Adobe logo

Podmínky způsobilosti pro vzdělávací instituce

Následující typy institucí jsou způsobilé k nákupu produktů Adobe se slevou:

 • Akreditované veřejné nebo soukromé základní nebo střední školy poskytující denní výuku nebo školní okrsky pro tyto školy*
 • Akreditované veřejné nebo soukromé univerzity nebo vysoké školy (včetně vyšších odborných škol), které udělují tituly vyžadující ekvivalent alespoň dvouletého denního studia*
 • Správní úřady škol nebo školní rady
 • Domácí školy schválené společností Adobe. Státní školy na území USA a Kanady
 • Jmenované vzdělávací subjekty, které jsou písemně schváleny společností Adobe. Nemocnice v USA, které jsou výhradně vlastněny a provozovány vzdělávací institucí, tj. instituce je výhradním vlastníkem nemocnice a jediným subjektem s kontrolou nad každodenním provozem
 • Výzkumné laboratoře pro oblast vyššího vzdělávání, které jsou veřejnými institucemi uznanými ministerstvem školství Spojených států / státním úřadem pro vzdělávání nebo kanadským/provinčním ministerstvem školství a které poskytují studentům výuku a mohou poskytnout kopii místních vyhlášek uvádějící vztah s řídicí univerzitou
 • Jiné platné příklady, které jsou čas od času uváděny na webu Adobe

Nezpůsobilé instituce

Následující typy institucí nejsou způsobilé:

 • Neakreditované školy a náboženské organizace
 • Muzea
 • Kostely
 • Knihovny
 • Nemocnice v Kanadě
 • Školicí centra nebo školy udělující osvědčení pro kurzy, například školení o počítačových softwarech. Mimo jiné se jedná o tyto organizace: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
 • Vojenské školy, které neudělují akademické tituly
 • Výzkumné laboratoře neuznané ministerstvem školství Spojených států / státním úřadem pro vzdělávání nebo kanadským/provinčním ministerstvem školství; například instituce uznané americkým ministerstvem obrany a americkým ministerstvem energetiky nebo kanadskou radou pro národní výzkum. Kromě toho nejsou způsobilé laboratoře v USA, které jsou definovány jako centra FFRDC (federálně financovaná centra výzkumu a vývoje) a centra UARC (univerzitní výzkumná centra). Například: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory a Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Další příklady institucí, které nejsou způsobilé, jsou čas od času uváděny na webu Adobe

Důkaz o způsobilosti

Společnost Adobe vyžaduje, aby prodejci ověřovali oprávněné vzdělávací instituce podle následujících zásad. Tyto informace jsou součástí dohody podepsané mezi společností Adobe a prodejcem. Společnost Adobe také vyžaduje identifikaci v případě nákupů prostřednictvím obchodu pro vzdělávací instituce.

Lze použít jeden z uvedených způsobů identifikace:

 • Platná, oficiální nákupní objednávka, kterou vydal vzdělávací subjekt
 • Aktuální údaje platební karty, které zahrnují správné jméno, fakturační adresu a doručovací adresu vzdělávacího subjektu
 • Aktuální osobní platební karta nebo formulář platby šekem od člena fakulty nebo zaměstnance s doručovací adresou vzdělávacího subjektu
 • Jiná vhodná identifikace, jak dovoluje společnost Adobe, která čas od času zveřejňuje na svém webu seznam takových identifikačních možností

*Akreditované školy jsou školy, které jsou schváleny organizací uznávanou ministerstvem školství Spojených států / státním úřadem pro vzdělávání nebo kanadským/provinčním ministerstvem školství, a jejichž hlavním účelem je vzdělávání studentů. V USA se jedná například o tato sdružení: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.