โลโก้ Adobe

คุณสมบัติของสถาบันการศึกษา

สถาบันประเภทต่อไปนี้มีสิทธิ์ซื้อผลิตภัณฑ์ Adobe ในราคาส่วนลด:

 • โรงเรียนประถมหรือมัธยมของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองให้สอนเต็มเวลาสำหรับเกรด K–12 หรือเขตการศึกษาสำหรับโรงเรียนดังกล่าว*
 • มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง (รวมถึงวิทยาลัยชุมชน จูเนียร์ หรืออาชีวศึกษา) ที่ให้การศึกษาระดับปริญญาที่ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าการศึกษาเต็มเวลาที่เทียบเท่าสองปี*
 • สำนักงานบริหารโรงเรียนหรือคณะกรรมการการศึกษา
 • โฮมสคูลได้รับการอนุมัติโดย Adobe โรงเรียนของรัฐในเขตสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา
 • ชื่อหน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Adobe โรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาที่สถาบันการศึกษาเป็นเจ้าของและดำเนินการทั้งหมด หมายความว่าสถาบันเป็นเจ้าของโรงพยาบาลแต่เพียงผู้เดียวและเป็นหน่วยงานเดียวที่ควบคุมการดำเนินงานประจำวัน
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยระดับอุดมศึกษาที่เป็นสถาบันของรัฐที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาหรือกระทรวงศึกษาธิการของแคนาดา/จังหวัด การสอนนักเรียน และสามารถจัดเตรียมสำเนาข้อบังคับที่ระบุความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยที่ควบคุมได้
 • ตัวอย่างอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ Adobe

สถาบันที่ไม่มีสิทธิ์

สถาบันประเภทต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์:

 • โรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองและองค์กรทางศาสนา
 • พิพิธภัณฑ์
 • โบสถ์
 • ห้องสมุด
 • โรงพยาบาลในแคนาดา
 • ศูนย์ฝึกอบรมหรือโรงเรียนที่ให้ใบรับรองสำหรับหลักสูตรต่างๆ เช่น การฝึกอบรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึง แต่ไม่จำกัด: Ziff Davis University, Learning Tree University, ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ New Horizon, ศูนย์ฝึกอบรมครู
 • โรงเรียนทหารที่ไม่มีปริญญาทางวิชาการ
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ไม่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาหรือกระทรวงศึกษาธิการของแคนาดา/จังหวัด ตัวอย่างเช่น สถาบันที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา หรือสภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการในสหรัฐอเมริกาที่กำหนดให้เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง (FFRDCs) และศูนย์การวิจัยในเครือมหาวิทยาลัย (UARCs) จะไม่มีสิทธิ์เช่นกัน ตัวอย่างได้แก่: ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ Los Alamos, ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ Sandia และห้องปฏิบัติการแห่งชาติ Lawrence Livermore
 • ตัวอย่างอื่นๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ Adobe แสดงไว้เป็นครั้งคราว

หลักฐานด้านคุณสมบัติ

Adobe กำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบสิทธิ์สถาบันการศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนโยบายต่อไปนี้ ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ลงนามระหว่าง Adobe และตัวแทนจำหน่าย Adobe ยังกำหนดให้มีการระบุตัวตนสำหรับการซื้อผ่านร้านค้าของสถาบันการศึกษา

การระบุตัวตนที่เหมาะสมหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • ใบสั่งซื้ออย่างเป็นทางการที่ถูกต้องซึ่งออกให้โดยหน่วยงานทางการศึกษา
 • ข้อมูลบัตรเครดิตปัจจุบันที่มีชื่อที่ถูกต้อง ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และที่อยู่ในการจัดส่งของหน่วยงานทางการศึกษา
 • บัตรเครดิตส่วนบุคคลใบปัจจุบันหรือเช็คการชำระเงินจากคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่พร้อมที่อยู่จัดส่งของหน่วยงานทางการศึกษา
 • การระบุตัวตนที่หมาะสมอื่นๆ ตามที่ Adobe อนุญาตเป็นครั้งคราวโดยการโพสต์รายการการระบุตัวตนดังกล่าวบนเว็บไซต์

*โรงเรียนที่ได้รับการรับรองคือโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากสมาคมที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา/คณะกรรมการการศึกษาของรัฐหรือกระทรวงศึกษาธิการของแคนาดา/กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดและสอนนักเรียนเป็นจุดเน้นหลัก ในสหรัฐอเมริกา สมาคมดังกล่าวได้แก่ สมาคมวิทยาลัยและโรงเรียนในรัฐกลาง สมาคมวิทยาลัยและโรงเรียนภาคกลางตอนเหนือ สมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยภาคตะวันตก สมาคมวิทยาลัยและโรงเรียนภาคใต้ สมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยแห่งนิวอิงแลนด์ สมาคมโรงเรียนที่ได้รับการรับรองภาคตะวันตกเฉียงเหนือ