Bağlantılı Üyelik, Adobe Value Incentive Plan (VIP) kapsamında sunulan isteğe bağlı bir özelliktir. Bağlı kuruluşlar daha yüksek bir indirim düzeyinden yararlanabilmek ve aynı zamanda lisanslarını ayrı ayrı satın alıp yönetebilmek için tüm bağlantılı VIP'ler genelinde yaptıkları lisans satın alımlarını biriktirebilir.
Konsorsiyumlar için Bağlantılı Üyelik isteğinde bulunan tüm kuruluşlar bir kurum veya ilgi alanları ve misyonları birbirine benzeyen kuruluşlardan oluşmuş bir şirketler grubu olmalıdır. Kurum veya şirketler grubu, bireysel üyelik için uygunluk durumunu doğrulayan, koruyan ve düzenli olarak değerlendiren, üye katılımını ve katılımcı üyelerin dönem döngülerini yönetme yetkisi olan denetimci bir kuruluşa bağlı olmalıdır.
 
Bağlantılı Üyelik avantajları
 
İdeal bir Bağlantılı Üyelik adayının birkaç VIP sözleşmesiyle çeşitli lisanslar satın almış olması ve yakın dönemde VIP Select statüsü kazanmaya uygun olması gerekir. Konsorsiyumlar; biriktirdikleri lisans sayısı 10'a (Ticari ve Resmi Kurum) veya 50'ye (Eğitim Kurumu) ulaştığında ya da geçtiğinde Bağlantılı Üyelik'ten yararlanabilir ve otomatik ve garantili indirim düzeyinin yanı sıra isteğe bağlı pek çok avantaj sunan bağlılık ödülü VIP Select statüsüne sahip olmaya hak kazanabilir. VIP Select hakkında daha fazla bilgi için bkz. VIP Program Kılavuzu.
Bağlantılı Üyelik, Bağlantılı Üyelikleri kapsamında lisans satın alımlarını biriktirmiş olsalar bile yakın dönemde VIP Select statüsüne sahip olma hakkını kazanamamış olan bağlı VIP üyeleri için tasarlanmamıştır.
 
Uygun bağlı kuruluşlar
Tüm konsorsiyum bağlı kuruluşları, konsorsiyumun güncel ve geçerli üyeleri olmalıdır. Adobe'nin isteği üzerine her konsorsiyumun tüm bağlı kuruluşların güncel ve geçerli konsorsiyum üyeleri olduğunu Adobe'nin istediği şekilde kanıtlayan belgeleri sağlaması gerekir. Bir bağlı kuruluş üyelikten ayrılmışsa Konsorsiyum tarafından derhal Bağlantılı Üyelikten çıkarılmalıdır. Bir konsorsiyumun parçası olan ve Bağlantılı Üyelik programına katılmayı tercih eden VIP üyeleri aşağıdaki VIP Bağlantılı Üyelik gerekliliklerini karşılamalıdır. Tüm bağlı kuruluşlar:
 • Aynı VIP üye türüne (İşletme veya Eğitim Kurumu) sahip olmalıdır
 • İşleme alınan ilk siparişleri mevcut bir VIP sözleşmesini kapsamalıdır
 • Konsorsiyumun fiili ve geçerli bir üyesi olmalıdır
Aşağıdakiler konsorsiyum tanımına dahil değildir:
 • Farklı türde, farklı misyon ve ilgi alanlarına sahip kuruluşlar
 • Birbirinden bağımsız şirketlerde farklı mülkiyet yüzdeleri olan özel özsermaye yatırımı türündeki işletmeler
 
Bağlantılı Üyeliği Yönetme
 
Bağlantılı Üyelik Yöneticisi
Kuruluşun Bağlantılı Üyelik isteğinde bulunan VIP Yöneticisi, tüm bağlantılı bağlı kuruluş VIP'lerinin Bağlantılı Üyeliğini yönetme ve sürdürme sorumluluğunu idari bakımdan üstlenmeyi kabul etmiş sayılır. Bağlantılı Üyelik Yöneticisi, Bağlantılı Üyelik kapsamında bulunan tüm VIP üyelerinin üyelik durumlarından haberdar olmalarını ve VIP ve Bağlantılı Üyelik bağlı kuruluş gerekliliklerini karşılamayı sürdürmesini sağlar. Bağlantılı kuruluşlardan birinin Adobe'nin tanımlarına göre artık bağlı kuruluş olarak uygun bulunmaması veya Bağlantılı Üyeliğe katılmayı istememesi halinde, Adobe'nin gereken şekilde bilgilendirilerek söz konusu kuruluşların Bağlantılı Üyelik kapsamından çıkartılması Bağlantılı Üyelik Yöneticisinin sorumluluğu altındadır.
 
