Viimeisin päivitys 7.12.2015

Euroopan unionin tuomioistuimen Safe Harbor -määräys – Usein kysyttyä

6.10.2015 Euroopan unionin tuomioistuin (CJEU) päätti Maximillian Schremsin tietosuojavaltuutettua vastaan nostamassa oikeusjutussa välittömästi mitätöidä Yhdysvaltain ja Euroopan Unionin välisen Safe Harbor -tietosuojasopimuksen. Safe Harbor -tietosuojasopimuksen mitätöiminen vaikuttaa moniin yrityksiin, joiden on siirrettävä henkilötietoja Euroopan unionista (EU) ja Euroopan talousalueelta (ETA) Yhdysvaltoihin ja muihin EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin maihin. Adobe on arvioinut erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla se voi siirtää henkilötietoja EU/ETA-maista alueen ulkopuolisiin maihin. Monien muiden yritysten tapaan Adobe on päättänyt hankkia henkilötietojen siirtoluvan Euroopan komission vakiosopimuslausekkeiden (kutsutaan myös mallisopimuksiksi) avulla.
Mitä Euroopan unionin tuomioistuin päätti Yhdysvaltain ja Euroopan Unionin Safe Harbor -sopimuksen pätevyyteen liittyen?
6.10.2015 Euroopan unionin tuomioistuin (CJEU) päätti,että 15 vuotta voimassa ollut Yhdysvaltain ja Euroopan Unionin välinen Safe Harbor -sopimus oli pätemätön. Päätös astui voimaan välittömästi. Sopimus oli tarjonnut laillisen viitekehyksen henkilötietojen siirtämiselle EU:n ja ETA:n alueelta Yhdysvaltoihin. Tuomioistuimen päätöksen aikaan sertifioinnin oli hankkinut noin 4 500 yhdysvaltalaista yritystä, joiden joukossa oli monia huipputekniikan alan yrityksiä. Lisätietoja Safe Harbor -sopimuksesta saat Yhdysvaltain kauppaministeriön verkkosivustolta.
Mikä on Yhdysvaltain ja Euroopan Unionin välinen Safe Harbor -sopimus?
Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välinen Safe Harbor -sopimus tehtiin vuonna 2000. Yhdysvaltain kauppaministeriön ja Euroopan komission laatiman sopimuksen avulla haluttiin luoda silta Yhdysvaltain ja Euroopan unionin erilaisten tietosuojalähestymistapojen välille, niin että henkilötietojen siirto EU/ETA-maista Yhdysvaltoihin olisi mutkattomampaa. Safe Harbor -sopimuksen ehdot täyttävät yhdysvaltalaiset yritykset, jotka käsittelevät EU/ETA-maissa kerättyjä henkilötietoja, pystyivät liittymään Safe Harbor -ohjelmaan. Sitä varten yrityksen oli omatoimisesti todistettava, että se noudattaa Safe Harbor -sopimuksen seitsemää periaatetta ja 15 usein kysyttyä kysymystä. Ne oli suunniteltu auttamaan ehdot täyttäviä yrityksiä noudattamaan tietosuojaa koskevan EU-direktiivin 95/46/EY määräyksiä.
Mitä lyhenteet EU ja ETA tarkoittavat?
Euroopan unioni (EU) on 28 eurooppalaisen maan taloudellinen ja poliittinen kumppanuus, joka kattaa suurimman osan Euroopan maanosasta. Euroopan talousalue (ETA) yhdistää Euroopan unionin jäsenmaat ja kolme Euroopan vapaakauppa-alueen(EFTA) maata (Islanti, Liechtenstein ja Norja) samoihin perussääntöihin pohjautuvaksi sisäiseksi markkina-alueeksi. Näiden sääntöjen avulla tuotteet, pääoma ja henkilöt voivat liikkua vapaasti ETA:n alueella avoimessa ja kilpailullisessa ympäristössä. Tätä konseptia kutsutaan neljäksi vapaudeksi.
Mitä Euroopan unionin tuomioistuimen Safe Harbor -päätös merkitsi tiedonsiirrolle EU/ETA-maista Yhdysvaltoihin?
Jos yhdysvaltalaisella yrityksellä oli Safe Harbor -sertifikaatti, sen on nyt hankittava jokin muu hyväksytty tapa siirtää henkilötietoja EU/ETA-maista Yhdysvaltoihin.
