Adobe logo

Uprawnienia do zniżki dla instytucji edukacyjnych

Do uzyskania obniżonej ceny zakupu produktów Adobe uprawnione są następujące instytucje:

 • Akredytowane, publiczne lub prywatne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, które kształcą uczniów w pełnym wymiarze godzin (począwszy od przygotowania przedszkolnego do ostatniej klasy liceum lub innej szkoły ponadpodstawowej); a także organy zarządzające takimi szkołami (kuratoria, komitety, rady oświaty)*
 • Akredytowane, prywatne lub publiczne uczelnie wyższe (np. prywatne lub publiczne uniwersytety, politechniki, kolegia, szkoły pomaturalne lub policealne), które przyznają stopnie wymagające co najmniej dwóch pełnych lat studiów*
 • Organy administracyjne szkół i uczelni, komisje, komitety lub rady oświaty
 • Szkoły edukacji domowej zaakceptowane przez Adobe. Szkoły państwowe na terytorium Stanów Zjednoczonych lub Kanady
 • Wymienione z nazwy podmioty edukacyjne, zatwierdzone na piśmie przez Adobe. Szpitale kliniczne w Stanach Zjednoczonych, stanowiące wyłączną własność instytucji edukacyjnej i przez nią prowadzone, co oznacza, że dana instytucja edukacyjna jest wyłącznym właścicielem kliniki i jedynym organem sprawującym kontrolę nad jej codzienną działalnością
 • Ośrodki badawcze szkolnictwa wyższego, stanowiące instytucje publiczne uznawane przez Departament Edukacji w Stanach Zjednoczonych lub ogólnokrajowe i regionalne ministerstwa ds. edukacji w Kanadzie, które szkolą studentów (może być wymagane przedstawienie odpisu statutu potwierdzającego związek z uczelnią wyższą sprawującą kontrolę nad ośrodkiem badawczym)
 • Inne instytucje spełniające kryteria, których przykłady są okresowo publikowane w serwisie internetowym firmy Adobe

Instytucje, które nie są uprawnione do zniżki

Do uzyskania zniżki nie są uprawnione następujące instytucje:

 • Szkoły niemające akredytacji oraz organizacje religijne
 • Muzea
 • Kościoły
 • Biblioteki
 • Szpitale w Kanadzie
 • Ośrodki szkoleniowe lub szkoły przyznające kursantom certyfikaty, np. po ukończeniu kursów komputerowych, a w szczególności następujące instytucje: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Center (ośrodki szkoleń nauczycieli)
 • Szkoły wojskowe, które nie przyznają stopni naukowych
 • Ośrodki badawcze, które nie są uznawane przez Departament Edukacji w Stanach Zjednoczonych lub ogólnokrajowe i regionalne ministerstwa ds. edukacji w Kanadzie; na przykład instytucje uznawane przez Departament Obrony lub Departament Energii Stanów Zjednoczonych albo Państwowy Komitet Badań Naukowych w Kanadzie. Nie są uprawnione również laboratoria w Stanach Zjednoczonych sklasyfikowane jako FFRDC (ośrodki badawczo-rozwojowe korzystające z finansowania federalnego) oraz UARC (centra badawcze stowarzyszone z uniwersytetami). Przykładami takich ośrodków są: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Inne instytucje niemające uprawnienia do zniżki, których przykłady są okresowo publikowane przez firmę Adobe

Dowód potwierdzający uprawnienia

Adobe wymaga, aby sprzedawcy weryfikowali uprawnione instytucje edukacyjne, stosując następujące zasady. Te informacje stanowią część umowy podpisanej przez Adobe i sprzedawcę. Adobe wymaga również identyfikacji zakupów dokonanych za pośrednictwem Sklepu dla instytucji edukacyjnych.

Właściwe dane identyfikacyjne oznaczają jeden z następujących typów informacji:

 • Prawidłowe, oficjalne zamówienie wystawione przez podmiot z sektora edukacji
 • Aktualne dane karty kredytowej, zawierające nazwę własną, adres do rozliczeń oraz adres dostawy dla danego podmiotu edukacyjnego
 • Płatność zrealizowaną aktualną, osobistą kartą kredytową lub czekiem, dokonaną przez pracownika naukowo-dydaktycznego albo członka personelu podmiotu edukacyjnego, z podaniem adresu dostawy dla tego podmiotu
 • Inne właściwe dane identyfikacyjne dozwolone przez Adobe, których wykaz jest okresowo publikowany w serwisie WWW

*Szkoły akredytowane to szkoły zatwierdzone przez stowarzyszenie uznawane przez Departament Edukacji / stanową radę ds. edukacji w Stanach Zjednoczonych lub ogólnokrajowe i regionalne ministerstwa ds. edukacji w Kanadzie, których główną działalnością jest nauczanie. W Stanach Zjednoczonych takimi stowarzyszeniami są: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.