Linked Membership er en valgfri funktion i Adobe VIP-planen (Value Incentive Plan). Associerede organisationer kan samle køb på tværs af alle forbundne VIP-planer for at opnå et højere rabattrin, samtidig med de stadig kan købe og administrere licenser separat.

 

Enhver organisation, der anmoder om et Linked Membership for konsortier skal være associeret eller en kombination af organisationer, der har lignende interesser og missioner. Denne association eller kombination skal have en kontrollerende enhed, der validerer, vedligeholder og regelmæssigt gennemgår individuelle medlemmers berettigelse og er bemyndiget til at administrere medlemmers deltagelse og forløb gennem betingelser til de deltagende medlemmer.

 

Linked Membership fordele

 

Den ideelle Linked Membership kandidat har en licensinvestering på tværs af flere forskellige VIP-aftaler, og har potentiale til at opnå VIP Select-status i den nærmeste fremtid. Konsortier får fordelen ved et Linked Membership, når deres samlede licensmængde når op på eller overstiger 10, hvilket berettiger dem til VIP Select, et loyalitetsbelønningstrin med et automatisk, garanteret rabattrin og andre valgfri fordele. For yderligere oplysninger om VIP Select, se VIP-programoversigten.

 

Linked Membership er ikke beregnet til associerede VIP-medlemmer, der sandsynligvis ikke opnår VIP Select-status i den nærmeste fremtid - selv med samlede køb inden for rammerne af et Linked Membership.

 

Berettigede associerede selskaber

Alle associerede konsortier skal være eksisterende og gyldige medlemmer af konsortiet. På foranledning af Adobe, skal hvert konsortium kunne fremvise dokumentation, som tilfredsstiller Adobes ønsker, om at alle associerede selskaber er eksisterende og gyldige medlemmer af konsortiet. Hvis et associeret selskab ikke længere er medlem, skal konsortiet straks fjerne et sådant associeret medlem fra Linked Membership. VIP-medlemmer, der er en del af et konsortium og vælger at deltage i et Linked Membership, skal leve op til følgende VIP Linked Membership krav. Alle associerede selskaber skal:

 • Have den samme VIP medlemstype (virksomhed eller uddannelse)
 • Har en eksisterende VIP-aftale med den første ordre, der behandles
 • Være et eksisterende og gyldigt medlem af konsortiet

Følgende er ikke en del af definitionen af konsortium:

 • En kombination af organisationer af en forskelligartet type, mission og interesser, samt
 • Private kapitalinvesteringsselskaber, der har varierede ejerskabsandele i ubeslægtede selskaber

 

Administration af Linked Membership

 

Linked Membership administrator

Organisationen og VIP-administratoren, der anmoder om et Linked Membership, påtager sig administrativt ansvar for administration og overholdelse af Linked Membership for alle forbundne associerede VIP'er. Linked Membership administratoren vil sikre, at alle VIP-medlemmer under Linked Membership holdes informeret om deres status og fortsat lever op til kravene for VIP og Linked Membership for associerede selskaber. I tilfælde af at en af de tilknyttede organisationer ikke længere er et kvalificeret associeret selskab iht. Adobes definitioner for VIP og Linked Membership, eller ikke længere ønsker at deltage i Linked Membership, er det Linked Membership administratorens ansvar straks at informere Adobe og fjerne enheden fra Linked Membership.

 

Linked Membership årsdato og tilbagebliksproces

Linked Membership har sin egen årsdato, der blev fundet, samtidig med at Linked Membership blev oprettet. Det fungerer som den dato, der bestemmer VIP Select berettigelsen gennem Linked Membership tilbagebliksprocessen, der sker på følgende måde: 31 dage før årsdatoen for Linked Memberships laver Adobe et tilbageblik for at fastsætte licensmængden i alle forbundne VIP’er i den aktuelle abonnementsperiode. Den samlede licensmængde fastsætter kvalifikationerne for den VIP Select-status, som, hvis den opnås, giver alle associerede VIP'er et garanteret rabattrin indtil næste Linked Membership-tilbageblik.

 

Individuelle VIP-medlemmer

Hver enkelt VIP bevarer deres eksisterende årsdato (fundet ved underskrivelsen af VIP-betingelser og -vilkår), og fortsætter med at købe og administrere licenser og fornyer på egne vegne. Efter deltagelse i et Linked Membership fortaber den enkelte VIP muligheden for at kvalificere sig til VIP Select på egen hånd. Linked Membership fordelene opnås, når Linked Membership opnår VIP Select-status, hvilket kan finde sted, når Linked Membership oprettes eller via den årlige tilbagebliksproces.

 

Tilføjelse og fjernelse af associerede selskaber

For at tilføje eller fjerne et associeret selskab fra et eksisterende Linked Membership skal Linked Membership-administratoren udfylde og sende en ny Linked Membership-anmodning og oplyse VIP-aftalenummeret/numrene for hver tilhørende VIP, der skal tilføjes eller fjernes.

Adobe vil gennemgå anmodningen og, hvis den godkendes, tilføje eller fjerne de pågældende VIP-aftaler fra Linked Membership. 

 

Ophør af et Linked Membership

I tilfælde af at en organisation med et Linked Membership ikke længere ønsker at deltage, eller organisatoriske ændringer kræver, at Linked Membership skal ophøre for alle associerede VIP'er, skal Linked Membership-administratoren udfylde og sende en Linked Membership-anmodning med anmodning om annullering af medlemskabet og oplyse VIP aftalenummeret/numrene i forbindelse med alle VIP'er under det pågældende Linked Membership. Adobe kan til hver en tid efter eget skøn opsige ethvert Linked Membership eller revidere eller fjerne Linked Membership-funktionen.

 

Anmodning om et Linked Membership

Efter at have diskuteret Linked Membership med en autoriseret Adobe-forhandler eller Adobe-rådgiveren skal Linked Membership administratoren sende en Linked Membership-anmodning, der omfatter VIP aftalenummeret på alle potentielt tilknyttede VIP'er (der kræves kun en anmodning for hvert Linked Membership).

Adobe vil gennemgå anmodningen og, hvis den godkendes, oprette et Linked Membership og knytte alle godkendte VIP-aftaler til det. Alle tilknyttede VIP'er og deres forhandler(e) modtager en VIP Linked Membership bekræftelses-e-mail.

 

Linked Membership proces

 1. Diskuter VIP Linked Membership med en autoriseret Adobe-forhandler eller Adobe-rådgiver.
 2. Sørg for, at Linked Membership giver mening for organisationen og de associerede selskaber.
 3. VIP-administratoren får accept fra associerede selskaber med henblik på at medtage deres VIP i et Linked Membership.
 4. VIP-administratoren gennemgår detaljerne i Linked Membership, og derefter udfyldes og sendes anmodningen om Linked Membership.
 5. Adobe gennemgår anmodningen og opretter, efter godkendelse, Linked Membership og forbinder alle kvalificerede associerede VIP'er.
 6. Alle forbundne VIP'er, deres Adobe-rådgiver og forhandler får en Linked Membership bekræftelses-e-mail.
 7. Forbundne VIP'er kan kvalificere sig til VIP Select og det garanterede rabattrin, når Linked Membership oprettes eller på Linked Membership-tilbageblikket, 31 dage inden årsdatoen for Linked Membership.

For at anmode om et Linked Membership kan du downloade Linked Membership anmodningsformularen nu.