Propojené členství je volitelnou funkcí programu Adobe Value Incentive Plan (VIP). Přidružené organizace mohou agregovat nákupy napříč propojenými programy VIP, aby dosáhly vyšší úrovně slevy, a přitom nakupovat a spravovat licence odděleně.
Každá organizace, která požaduje propojené členství pro konsorcia, musí být sdružením nebo kombinací organizací s podobnými zájmy a posláními. Takové sdružení nebo kombinace musí mít řídící entitu, která ověřuje, udržuje a pravidelně kontroluje nárok na jednotlivé členství, a má právo spravovat účast a pohyb členů pomocí pravidel pro zúčastněné členy.
 
Výhody propojeného členství
 
Ideální uchazeč o propojené členství má zakoupené licence prostřednictvím několika smluv VIP a má potenciál v blízké budoucnosti získat statut VIP Select. Pro sdružení je propojené členství prospěšné, když jejich souhrnný počet licencí dosáhne nebo překročí 10 (komerční a státní subjekty), případně 50 (vzdělávací instituce). Získávají tak nárok na statut VIP Select, úroveň věrnostních odměn s automaticky zaručenou úrovní slev a další volitelné výhody. Další informace o statutu VIP Select získáte v přehledu programu VIP Select.
Propojené členství není určeno pro přidružené členy programu VIP, u nichž neexistuje pravděpodobnost dosažení statutu VIP Select v krátkodobém horizontu, a to ani pokud realizují souhrnné nákupy v rámci tohoto propojeného členství.
 
Oprávněné pobočky
Všechny pobočky v rámci konsorcia musí mít aktuální a platné členství v konsorciu a konsorcium musí na vyžádání společnosti Adobe poskytnout dokumentaci prokazující, že jsou všechny pobočky aktuálními a platnými členy konsorcia. Pokud pobočka již není členem, musí konsorcium takovou pobočku z propojeného členství neprodleně odebrat. Členové programu VIP, kteří jsou součástí konsorcia, jež se rozhodlo pro účast v propojeném členství, musí splňovat následující požadavky na propojené členství v programu VIP:
 • Musí mít stejný typ členství v programu VIP (firmy nebo vzdělávací instituce).
 • Musí mít stávající smlouvu se zpracovanou počáteční objednávkou.
 • Musí být aktuální a platný člen konsorcia.
Následující entity jsou z definice konsorcia vyloučeny:
 • Kombinace organizací odlišného typu, poslání a zájmů
 • Soukromé investiční firmy, které mají různý procentuální podíl vlastnictví v různých nesouvisejících společnostech
 
Správa propojeného členství
 
Správce propojeného členství
Organizace a správce programu VIP žádající o propojené členství nesou správní zodpovědnost za udržování a správu propojeného členství v programu VIP všech propojených poboček. Správce propojeného členství zajistí, že všichni členové programu VIP v rámci propojeného členství budou mít aktuální informace o stavu svého členství a budou stále vyhovovat požadavkům pobočky v rámci programu VIP a propojeného členství. V případě, že některá z propojených organizací přestane být kvalifikovanou pobočkou programu VIP a propojeného členství podle definice společnosti Adobe nebo si nepřeje nadále účastnit se propojeného členství, je zodpovědností správce propojeného členství společnost Adobe neprodleně upozornit a dané subjekty z propojeného členství odebrat.
 
Výroční datum propojeného členství a proces dohledání
Propojené členství má vlastní datum obnovení, které vzniká v době jeho vytvoření. Slouží jako podklad pro určení nároku na členství v programu VIP Select prostřednictvím procesu dohledání vzniku propojeného členství: 31 dní před datem obnovení propojeného členství zahájí společnost Adobe proces dohledání k určení množství licencí ve všech propojených programech VIP pro stávající období odběru. Celkový počet licencí určuje kvalifikaci na status VIP Select, který všem přidruženým pobočkám v programu VIP Select v případě, že na něho dosáhnou, poskytuje záruku úrovně slev až do dalšího dohledání členství.
 
Jednotliví členové programu VIP
Každý člen programu VIP má své stávající datum obnovení (zřízené při podepisování podmínek programu VIP) a pokračuje v nákupech a správě licencí a obnovení svým vlastním jménem. Při připojování k propojenému členství každý jednotlivý program VIP pozbývá možnosti kvalifikovat se do programu VIP Select samostatně. Všechny propojené programy VIP mohou získat nárok na účast v programu VIP Select pouze prostřednictvím každoročního dohledání propojeného členství.
 
Přidávání a odebírání poboček
Pokud chcete přidat nebo odebrat pobočku z existujícího propojeného členství, musí správce propojeného členství vyplnit a odeslat novou žádost o propojené členství a poskytnou čísla smluv v programu VIP spojená s každým programem VIP pro přidání nebo odebrání.
Společnost Adobe žádost prověří a v případě, že bude schválena, přidá nebo odebere požadované smlouvy VIP z propojeného členství.
 
Ukončení propojeného členství
V případě, že se organizace s propojeným členstvím již nechce účastnit nebo organizační změny vyžadují ukončení propojeného členství pro všechny přidružené programy VIP, musí správce propojeného členství vyplnit a odeslat žádost o propojené členství požadující ukončení a poskytnutí čísel smluv VIP spojených se všemi programy VIP v rámci propojeného členství. Společnost Adobe může kdykoliv ukončit jakékoli propojené členství nebo funkci propojeného členství, případně může dle svého výhradní uvážení revidovat funkci propojeného členství.
 
Vyžádání si propojeného členství
Po diskusi o propojeném členství s autorizovaným prodejcem nebo poradcem společnosti Adobe musí správce propojeného členství odeslat žádost o propojené členství obsahující číslo smlouvy o programu VIP všech potenciálních propojených programů VIP (je požadována pouze jedna žádost na jedno propojené členství).
Společnost Adobe žádost posoudí a v případě schválení vytvoří propojené členství a propojí všechny schválené smlouvy o programu VIP. Všechny propojené programy VIP a jejich prodejci obdrží e-mail s potvrzením propojeného členství programu VIP.
 
Proces propojeného členství
 1. Prodiskutujte možnost propojeného členství v programu VIP s autorizovaným prodejcem nebo poradcem společnosti Adobe.
 2. Ověřte si, zda propojené členství má pro organizaci a její pobočky smysl.
 3. Správce programu VIP musí získat schválení poboček pro zahrnutí jejich programu VIP do propojeného členství.
 4. Správce VIP projde podrobnosti o propojeném členství a pak vyplní a odešle žádost o propojené členství.
 5. Společnost Adobe žádost prověří a v případě jejího schválení vytvoří propojené členství a propojí všechny programy VIP poboček, které mají na členství nárok.
 6. Všechny propojené programy VIP, poradce a prodejce produktů společnosti Adobe obdrží e-mail s potvrzením propojeného členství.
 7. Propojené programy VIP mohou mít nárok na účast v programu VIP Select a zajištěnou úroveň slevy při dohledání propojeného členství, 31 dní před datem obnovení propojeného členství.
Pokud chcete o propojené členství zažádat, stáhněte si Formulář žádosti o propojené členství.