Gekoppeld lidmaatschap is een optionele voorziening van het Adobe Value Incentive Plan (VIP). Gelieerde organisaties kunnen al hun aankopen via gekoppelde VIP’s samenvoegen om zo een hogere korting te krijgen, terwijl ze hun licenties afzonderlijk blijven aankopen en beheren.

 

Een organisatie die een gekoppeld lidmaatschap voor consortiums aanvraagt, moet een vereniging of combinatie van organisaties met vergelijkbare belangen en doelstellingen zijn. Deze vereniging of combinatie moet een toezichthoudende entiteit hebben die de deelnamegerechtigdheid van de afzonderlijke leden valideert, onderhoudt en regelmatig controleert, en die bevoegd is om de deelname van de leden te beheren en om de voorwaarden onder de deelnemende leden te verspreiden.

 

Voordelen van gekoppeld lidmaatschap

 

De ideale kandidaat voor gekoppeld lidmaatschap heeft via meerdere VIP-overeenkomsten licenties aangeschaft en zal in de nabije toekomst waarschijnlijk in aanmerking komen voor de VIP Select-status. Een gekoppeld lidmaatschap is interessant voor consortiums die samen 10 of meer licenties hebben en daardoor in aanmerking komen voor VIP Select, een loyaliteitsprogramma dat een automatische vaste korting en andere optionele voordelen biedt. Zie de Programmahandleiding voor het VIP voor meer informatie over VIP Select.

 

Gekoppeld lidmaatschap is niet bedoeld voor gelieerde VIP-leden die waarschijnlijk niet op korte termijn de VIP Select-status zullen bereiken, zelfs als al hun aankopen op grond van een gekoppeld lidmaatschap bij elkaar worden opgeteld.

 

In aanmerking komende gelieerde organisaties

Alle gelieerde consortiumentiteiten moeten actuele en geldige leden van het consortium zijn. Op verzoek van Adobe moeten zij documentatie verstrekken waaruit volgens Adobe blijkt dat alle gelieerde organisaties actuele en geldige leden van het consortium zijn. Als een gelieerde organisatie niet langer lid is van het consortium, moet het consortium die organisatie onmiddellijk uit het gekoppelde lidmaatschap verwijderen. VIP-leden die deel uitmaken van een consortium en aan een gekoppeld lidmaatschap willen deelnemen, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten alle gelieerde entiteiten:

 • hetzelfde type VIP-lid zijn (Bedrijf of Onderwijs)
 • bij de eerste bestelling die wordt verwerkt een bestaande VIP-overeenkomst hebben
 • een actueel en geldig lid van het consortium zijn

De volgende organisaties vallen niet onder de definitie van een consortium:

 • Een combinatie van verschillende typen organisaties die afwijkende doelstellingen en belangen hebben
 • Private-equity-investeringsbedrijven die verschillende eigendomspercentages in niet-gerelateerde ondernemingen hebben

 

Gekoppeld lidmaatschap beheren

 

Beheerder van gekoppeld lidmaatschap

De organisatie- en VIP-beheerder die een gekoppeld lidmaatschap aanvraagt, is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van het gekoppelde lidmaatschap voor alle gekoppelde gelieerde VIP-leden. De beheerder van het gekoppelde VIP-lidmaatschap moet er niet alleen voor zorgen dat alle VIP-leden binnen het gekoppelde lidmaatschap op de hoogte worden gehouden van de status, maar ook dat zij blijven voldoen aan de vereisten die voor VIP-leden en de gelieerde organisaties binnen het gekoppelde lidmaatschap gelden. Wanneer een van de gekoppelde organisaties niet meer als een gelieerde organisatie kan worden aangemerkt (volgens de definities die Adobe voor het VIP en het gekoppelde lidmaatschap hanteert), of niet langer aan het gekoppelde lidmaatschap wenst deel te nemen, is het de verantwoordelijkheid van de beheerder van het gekoppelde lidmaatschap om Adobe daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en om de organisatie uit het gekoppelde lidmaatschap te verwijderen.

 

Vervaldatum en terugkijkmoment voor gekoppeld lidmaatschap

Het gekoppelde lidmaatschap kent een eigen vervaldatum, die wordt vastgesteld op het moment waarop het gekoppelde lidmaatschap tot stand wordt gebracht. Deze datum geldt als de terugkijkdatum waarop wordt vastgesteld of de organisaties in aanmerking komen voor VIP Select. Eenendertig dagen vóór de vervaldatum van het gekoppelde lidmaatschap wordt teruggekeken naar de voorgaande periode om het aantal licenties voor alle gekoppelde VIP’s voor de huidige lidmaatschapsperiode vast te stellen. Het totale aantal licenties bepaalt de kwalificatie voor de VIP Select-status. Bij toekenning van de VIP Select-status krijgen alle gelieerde VIP’s een vaste korting tot aan het volgende terugkijkmoment voor het gekoppelde lidmaatschap.

