Adobe logo

Behörighet för utbildningsinstitutioner

Följande typer av institutioner är behöriga att köpa Adobe-produkter till rabatterat pris:

 • Ackrediterade offentliga eller privata grundskolor och gymnasier som erbjuder heltidsstudier eller skoldistrikt som omfattar sådana skolor*
 • Offentliga eller privata universitet och högskolor som ger examina för utbildningar med minst 2 års heltidsstudier*
 • Administrativa myndigheter inom utbildningssektorn
 • Hemundervisningsorganisationer som godkänts av Adobe. Offentliga skolor i USA och Kanada
 • Namngivna undervisningsorganisationer som godkänts av Adobe. Sjukhus i USA som är helt ägs och drivs av en utbildningsinstitution, vilket innebär att institutionen är den enda innehavaren av sjukhus och den enda instansen med inflytande över dagligt arbete
 • Offentliga forskningsinstitutioner som är erkända av U.S. Department of Education eller Canadian/Provincial Ministries of Education och som utbildar studenter och kan lämna dokument som intygar relationen med det överordnade universitetet
 • Övriga exempel på kvalificerade institutioner kan läggas till på Adobes webbplats

Okvalificerade institutioner

Följande typer av institutioner är inte berättigade:

 • Icke ackrediterade skolor och religiösa organisationer
 • Museer
 • Kyrkor
 • Bibliotek
 • Sjukhus i Kanada
 • Utbildningscenter eller skolor som utfärdar certifikat för t.ex. programvaruutbildningar. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
 • Militärskolor som inte utfärdar akademiska examina
 • Forskningsinstitutioner som inte erkänns av U.S. Department of Education eller Canadian/Provincial Ministries of Education, till exempel institutioner som erkänns av U.S. Department of Defense, the U.S. Department of Energy eller National Research Council Canada. Dessutom är forskningsinstitutioner i USA som definieras som Federally Funded Research and Development Centers (FFRDCs) och University Affiliated Research Centers (UARCs) inte berättigade. Exempel: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory och Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Övriga exempel på icke kvalificerade institutioner kan läggas av Adobe

Intyg om behörighet

Adobe kräver att återförsäljare autentiserar kvalificerade utbildningsinstitutioner enligt följande policyer. Den här informationen ingår i det signerade avtalet mellan Adobe och återförsäljaren. Adobe kräver också identifiering för köp via Educational Institution Store.

Godkänd identifiering är något av följande:

 • En giltig, officiell inköpsorder utfärdad av en utbildningsenhet
 • Aktuella kreditkortsuppgifter med namn, faktureringsadress och leveransadress för utbildningsinstitutionen
 • Ett aktuellt personligt kreditkort eller checkbetalning från en anställd med utbildningsinstitutionens leveransadress
 • Övrig korrekt identifiering meddelas på Adobes webbplats

*Ackrediterade skolor är godkända av USA:s eller Kanadas utbildningsdepartement och har utbildning av studenter som primär inriktning. I USA omfattar det bland annat följande organisationer: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.