Adoben tuotteita voivat ostaa alennushintaan:

 • Akkreditoidut julkiset tai yksityiset perusasteen ja keskiasteen oppilaitokset, joissa järjestetään peruskoulu- ja lukio-opetusta, tai tällaisten koulujen koulupiirit*
 • Akkreditoidut julkiset tai yksityiset yliopistot tai korkeakoulut (sekä opistot, kansalaisopistot ja ammattiopistot), joiden tutkinnot edellyttävät vähintään kaksi vuotta kokopäiväistä opiskelua*
 • Koulujen hallintotoimistot tai koulutuslautakunnat
 • Adoben hyväksymät kotikoulut sekä Yhdysvalloissa tai Kanadan territorioissa toimivat valtion oppilaitokset
 • Adoben kirjallisesti hyväksymät oppilaitokset sekä kokonaan oppilaitosten omistamat ja ylläpitämät yhdysvaltalaiset sairaalat, mikä tarkoittaa, että oppilaitos on sairaalan ainoa omistaja ja ainoa sen jokapäiväistä toimintaa valvova taho
 • Yhdysvaltain opetusministeriön tai Kanadan tai sen provinssien opetusministeriöiden tunnustamat ylemmän asteen oppilaitosten tutkimuslaboratoriot, jotka opettavat opiskelijoita ja pystyvät toimittamaan kopion säännöistä, joista ilmenee suhde valvontaa harjoittavaan yliopistoon.
 • Muut Adoben sivustossa ajoittain ilmoitetut oppilaitokset, jotka täyttävät annetut ehdot.

 

Ehtoja täyttämättömät oppilaitokset

Alennukseen eivät ole oikeutettuja:

 • Akkreditoimattomat koulut ja uskonnolliset järjestöt
 • Museot
 • Kirkot
 • Kirjastot
 • Kanadalaiset sairaalat
 • Koulutuskeskukset tai koulut, jotka antavat todistuksia esimerkiksi tietokoneohjelmistojen käyttöön liittyvien kurssien suorittamisesta, kuten Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center ja Teacher Training Center
 • Sotilaskoulut, joissa ei voi suorittaa akateemisia tutkintoja
 • Yhdysvaltain opetusministeriön tai Kanadan tai sen provinssien opetusministeriöiden tunnustamattomat ylemmän asteen oppilaitosten tutkimuslaboratoriot, muun muassa Yhdysvaltain puolustusministeriön, Yhdysvaltain energiaministeriön tai Kanadan kansallisen tutkimusneuvoston tunnustamat oppilaitokset. Yhdysvaltain Federally Funded Research and Development Center (FFRDC)- ja University Affiliated Research Center (UARC) -laitokset eivät myöskään ole oikeutettuja alennukseen. Esimerkkejä näistä ovat muun muassa Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory ja Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Muut Adoben ajoittain ilmoittamat oppilaitokset, jotka eivät täytä annettuja ehtoja.

 

Kelpoisuustodistus

Adobe vaatii, että jälleenmyyjät todentavat ehdot täyttävät oppilaitokset seuraavien käytäntöjen mukaisesti. Nämä tiedot sisältyvät Adoben ja jälleenmyyjän väliseen allekirjoitettuun sopimukseen. Adobe vaatii todennusta myös Educational Institution Store -kaupasta tehtäville ostoksille.

Asianmukaisella todennuksella tarkoitetaan jotakin seuraavista:

 • Oppilaitoksen myöntämää kelvollista, virallista ostotilausta
 • Voimassa olevan luottokortin tietoja, joista ilmenee oppilaitoksen nimi, laskutusosoite ja toimitusosoite
 • Opetushenkilökunnan tai henkilökunnan jäsenen henkilökohtaista luottokortti- tai shekkimaksua, josta ilmenee oppilaitoksen toimitusosoite
 • Muita Adoben sallimia asianmukaisia todennustapoja, joista ilmoitetaan ajoittain Adoben sivustossa.

 

*Akkreditoituja oppilaitoksia ovat Yhdysvaltain opetusministeriön, Yhdysvaltain osavaltioiden opetusviranomaisten, Kanadan opetusministeriöiden ja Kanadan provinssien opetusviranomaisten tunnustaman järjestön hyväksymät oppilaitokset, joiden ensisijainen tehtävä on opiskelijoiden kouluttaminen. Yhdysvalloissa tällaisia järjestöjä ovat muun muassa Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges ja Northwest Association of Accredited Schools.