Adobe logo

Kvalifisering for utdanningsinstitusjoner

Følgende typer institusjoner er berettiget til å kjøpe Adobe-produkter med rabatt:

 • Akkrediterte offentlige eller private grunnskoler eller videregående skoler som gir heltidsundervisning på trinn 1–13 eller skolekretser for slike skoler*
 • Akkrediterte offentlige eller private universiteter eller høyskoler (inkludert lokale høyskoler og spesialhøyskoler) som gir grader som krever ikke mindre enn to års heltidsstudium eller tilsvarende deltidsstudium*
 • Skoleetater eller skolestyrer
 • For hjemmeundervisning som er godkjent av Adobe Offentlige skoler i USA eller Canada
 • Navngitte utdanningsinstitusjoner som er skriftlig godkjent av Adobe Sykehus i USA som er heleid og drives av en utdanningsinstitusjon, noe som betyr at institusjonen er eneste eier av sykehuset og den eneste enheten som styrer den daglige driften
 • Høyere utdannings- og forskningslaboratorier som er offentlige institusjoner, anerkjent av det amerikanske eller kanadiske utdanningsdepartementet, og som underviser studenter og kan fremvise kopier av vedtekter som viser relasjonen med det overordnede universitetet
 • Andre kvalifiserte eksempler føres fra tid til annen opp på Adobes nettsider

Institusjoner som ikke er kvalifisert

 • Følgende typer institusjoner er ikke berettiget:
 • Ikke-akkrediterte skoler og religiøse organisasjoner
 • Museer
 • Kirker
 • Biblioteker
 • Sykehus i Canada
 • Utdanningssentre eller skoler som gir vitnemål for kurs som for eksempel opplæring i programvare, inkludert, uten begrensning: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, videreutdanningssentre for lærere
 • Militære skoler som ikke gir akademiske grader
 • Forskningslaboratorier som ikke er anerkjent av det amerikanske eller kanadiske utdanningsdepartementet, for eksempel institusjoner som er anerkjent av det amerikanske forsvarsdepartementet eller energidepartementet eller det kanadiske forskningsrådet. I tillegg er laboratorier i USA som er definert som føderalt finansiert forskning og utviklingssentre (FFRDCs) og universitetstilknyttede forskningssentre (UARCs) ikke kvalifisert. Dette gjelder blant annet Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory og Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Andre ikke-kvalifiserte eksempler føres fra tid til annen opp på Adobes nettside

Kvalifiseringsbevis

Adobe krever at forhandlerne må kontrollere kvalifiseringen for kvalifiserte utdanningsinstitusjoner i henhold til følgende regler. Denne informasjonen er en del av den signerte avtalen mellom Adobe og forhandleren. Adobe krever også identifikasjon for kjøp via Educational Institution Store.

Riktig identifikasjon betyr ett av følgende:

 • En gyldig offisiell bestilling utstedt av en utdanningsinstitusjon
 • Gjeldende kredittkortinformasjon med riktig navn, fakturaadresse og leveringsadresse for utdanningsinstitusjonen
 • Gyldig personlig kredittkort eller betaling med sjekk fra en vitenskapelig eller annen ansatt med leveringsadresse til utdanningsinstitusjonen
 • Annen gyldig identifikasjon som Adobe fra tid til annen tillater ved å legge ut en liste over slik identifikasjon på nettsidene sine

*Godkjente skoler er skoler som godkjennes av en organisasjon som er godkjent av det amerikanske eller kanadiske utdanningsdepartementet, og som har som primærfunksjon å undervise studenter. I USA omfatter slike tilknytninger: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.