Adobe logo

Berettigelse for uddannelsesinstitutioner

Følgende typer institutioner er berettiget til at købe Adobe-produkter til nedsat pris:

 • Akkrediterede offentlige eller private folkeskoler eller gymnasier/HF med fuldtidsundervisning eller skoledistrikter for sådanne skoler*
 • Akkrediterede offentlige eller private universiteter eller andre højere læreanstalter (herunder teknisk skole, HTX eller fagskole), hvor en uddannelse med afsluttende eksamen ikke er på mindre end det, der svarer til to års fuldtidsstudier*
 • Skoleadministrationer eller skolebestyrelser
 • Hjemmeundervisning, der er godkendt af Adobe. Offentlige skoler i USA eller de canadiske territorier
 • Navngivne uddannelsesenheder, der er skriftligt godkendt af Adobe. Hospitaler i USA, der er 100 % ejet og drevet af en uddannelsesinstitution, hvilket betyder, at institutionen er eneejer af hospitalet og den eneste enhed, der udøver kontrol over den daglige drift
 • Forskningslaboratorier på højere læreanstalter, der er offentlige institutioner anerkendt af det amerikanske undervisningsministerium eller de canadiske/provinsuddannelsesministerier, og som underviser studerende og kan fremvise en kopi af statutter, der fastlægger relationen til det styrende universitet
 • Andre kvalificerede eksempler som angivet til enhver tid på Adobes websted

Ikke-kvalificerede institutioner

Følgende typer af institutioner er ikke berettigede:

 • Ikke-akkrediteret skoler og religiøse organisationer
 • Museer
 • Kirker
 • Biblioteker
 • Hospitaler i Canada
 • Uddannelsescentre eller skoler, der udsteder certifikater for kurser i f.eks. computersoftware, herunder, men ikke begrænset til: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
 • Militærskoler, der ikke giver akademiske grader
 • Forskningslaboratorier, der ikke anerkendes af det amerikanske undervisningsministerium eller de canadiske/provinsundervisningsministerier, f.eks. institutioner, der er anerkendt af det amerikanske forsvarsministerium, det amerikanske energiministerium eller National Research Council Canada. Desuden er laboratorier i USA, der er defineret som FFRDC'er (Federally Funded Research and Development Centers) og UARC'er (University Affiliated Research Centre) ikke berettigede. Eksempler: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory og Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Andre ikke-kvalificerede eksempler som angivet af Adobe til enhver tid

 

Bevis for berettigelse

Adobe kræver, at forhandlerne godkender berettigede uddannelsesinstitutioner i henhold til følgende politikker. Disse oplysninger er en del af den underskrevne aftale mellem Adobe og forhandleren. Adobe kræver også identifikation for køb via Educational Institution Store.

Passende identifikation omfatter en af følgende:

 • En gyldig, officiel købsordre, der er udstedt af en uddannelsesinstitution
 • Aktuelle kreditkortoplysninger med korrekt navn, faktureringsadresse og leveringsadressen for uddannelsesinstitutionen
 • Et aktuelt personlig kreditkort eller checkbetaling fra et medlem af den faste lærerstab med leveringsadresse for uddannelsesinstitutionen
 • Anden relevant form for id, som er godkendt af Adobe til enhver tid via angivelse af en liste på Adobes websted over sådan identifikation

*Akkrediterede skoler er skoler, der er godkendt af en sammenslutning, der er godkendt af det amerikanske undervisningsministerium/State Board of Education eller de canadiske/provinsundervisningsministerier, og som har undervisning af studerende som deres primære område. I USA omfatter sådanne sammenslutninger: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Proof of eligibility

Adobe requires resellers to authenticate qualified educational institutions according to the following policies. This information is part of the signed agreement between Adobe and the reseller. Adobe also requires identification for purchases through the Educational Institution Store.

Appropriate identification means one of the following:

 • A valid, official purchase order issued by an educational entity
 • Current credit card information with the proper name, billing address, and delivery address of the educational entity
 • A current personal credit card or check payment from a faculty or staff member with a delivery address of the educational entity
 • Other appropriate identification as permitted by Adobe from time to time by posting a list of such identification on its website

*Accredited schools are those that are approved by an association recognized by the U.S. Department of Education/State Board of Education or the Canadian/Provincial Ministries of Education and that teach students as their primary focus. In the U.S., such associations include: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.