designer

Vytváranie 3D zdrojov. Bez hraníc.

Získajte Adobe Substance 3D Designer ako súčasť plánu Kolekcia Substance 3D len za 47,99 €/mesačne.

mb_marquee

Vytváranie 3D zdrojov. Bez hraníc.

Získajte Adobe Substance 3D Designer ako súčasť plánu Kolekcia Substance 3D len za 47,99 €/mesačne.

Ste firmou? Konzultovať s nami môžete na čísle: 800-915-9425

Objavte moc procedurálnej tvorby.

Substance 3D Designer vám umožňuje vytvárať bezproblémové materiály, vzory, obrazové filtre, osvetlenia prostredia, ba dokonca 3D modely. Každý dátový zdroj dokáže priniesť nekonečné množstvo obmien.

Odvetvový štandard na tvorbu materiálov.

Odvetvový štandard na tvorbu materiálov.

Substance 3D Designer sa používa v mnohých odvetviach a vo väčšine videohier je ťažiskovým prvkom produktových reťazcov na tvorbu materiálov a vizuálnych efektov. Parametrické materiály aplikácie Substance podporuje väčšina nástrojov na tvorbu v 3D, takže ich bez problémov integrujete do ľubovoľného pracovného postupu. Odošlite svoje materiály priamo do aplikácií Substance 3D Painter a Stager.

Nedeštruktívne, nelineárne.

Pracovný postup založený na uzloch vám dáva možnosť použiť širokú škálu prístupov. Každý krok postupu možno neskôr upraviť. Vyskúšajte všetko, upravte kedykoľvek.

mobile
Nekonečné možnosti, nevyčerpateľné kombinácie.

Nekonečné možnosti, nevyčerpateľné kombinácie.

Designer prináša bohatú knižnicu uzlov, aby ste si mohli digitálne zdroje vytvoriť od základu. Budujte z tisícov materiálov v dátových zdrojoch Substance 3D a dátových zdrojoch komunity Substance 3D a učte sa z nich.

Prekročte hranice materiálov.

Generujte dynamické 3D modely alebo kombinujte existujúce prvky, ako sú krivky a zlátané modely. Vytvárajte parametrické osvetlenie prostredia využiteľné vo všetkých aplikáciách, ktoré podporuje Substance 3D.

Integrácia so všetkými pracovnými postupmi.

Designer obsahuje rozsiahle skriptovacie rozhranie API, takže si aplikáciu môžete prispôsobiť na mieru. Tvorte a zdieľajte výkonné doplnky integrovaným skriptovacím rozhraním jazyka Python. Tvorte nástroje a grafy užitočnosti a požeňte svoje produkčné reťazce vpred.

Integrácia so všetkými pracovnými postupmi.

Designer obsahuje rozsiahle skriptovacie rozhranie API, takže si aplikáciu môžete prispôsobiť na mieru. Tvorte a zdieľajte výkonné doplnky integrovaným skriptovacím rozhraním jazyka Python. Tvorte nástroje a grafy užitočnosti a požeňte svoje produkčné reťazce vpred.

Funkcie aplikácie Substance 3D Designer vám dávajú voľnú ruku pri tvorbe materiálov a mnohých ďalších vecí.

Neustále rastúca knižnica obsahu

Neustále rastúca knižnica obsahu

Získajte prístup ku stovkám uzlov a filtrov. Vytvorte ľubovoľný povrch s unikátnymi a náhodne nastaviteľnými kazmi a vzormi.

Vytváranie HDR osvetlenia

Vytváranie HDR osvetlenia

Tvorte pódiá s parametrickým osvetlením a využívajte na to procedurálne svetlá alebo 360-stupňové fotografie.

Správa farieb

Správa farieb

Využite podporu škály Pantone a OpenColorIO.

Podpora MDL

Podpora MDL

Tvorte pomocou samostatných tieňovacích grafov materiály MDL.

Odosielanie

Odosielanie

Odosielajte materiály a filtre do ostatných aplikácií Substance 3D, aby ste pomocou aplikácie Designer mohli iterovať v kontexte.

Parametrické modelovanie (beta)

Parametrické modelovanie (beta)

Tento graf vám umožňuje generovať prispôsobiteľné a dynamické 3D modely.