Bağlantılı Üyelik yıldönümü ve geriye dönük inceleme süreci
Bağlantılı Üyelik yıldönümü tarihi, Bağlantılı Üyeliğin oluşturulduğu tarihtir. Bu tarih, Bağlantılı Üyelik geriye dönük inceleme süreciyle bir işletmenin VIP Select'e uygun olup olmadığının belirleneceği tarihi temsil eder. Geriye dönük inceleme süreci şu şekilde yürütülür: Adobe, Bağlantılı Üyelik yıldönümü tarihinden otuz bir gün önce geçerli abonelik dönemi için tüm bağlantılı VIP'ler genelindeki lisans miktarını belirlemek üzere geriye dönük bir inceleme başlatır. Toplam lisans sayısı VIP Select statüsüne hak kazanmak için uygunluk durumunu belirler. VIP Select statüsüne ulaşıldığında tüm bağlı kuruluş VIP'leri bir sonraki Bağlantılı Üyelik geriye dönük inceleme sürecine kadar garantili indirim düzeyinden yararlanmaya hak kazanır.
 
Bireysel VIP Üyeleri
Her bireysel VIP mevcut yıldönümü tarihini (VIP hüküm ve koşullarını imzalarken belirlenir) koruyarak kendi adına lisans satın almaya ve bu lisansları yönetip yenilemeye devam eder. Bağlantılı Üyeliğe katılan her bireysel VIP, VIP Select statüsü hakkını kendiliğinden kaybeder. Tüm bağlantılı VIP'ler ancak yıllık Bağlantılı Üyelik geriye dönük inceleme işlemiyle VIP Select statüsüne hak kazanabilirler.
 
Bağlı kuruluş ekleme ve çıkarma
Mevcut Bağlantılı Üyelik kapsamında bağlı kuruluş eklemek veya çıkarmak için Bağlantılı Üyelik Yöneticisinin yeni bir Bağlantılı Üyelik istek mektubu yazıp göndermesi ve eklenecek veya çıkarılacak her VIP ile ilişkili VIP Sözleşme Numarasını vermesi gerekir.
Adobe isteği inceler ve onayladığı takdirde istenen VIP sözleşmelerini Bağlantılı Üyeliğe ekler veya Bağlantılı Üyelikten çıkarır.
 
Bağlantılı Üyeliği Sonlandırma
Bağlantılı Üyelik sahibi bir kuruluşun artık programa katılmak istememesi veya kurumsal değişiklikler nedeniyle tüm bağlı kuruluş VIP'lerinin Bağlantılı Üyeliklerinin sonlandırılmasının gerekmesi halinde, Bağlantılı Üyelik Yöneticisi, programın sonlandırılmasının talep edildiği bir Bağlantılı Üyelik istek mektubu yazıp göndermeli ve Bağlantılı Üyelik kapsamındaki tüm VIP'lerle ilişkili VIP Sözleşme Numaralarını vermelidir. Adobe, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bir Bağlantılı Üyeliği istediği zaman sonlandırabilir veya Bağlantılı Üyelik özelliğini revize edebilir ya da kaldırabilir.
 
Bağlantılı Üyelik Talebi
Bir Adobe Yetkili Satıcısı veya Adobe Danışmanıyla Bağlantılı Üyelik hakkında görüştükten sonra Bağlantılı Üyelik Yöneticisi, olası tüm bağlantılı VIP'lerin VIP Sözleşme Numarasını içeren bir Bağlantılı Üyelik istek mektubu göndermelidir (her Bağlantılı Üyelik için sadece bir istek mektubu gönderilebilir).
Adobe isteği inceler ve onaylandığı takdirde bir Bağlantılı Üyelik oluşturarak kabul edilen tüm VIP sözleşmelerini birbirine bağlar. Bağlantılı tüm VIP'lere ve satıcılarına bir VIP Bağlantılı Üyelik onay e-postası gönderilir.
 
Bağlantılı Üyelik süreci
 1. Bir Adobe Yetkili Satıcısı veya Adobe Danışmanıyla VIP Bağlantılı Üyelik hakkında görüşün.
 2. Bağlantılı Üyeliğin kuruluş ve bağlı kuruluşları için uygun olup olmadığını değerlendirin.
 3. VIP Yöneticisi, VIP sözleşmelerini bir Bağlantılı Üyeliğe eklemek için tüm bağlı kuruluşların onayını alır.
 4. VIP Yöneticisi, Bağlantılı Üyelik ayrıntılarını inceler ve bir Bağlantılı Üyelik istek mektubu yazarak gönderir.
 5. Adobe isteği inceler ve onayladığı takdirde bir Bağlantılı Üyelik oluşturarak uygun olan tüm bağlı kuruluş VIP'lerini birbirine bağlar.
 6. Bağlantılı tüm VIP'lere ve satıcılarına veya Adobe Danışmanlarına bir Bağlantılı Üyelik onay e-postası gönderilir.
 7. Bağlantılı VIP'ler, Bağlantılı Üyelik yıldönümü tarihinden 31 gün önce işleme konan Bağlantılı Üyelik geriye dönük inceleme tarihinde VIP Select statüsü ve garantili indirim düzeyinden yararlanmaya hak kazanabilirler.
Bağlantılı Üyelik talebinde bulunmak için hemen Bağlantılı Üyelik İstek Formu'nu indirin.