Mihin toimiin Adobe on ryhtynyt Euroopan unionin tuomioistuimen päätettyä mitätöidä Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välisen Safe Harbor -sopimuksen?
Adobe on arvioinut erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla se voi siirtää henkilötietoja EU/ETA-maista alueen ulkopuolisiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin.
Adobe on valmistellut yritysasiakkaille uuden tiedonkäsittelysopimuksen (DPA, Data Processing Agreement), joka sisältää myös mallisopimuksina tunnetut vakiosopimuslausekkeet. Nämä vakiosopimuslausekkeet tarjoavat Euroopan komission hyväksynnän mukaan tietoja riittävästi suojaavaan mekanismin, kun EU/ETA-maissa kerättyjä henkilötietoja siirretään EU:n tietosuojadirektiivin mukaisesti. Jos olet Adoben yritysasiakas, joka osana Adobe-pilvipalveluja siirtää henkilötietoja EU/ETA-maista Yhdysvaltoihin, napsauta tätätiedonkäsittelysopimuksen ja vakiosopimuslausekkeiden pyytämiseksi.
Mitä ovat vakiosopimuslausekkeet/mallisopimukset?
Vakiosopimuslausekkeet eli mallisopimukset ovat Euroopan komission hyväksymät sopimusehdot, joiden katsotaan takaavan riittävän tietosuojan Euroopan unionin tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukaisesti, kun henkilötietoja siirretään EU/ETA-maista muihin alueen ulkopuolisiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin.
Miten Safe Harbor -sopimuksen mitätöiminen vaikuttaa Adobe-tuotteiden käyttöön omassa yrityksessäni?
Ennen Euroopan unionin tuomioistuimen (CJEU) päätöstä Adobe varmisti henkilötietojen riittävän suojaamisen EU/ETA-maista Yhdysvaltoihin tapahuvassa tiedonsiirrossa pääasiassa Safe Harbor -sopimukseen liittyvän sertifikaatin avulla. EU-tuomioistuimen päätöksen seurauksena Adobe päätti hankkia luvan henkilötietojen siirtämiseen Euroopan komission hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden (eli mallisopimusten) avulla.
Adobe on valmistellut yritysasiakkailleen uuden tiedonkäsittelysopimuksen (DPA, Data Processing Agreement), joka sisältää vakiosopimuslausekkeet. Näin Adobe tarjoaa Euroopan komission hyväksymän mekanismin tietosuojan riittävään turvaamiseen, kun henkilötietoja siirretään EU/ETA-maista Euroopan unionin tietosuojadirektiivin alaisuudessa. Jos olet Adoben yritysasiakas, joka osana Adobe-pilvipalveluja siirtää henkilötietoja EU/ETA-maista Yhdysvaltoihin, napsauta tätätiedonkäsittelysopimuksen ja vakiosopimuslausekkeiden pyytämiseksi.
Voinko Adoben asiakkaana pyytää, että kaikki Adoben käsittelemät henkilötiedot säilytetään Adoben EU/ETA-maiden alueella sijaitsevilla palvelimilla?
Vaikka Adobella on joidenkin tuotteiden ja palvelujen käytettävissä olevia datakeskuksia EU/ETA-alueella, pilvipalvelumme saattavat tiettyjen toimintojen osalta edelleen vaatia tiedonsiirtoa Yhdysvaltoihin. Lisäksi Adoben EU/ETA-maiden ulkopuolella työskentelevä henkilökunta saattaa tarvita EU/ETA-alueella säilytettyjä tietoja tukipalvelujen tarjoamiseen. EU-lakien mukaisesti tiedonsiirtosäännöt tulevat voimaan heti, kun kuka tahansa EU/ETA-alueen ulkopuolella oleva henkilö käyttää EU/ETA-alueella säilytettyjä tietoja. Näin ollen vakiosopimuslausekkeet sisältävä sopimus voi silti olla tarpeellinen, vaikka tietosi säilytettäisiin EU/ETA-alueella.
Mitä jos minulla on lisäkysymyksiä?
Yritysasiakkaat voivat pyytää lisätietoja Adobe-myyntiedustajaltaan.

