Adobe logo

Gekwalificeerde onderwijsinstellingen

De volgende soorten instellingen komen in aanmerking om Adobe-producten met korting aan te schaffen:

 • Erkende openbare of privéscholen in het basis- of voortgezet onderwijs die fulltime onderwijs aanbieden of schooldistricten voor dergelijke scholen*
 • Erkende openbare of particuliere universiteiten of hogescholen (instellingen voor beroepsonderwijs en andere onderwijsinstellingen) die opleidingen verzorgen waarvoor niet minder dan het equivalent van twee jaar voltijdse studie* vereist is
 • Administratieve kantoren van scholen of onderwijsraden van onderwijsinstellingen
 • Thuisscholen die door Adobe zijn erkend. Overheidsscholen in Amerikaanse of Canadese gebiedsdelen
 • Benoemde onderwijsinstellingen die door Adobe schriftelijk zijn goedgekeurd. Ziekenhuizen in de Verenigde Staten die volledig eigendom zijn van en volledig worden bestuurd door een onderwijsinstelling, waarbij wordt bedoeld dat de onderwijsinstelling de enige eigenaar van het ziekenhuis is en de enige entiteit is die invloed uitoefent op de dagelijkse bedrijfsvoering
 • Onderzoekslaboratoria die een openbare instelling zijn en als zodanig zijn erkend door het Amerikaanse Ministerie van onderwijs of Canadese/Provinciale Ministeries van onderwijs of een vergelijkbare entiteit, die als onderdeel van hun onderzoekstaak studenten opleiden en kunnen aantonen dat ze aangesloten zijn bij een universiteit
 • Andere voorbeelden van in aanmerking komende entiteiten die soms op de website van Adobe zijn vermeld

Niet-gekwalificeerde onderwijsinstellingen

De volgende soorten onderwijsinstellingen komen niet in aanmerking:

 • Niet-erkende scholen en religieuze organisaties
 • Museums
 • Kerken
 • Bibliotheken
 • Ziekenhuizen in Canada
 • Onderwijscentra en scholen die certificaten verstrekken of cursussen aanbieden op het gebied van computertraining, inclusief maar niet beperkt tot: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
 • Militaire scholen die geen academische graden verstrekken
 • Onderzoeklaboratoria die niet worden erkend door het Amerikaanse Ministerie van onderwijs of Canadese/Provinciale Ministeries van onderwijs, bijvoorbeeld instellingen die worden erkend door het Amerikaanse Ministerie van defensie, het Amerikaanse Ministerie van energie of de Nationale onderzoeksraad van Canada. Laboratoria die in de Verenigde Staten worden gedefinieerd als door de federale overheid gefinancierde onderzoeks- en ontwikkelingscentra (FFRDC's) en aan universiteiten gelieerde onderzoekscentra (UARC's) komen ook niet in aanmerking. Voorbeelden hiervan zijn: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory, and Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Andere voorbeelden van niet in aanmerking komende entiteiten die soms op de website van Adobe zijn vermeld

 Bewijs van geschiktheid

Adobe vereist dat wederverkopers gekwalificeerde onderwijsinstellingen verifiëren op basis van de volgende beleidsregels. Deze informatie maakt deel uit van de ondertekende overeenkomst tussen Adobe en de wederverkoper. Adobe vereist ook een identificatie voor aankopen via de winkel voor onderwijsinstellingen.

Juiste identificatie betekent een van de volgende elementen:

 • Een geldige, officiële inkooporder afgegeven door een onderwijsinstelling
 • Actuele creditcardgegevens met de juiste naam en het factuur- en afleveringsadres van de onderwijsinstelling
 • Een betaling met een actuele persoonlijke creditcard of cheque van een faculteits- of personeelslid met een afleveringsadres van de onderwijsinstelling
 • Andere geschikte identificatie die Adobe regelmatig kan erkennen door publicatie van deze juiste identificatie op de website van Adobe

*Erkende onderwijsinstellingen zijn onderwijsinstellingen die zijn erkend door het Amerikaanse Ministerie van onderwijs/Onderwijsraad van de staat of de Canadese/Provinciale Ministeries van onderwijs en onderwijs aan studenten als primair doel hebben. In de Verenigde Staten omvat dit onder andere: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.