Logo ng Adobe

Pagiging kwalipikado ng institusyong pang-edukasyon

Kwalipikado ang mga sumusunod na uri ng mga institusyon na bumili ng mga produkto ng Adobe nang may diskwento:

 • Mga accredited na pampubliko o pribadong paaralang primarya o sekundarya na nagbibigay ng full-time na pagtuturo para sa mga grade K-12, o paaralan ng distrito para sa mga naturang paaralan*
 • Mga accredited na pampubliko o pribadong unibersidad o kolehiyo (kasama ang community, junior, o vocational college) na naggagawad ng mga degree na nangangailangan ng hindi bababa sa katumbas ng dalawang taong full-time na pag-aaral*
 • Mga tanggapan ng pamamahala ng paaralan o lupon ng edukasyon
 • Mga homeschool na aprubado ng Adobe. Mga paaralan ng pamahalaan sa U.S. o teritoryo ng Canada
 • Mga tinukoy na pang-edukasyong entity na nakasulat na inaprubahan ng Adobe. Mga ospital sa U.S. na ganap na pagmamay-ari at pinapatakbo ng isang pang-edukasyong institusyon, ibig sabihin, ang institusyon ang tanging nagmamay-ari sa ospital at tanging kumokontrol sa pang-araw-araw na mga pagpapatakbo
 • Mga laboratoryo sa pananaliksik sa mataas na edukasyon na mga pampublikong institusyong kinikilala ng U.S. Department of Education o Canadian/Provincial Ministries of Education, nagtuturo sa mga estudyante, at makakapagbigay ng kopya ng mga bylaw na nagsasaad sa ugnayan sa kumokontrol na unibersidad
 • Iba pang kwalipikadong halimbawang inililista paminsan-minsan sa website ng Adobe

Mga hindi kwalipikadong institusyon

Hindi kwalipikado ang mga sumusunod na uri ng mga institusyon:

 • Mga hindi accredited na paaralan at panrelihiyong organisasyon
 • Mga museo
 • Mga simbahan
 • Mga silid-aklatan
 • Mga ospital sa Canada
 • Mga training center o paaralang nagbibigay ng mga sertipiko para sa mga kurso gaya ng pagsasanay sa software sa computer, kabilang ang, nang walang limitasyon: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
 • Mga paaralan ng militar na hindi nagbibigay ng mga akademikong degree
 • Mga laborataryo ng pananaliksik na hindi kinikilala ng U.S. Department of Education o Canadian/Provincial Ministries of Education; halimbawa, mga institusyong kinikilala ng U.S. Department of Defense, U.S. Department of Energy, o National Research Council Canada. Bilang karagdagan, hindi kwalipikado ang mga laboratoryo sa U.S. na tinutukoy bilang mga Federally Funded Research and Development Center (FFRDC) at University Affiliated Research Center (UARC). Kasama sa mga halimbawa ang: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory, at Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Iba pang kwalipikadong halimbawang inililista ng Adobe paminsan-minsan

Patunay ng pagiging kwalipikado

Iniaatas ng Adobe sa mga reseller na i-authenticate ang mga kwalipikadong pang-edukasyong institusyon ayon sa mga sumusunod na patakaran. Ang impormasyong ito ay bahagi ng nilagdaang kasunduan sa pagitan ng Adobe at reseller. Kinakailangan din ng Adobe ang pagkakakilanlan para sa mga pagbili sa pamamagitan ng Store ng Pang-edukasyong Institusyon.

Tumutukoy ang mga naaangkop na pagkakakilanlan sa isa sa mga sumusunod:

 • Valid at opisyal na order ng pagbili na ibibigay ng isang pang-edukasyong entity
 • Kasalukuyang impormasyon ng credit card na may tamang pangalan, address ng pagsingil, at address ng paghahatid ng pang-edukasyong entity
 • Kasalukuyang personal na credit card o check payment mula sa miyembro ng faculty o staff na may address ng paghahatid ng pang-edukasyong entity
 • Iba pang naaangkop na pagkakakilanlan na pinapahintulutan ng Adobe paminsan-minsan sa pamamagitan ng pag-post ng listahan ng naturang pagkakakilanlan sa website nito

*Ang mga accredited na paaralan ay mga paaralang inaprubahan ng samahang kinikilala ng U.S. Department of Education/State Board of Educaton o Canadian/Provincial Ministries of Education at pangunahing nakatuon sa pagtuturo sa mga estudyante. Sa U.S., kasama sa mga samahang ito ang: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.