 

Adoben Safe Harbor -tietosuojakäytäntö

Viimeisin päivitys 18.6.2014
Adobe Inc. (Yhdysvalloissa toimiva Adobe-yhtiö) on sertifioitu Yhdysvaltain kauppaministeriön (U.S. Department of Commerce) tekemiin Safe Harbor -sopimuksiin (Yhdysvaltain ja EU:n Safe Harbor -sopimus ja Yhdysvaltain ja Sveitsin Safe Harbor -sopimus), jotka koskevat yhtiön EU:n alueella ja Sveitsissä toimivilta tytäryhtiöiltään, yritysasiakkailtaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan saamiensa henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä. Lue lisää Safe Harbor-ohjelmasta ja katso Adobe Inc.in sertifikaatti osoitteessa http://www.export.gov/safeharbor.
Adoben Safe Harbor -tietosuojakäytäntö määrittää, miten Adobe käsittelee (1) Adoben tytäryhtiöiden, yritysasiakkaiden ja muiden liikekumppaneiden Euroopan talousalueella (ETA-alueella) ja Sveitsissä keräämiä henkilötietoja, jotka siirretään Adobe Inc. -yhtiölle Yhdysvaltoihin, ja (2) tietoja, jotka on vastaanotettu Adoben isännöimiä palveluja käyttäviltä ETA:n tai Sveitsin alueella toimivilta yrityksiltä ( lisätietoja) ja jotka Adobe Inc. käsittelee yrityksen puolesta Yhdysvalloissa. Safe Harbor -tietosuojakäytäntö täydentää Adoben tietosuojakäytäntöä.
Adoben tytäryhtiöiden, yritysasiakkaiden ja liikakumppanien keräämät tiedot
Henkilötiedot
Adobe Inc. saattaa vastaanottaa henkilötietoja Adoben tytäryhtiöiltä (katso luettelo Adobe-yksiköistäja Adoben hankkimista yrityksistä), yritysasiakkailta ja muilta liiketoiminnan yhteistyökumppaneilta, jotka sijaitsevat ETA-alueella tai Sveitsissä. Henkilötiedot saattavat sisältää nimiä, sähköpostiosoitteita, yritysten nimiä, titteleitä, postiosoitteita, puhelinnumeroita ja Adobe-sovelluksiin ja -sivustoihin liittyviä mieltymyksiä. Adobe antaa Adobe Inc. -yhtiölle ja sen tytäryhtiöille sekä niiden edustajille ja liikekumppaneille oikeuden käyttää Adobelle lähetettyjä henkilötietoja tietojen keräyshetkellä kuvailtuihin tarkoituksiin. Jos käyttäjä suostuu vastaanottamaan Adobelta sähköposti- tai puhelinmarkkinointia, henkilötietoja voidaan käyttää myös tähän tarkoitukseen Adoben tietosuojakäytännön mukaisesti. Jos suunnittelemme henkilötietojen ilmoittamista jollekin muulle kuin tässä mainitulle yritykselle tai jos suunnittelemme tietojen käyttämistä tavalla, joka poikkeaa näistä käyttötarkoituksista, pyydämme tällaiseen käyttöön käyttäjän suostumuksen.
Edustajat ja palveluntarjoajat
Adobe Inc. -yhtiön kanssa toimii useita yrityksiä, jotka toteuttavat Adoben palveluita. Näitä palveluja ovat esimerkiksi asiakastuki, luottokorttimaksujen käsittely ja sähköpostien lähettäminen Adoben puolesta. Voidakseen tarjota Adoben puolesta käyttäjille palveluja nämä yritykset saavat joskus käyttöönsä käyttäjien henkilötietoja. Yrityksillä ei ole lupaa käyttää näitä tietoja omiin tarkoituksiinsa. Adobe Inc. vaatii edustajiaan ja palveluntarjoajiaan, jotka saavat käyttöönsä Adobe Inc.in saamia henkilötietoja EU:n tai Sveitsin alueelta, sitoutumaan Safe Harbor -tietosuojaperiaatteisiin, EU:n tietosuojadirektiiviin tai muuhun tietosuojan riittäväksi toteavaan menettelyyn tai tekemään kirjallisen sopimuksen, joka edellyttää heiltä vähintään asianmukaisia Safe Harbor -periaatteita vastaavaa tietosuojaa.
Tietosuoja
Adobe Inc. käyttää asianmukaisia fyysisiä, elektronisia ja hallinnollisia menetelmiä suojatakseen käyttäjien henkilötietoja katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, paljastumiselta, muuttumiselta tai tuhoutumiselta.
Tietojen oikeellisuus
Adobe Inc. varmistaa asianmukaisin toimin käyttämällä viimeisimpiä Adobelle annettuja tietoja, että Adoben käsittelemät henkilötiedot ovat oikeita, täydellisiä ja ajantasaisia.
Henkilötietojen käyttäminen ja päivittäminen
Käyttäjä voi pyytäänäyttämään, päivittämään tai poistamaan henkilötietonsa.
Tiedot, jotka Adobe käsittelee Adoben isännöimää palvelua käyttävän yhtiön puolesta
Adobe Inc. tarjoaa yrityksille isännöityjä palveluja ( lisätietoja). Osana näiden isännöityjen palvelujen tarjoamista Adobe Inc. saattaa vastaanottaa ja käsitellä näiden yritysten asiakkaiden henkilötietoja. Näitä palveluja tarjotessaan Adobe Inc.iin viitataan tiedonkäsittelijänä. Tiedonkäsittelijänä Adobe Inc. toimii näiden yritysten ohjeiden mukaisesti ja käyttää asianmukaisia fyysisiä, elektronisia ja hallinnollisia menetelmiä suojatakseen käyttäjien henkilötietoja katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, paljastumiselta, muuttumiselta tai tuhoutumiselta. Adoben isännöimiä palveluja käyttävien yritysten vastuulla on noudattaa kaikkia muita vaatimuksia, jotka koskevat käyttäjiltä mahdollisesti kerättyjä henkilötietoja.
Kysymyksiä tai huolenaiheita
Jos haluat tehdä valituksen, että Adoben toiminta on ristiriidassa Safe Harbor -ohjelman kanssa, ota ensin yhteyttä meihin. Jos valitusta ei voida ratkaista Adoben sisäisellä riidanratkaisumenettelyllä, voit lähettäävalituksen JAMS:iin, joka sovittelee kiistan kansainvälisten sovittelusääntöjen mukaisesti. Säännöt ovat nähtävissä JAMS:in verkkosivustolla osoitteessa www.jamsadr.com.
Muutokset tai päivitykset
Käytäntö voi muuttua Safe Harbor -ohjelman sallimissa rajoissa. Lisätietoja.