Linkitetty jäsenyys on valinnainen Adobe Value Incentive Plan (VIP) -ominaisuus. Linkitetyn VIP-jäsenyyden kumppaniorganisaatiot voivat yhdistää hankintansa saadakseen suuremman alennustason. Ne ostavat ja hankkivat lisenssejä kuitenkin edelleen erikseen.
Organisaation, joka anoo linkitettyä jäsenyyttä yhteenliittymille, on oltava yhdistelmä organisaatioita, joilla on samanlaiset intressit ja tehtävät. Tällä yhdistyksellä tai yhdistelmällä on oltava valvova yksikkö, joka vahvistaa, ylläpitää ja tarkistaa säännöllisesti yksittäisen jäsenen kelpoisuuden, ja jolla on valtuudet hallita jäsenen osallistumista ja liikkeitä osallistuvien jäsenten sääntöjen avulla.
 
Linkitetyn jäsenyyden edut
 
Ihanteellisella linkitetyn jäsenyyden ehdokkaalla on lisenssejä useiden VIP-sopimusten kautta ja mahdollisuus päästä VIP Select -asemaan lähitulevaisuudessa. Yhteenliittymät hyötyvät linkitetystä jäsenyydestä, kun niiden yhteenlaskettu lisenssien määrä saavuttaa tai ylittää 10 (kaupallinen ja julkinen sektori) tai 50 (opetussektori), jolloin ne ovat oikeutettuja VIP Select -asemaan. Tämä on asiakasuskollisuustaso, joka takaa automaattisen alennustason ja muita valinnaisia etuja. Lisätietoja VIP Select -asemasta, katso VIP-ohjelmaopas.
Linkitettyä jäsenyyttä ei ole suunniteltu VIP-kumppanijäsenille, joiden VIP Select -aseman saavuttaminen on epätodennäköistä lähitulevaisuudessa – vaikka ne yhdistäisivätkin hankinnat linkitetyssä jäsenyydessä.
 
Oikeutetut kumppanit
Kaikkien yhteenliittymän jäsenten on oltava nykyisiä ja oikeutettuja yhteenliittymän jäseniä. Adoben pyynnöstä kunkin yhteenliittymän on toimitettava dokumentit, jotka todistavat Adobea tyydyttävästi, että kaikki kumppanit ovat nykyisiä ja oikeutettuja yhteenliittymän jäseniä. Jos kumppani ei ole enää yhteenliittymän jäsen, yhteenliittymän on poistettava kyseinen kumppani linkitetystä jäsenyydestä välittömästi. Yhteenliittymään kuuluvien VIP-jäsenten, jotka valitsevat osallistumisen linkitettyyn jäsenyyteen, on täytettävä seuraavat linkitetyn VIP-jäsenyyden vaatimukset. Kaikilta kumppaniyksiköiltä edellytetään seuraavaa:
 • Yksiköllä on oltava sama VIP-jäsentyyppi (yritys tai opetussektori)
 • Yksiköllä on oltava voimassa oleva VIP-sopimus ja alustava tilaus käsiteltynä
 • Yksikön on oltava nykyinen ja oikeutettu yhteenliittymän jäsen
Seuraavat eivät ole yhteenliittymiä:
 • Yhdistelmä organisaatioita, joiden jäsenyystyyppi on erilainen ja joilla on erilaiset tehtävät ja intressit
 • Yksityiset pääomasijoitustyyppiset yritykset, joilla on vaihtelevia omistusosuuksia keskenään erillisissä yrityksissä
 
Linkitetyn jäsenyyden hallinta
 
Linkitetyn jäsenyyden valvoja
Organisaation VIP-valvoja, joka anoo linkitettyä jäsenyyttä, hyväksyy hallinnollisen vastuun linkitetyn jäsenyyden hallinnasta ja ylläpidosta kaikkien linkitettyjen VIP-kumppanijäsenten puolesta. Linkitetyn VIP-jäsenyyden valvoja varmistaa, että kaikki linkitettyyn jäsenyyteen osallistuvat VIP-jäsenet pysyvät informoituina jäsenyyden tilasta ja täyttävät VIP-ehtojen ja linkitetyn jäsenyyden kumppanien vaatimukset. Jos yksi linkitetyistä organisaatioista ei ole enää oikeutettu kumppani – Adoben määritysten mukaan – tai se ei halua enää osallistua linkitettyyn jäsenyyteen, linkitetyn jäsenyyden valvojan velvollisuus on ilmoittaa asiasta Adobelle täsmällisesti ja poistaa jäsen linkitetystä jäsenyydestä.
 
Linkitetyn jäsenyyden vuosipäivä ja tilaushistorian tarkastelu
Linkitetyllä jäsenyydellä on oma vuosipäivänsä, joka on linkitetyn jäsenyyden luontipäivä. Sen perusteella määritetään VIP Select -kelpoisuus linkitetyn tilaushistorian tarkastelussa, joka toimii seuraavasti: 31 päivää ennen linkitetyn jäsenyyden vuosipäivää Adobe käynnistää tilaushistorian tarkastelun, jossa määritetään kaikkien linkitettyjen VIP-jäsenten lisenssien määrä nykyiselle kaudelle. Lisenssien kokonaismäärä määrittää kelpoisuuden VIP Select -asemaan, joka määrittää kaikille VIP-kumppanijäsenille taatun alennustason linkitetyn jäsenyyden seuraavaan tilaushistorian tarkasteluun saakka.
 
