je produkt schválený, priemyselní dizajnéri pracujúci pre výrobcov môžu pomocou 3D softvéru vytvoriť aj konkrétny návod jeho zostavenia.

Spolupracovníci priemyselných dizajnérov

V záverečných fázach dizajnérskeho procesu spolupracujú priemyselní dizajnéri s mechanickými inžiniermi, odborníkmi na materiály, výrobcami a stratégmi na budovanie značky, aby odsúhlasenému produktovému dizajnu vdýchli život.

industrial_design_phones

Priemyselní dizajnéri využívajú kreativitu a nápaditosť pri navrhovaní predmetov dennej potreby v nádeji, že sa budú masovo používať. Na to však musia vedieť vynikajúco spolupracovať. V rámci svojho povolania musia často pracovať vo veľkých tímoch tvorených stratégmi, inžiniermi, dizajnérmi používateľského rozhrania (UI), dizajnérmi používateľskej skúsenosti, projektovými manažérmi, odborníkmi na branding, grafickými dizajnérmi a výrobcami. Takýto multidisciplinárny prístup im umožňuje plne pochopiť problém a vytvoriť šikovné riešenie konkrétnych používateľských potrieb spotrebiteľov. Medzi najslávnejšie agentúry priemyselného dizajnu patria IDEO, Frog a Teague.