 

Afzonderlijke VIP-leden

Elk VIP-lid behoudt zijn eigen vervaldatum (die is vastgesteld bij de ondertekening van de VIP-voorwaarden) en blijft namens zichzelf licenties en verlengingen kopen en beheren. Na toetreding tot een gekoppeld lidmaatschap kunnen de individuele VIP-leden niet meer afzonderlijk in aanmerking komen voor VIP Select. De voordelen van een gekoppeld lidmaatschap ontstaan wanneer het gekoppelde lidmaatschap de VIP Select-status bereikt. Dit kan zijn op het moment waarop het gekoppelde lidmaatschap tot stand komt, of wanneer dit bij de jaarlijkse terugkijkprocedure wordt vastgesteld.

 

Gelieerde organisaties toevoegen en verwijderen

Om een gelieerde organisatie toe te voegen aan of te verwijderen uit een bestaand gekoppeld lidmaatschap moet de beheerder van het gekoppelde lidmaatschap een nieuw aanvraagformulier voor een gekoppeld lidmaatschap invullen en indienen, met vermelding van de nummers van de VIP-overeenkomsten van de VIP-leden die de beheerder wil toevoegen of verwijderen.

De aanvraag wordt vervolgens door Adobe beoordeeld. Bij goedkeuring zal Adobe de desbetreffende VIP-overeenkomsten aan het gekoppelde lidmaatschap toevoegen of daaruit verwijderen. 

 

Gekoppeld lidmaatschap beëindigen

Als een organisatie niet langer aan het gekoppelde lidmaatschap wenst deel te nemen, of als het gekoppelde lidmaatschap wegens organisatorische veranderingen voor alle gelieerde VIP-leden moet worden opgezegd, moet de beheerder van het gekoppelde lidmaatschap een aanvraagformulier voor de beëindiging van het gekoppelde lidmaatschap invullen en indienen, met vermelding van de nummers van de VIP-overeenkomsten van alle VIP-leden die onder het gekoppelde lidmaatschap vallen. Adobe kan te allen tijde, geheel naar eigen inzicht, een gekoppeld lidmaatschap beëindigen of het programma voor het gekoppelde lidmaatschap stopzetten of aanpassen.

 

Gekoppeld lidmaatschap aanvragen

Na gekoppeld lidmaatschap te hebben besproken met een geautoriseerde Adobe-reseller of Adobe-adviseur, moet de beheerder van het gekoppelde lidmaatschap een aanvraagformulier voor een gekoppeld lidmaatschap indienen, met vermelding van de nummers van de VIP-overeenkomsten van alle potentiële gekoppelde VIP-leden. Per gekoppeld lidmaatschap hoeft slechts één aanvraag te worden ingediend.

De aanvraag wordt vervolgens door Adobe beoordeeld. Bij goedkeuring zal Adobe een gekoppeld lidmaatschap tot stand brengen en alle goedgekeurde VIP-overeenkomsten aan elkaar koppelen. Alle gekoppelde VIP-leden en hun reseller(s) ontvangen een e-mail waarin het gekoppelde VIP-lidmaatschap wordt bevestigd.

 

Procedure voor gekoppeld lidmaatschap

 1. Bespreek gekoppeld lidmaatschap met een geautoriseerde Adobe-reseller of een Adobe-adviseur.
 2. Controleer of gekoppeld lidmaatschap zinvol is voor de organisatie en de daaraan gelieerde organisaties.
 3. De VIP-beheerder krijgt goedkeuring van de gelieerde organisaties om hun VIP op te nemen in een gekoppeld lidmaatschap.
 4. De VIP-beheerder neemt de gegevens van het gekoppelde lidmaatschap door, vult het aanvraagformulier voor het gekoppelde lidmaatschap in en verstuurt het formulier.
 5. Adobe beoordeelt het verzoek. Bij goedkeuring wordt het gekoppelde lidmaatschap tot stand gebracht en worden alle in aanmerking komende gelieerde VIP’s aan elkaar gekoppeld.
 6. Alle gekoppelde VIP’s en hun resellers of Adobe-adviseurs ontvangen een e-mail waarin het gekoppelde lidmaatschap wordt bevestigd.
 7. Bij het maken van het gekoppelde lidmaatschap of op het terugkijkmoment (31 dagen vóór de vervaldatum van het gekoppelde lidmaatschap) kan worden bepaald dat de gekoppelde VIP’s in aanmerking komen voor VIP Select en de bijbehorende vaste korting.

Als je een gekoppeld lidmaatschap wilt aanvragen, download je nu het aanvraagformulier voor gekoppeld lidmaatschap.