Yksittäiset VIP-jäsenet
Kukin yksittäinen VIP pitää olemassa olevan vuosipäivänsä (perustettu, kun jäsen allekirjoitti VIP-käyttöehdot), ja jatkaa lisenssien ja uusimisten hankintaa ja hallintaa omasta puolestaan. Liittyessään linkitettyyn jäsenyyteen kukin VIP-jäsen menettää mahdollisuuden tulla kelpoiseksi VIP Select -asemaan omana yksikkönään. Kaikki linkitetyt VIP-jäsenet voivat tulla VIP Select -kelpoisiksi vain vuosittaisen linkitetyn jäsenyyden tilaushistorian tarkastelun kautta.
 
Kumppanien lisäys ja poisto
Kun halutaan lisätä kumppani olemassa olevaan linkitettyyn jäsenyyteen tai poistaa siitä, linkitetyn jäsenyyden valvojan on täytettävä ja lähetettävä linkitetyn jäsenyyden pyyntökirje ja toimitettava VIP-sopimusnumerot, jotka liittyvät kuhunkin lisättävään tai poistettavaan VIP-jäseneen.
Adobe tarkastaa pyynnön. Jos Adobe hyväksyy sen, se lisää pyydetyt VIP-sopimukset linkitettyyn jäsenyyteen tai poistaa ne siitä.
 
Linkitetyn jäsenyyden lopetus
Jos organisaatio, jolla on linkitetty jäsenyys, ei halua enää osallistua tai organisaatiomuutokset edellyttävät linkitetyn jäsenyyden lopettamista kaikille VIP-kumppaneille, linkitetyn jäsenyyden valvojan on täytettävä ja lähetettävä linkitetyn jäsenyyden pyyntökirje. Kirjeessä pyydetään lopettamista ja annetaan kaikkien linkitettyyn jäsenyyteen osallistuvien VIP-jäsenten VIP-sopimusnumerot. Adobe voi milloin vain lopettaa minkä tahansa linkitetyn jäsenyyden, muuttaa linkitettyä jäsenyyttä tai poistaa linkitetyn jäsenyyden ominaisuuden kokonaan oman harkintansa mukaan.
 
Linkitetyn jäsenyyden anominen
Sen jälkeen kun linkitetyn jäsenyyden valvoja on keskustellut linkitetystä jäsenyydestä Adoben valtuutetun jälleenmyyjän tai Adoben neuvojan kanssa, hänen on lähetettävä linkitetyn jäsenyyden pyyntökirje. Se sisältää kaikkien potentiaalisten linkitettyjen VIP-jäsenten VIP-sopimusnumerot (tarvitaan vain yksi pyyntökirje linkitettyä jäsenyyttä kohden).
Adobe tarkistaa pyynnön. Jos Adobe hyväksyy pyynnön, se luo linkitetyn jäsenyyden ja linkittää kaikki hyväksytyt VIP-sopimukset. Kaikki linkitetyt VIP-jäsenet ja niiden jälleenmyyjät saavat linkitetyn VIP-jäsenyyden vahvistussähköpostin.
 
Linkitetyn jäsenyyden prosessi
 1. Keskustele VIP-ohjelman linkitetystä jäsenyydestä Adoben valtuutetun jälleenmyyjän tai Adoben neuvojan kanssa.
 2. Varmista, että linkitetty jäsenyys on järkevä organisaatiolle ja sen kumppaneille.
 3. VIP-valvoja saa hyväksynnän kumppaneiltaan, ennen kuin kumppanin VIP-jäsenyys voidaan sisällyttää linkitettyyn jäsenyyteen.
 4. VIP-valvoja tarkistaa linkitetyn jäsenyyden yksityiskohdat, täyttää ja lähettää sitten linkitetyn jäsenyyden pyyntökirjeen.
 5. Adobe tarkistaa pyynnön. Jos Adobe hyväksyy pyynnön, se luo linkitetyn jäsenyyden ja linkittää siihen kaikki kelvolliset VIP-kumppanijäsenet.
 6. Kaikki linkitetyt VIP-jäsenet ja niiden jälleenmyyjät tai Adoben neuvoja saavat linkitetyn VIP-jäsenyyden vahvistussähköpostin.
 7. Linkitetyt VIP-jäsenet voivat olla oikeutettuja VIP Select -asemaan ja taattuun alennustasoon linkitetyn jäsenyyden tilaushistorian tarkastelussa (31 päivää ennen linkitetyn jäsenyyden vuosipäivää).
Kun haluat anoa linkitettyä jäsenyyttä, lataa Linkitetyn jäsenyyden pyyntölomakenyt.