Adobe logo

Educational institution eligibility

Aşağıdaki türde kurumlar Adobe ürünlerini indirimli olarak satın alma hakkından yararlanabilir:

 • K–12 sınıfları veya denkliği okul bölgeleri için tam zamanlı eğitim verilen, resmi olarak onaylanmış ilkokul veya ortaokullar*
 • En az iki yıllık tam zamanlı öğrenim denkliği gerektiren dereceyle mezun olunan, resmi olarak onaylanmış devlet üniversiteleri, özel üniversiteler veya yüksekokullar (ikili öğrenim, iki senelik veya meslek yüksekokulları da dahil)*
 • Okul idari şubeleri veya eğitim kurulları
 • Adobe tarafından onaylanan evde öğretim kurumları. ABD veya Kanada bölgelerindeki devlet okulları
 • Adobe tarafından yazılı olarak onay verilmiş özel eğitim kurumları. ABD'de faaliyet gösteren, mülkiyeti ve faaliyetleri tamamen bir eğitim kurumuna ait olan hastaneler; bu tip hastanelerin yegane sahibi söz konusu eğitim kurumudur ve günlük faaliyetlerindeki tüm kontrol yine bu eğitim kurumundadır
 • ABD Eğitim Bakanlığı veya Kanada/İl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan, öğrencilere eğitim veren ve kontrol makamı olan üniversiteyle ilişkisine dair yönetmeliğin bir kopyasını sunabilen, kamu kuruluşu statüsündeki yüksek öğrenim araştırma laboratuarları
 • Uygun görülen diğer kurumların listesi zaman zaman Adobe web sitesinde sunulur

Uygun görülmeyen kurumlar

Aşağıdaki türde kurumlar bu haktan yararlanamaz:

 • Resmi onayı bulunmayan okullar ve dini kuruluşlar
 • Müzeler
 • Kiliseler
 • Kütüphaneler
 • Kanada'daki hastaneler
 • Şu kurumlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bilgisayar yazılımı eğitimi gibi kurslar için sertifika veren eğitim merkezleri ya da okullar: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
 • Akademik derece vermeyen askeri okullar
 • ABD Eğitim Bakanlığı veya Kanada/İl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmayan araştırma laboratuarları; örneğin, ABD Savunma Bakanlığı, ABD Enerji Bakanlığı veya Kanada Ulusal Araştırma Konseyi tarafından tanınan kuruluşlar. Buna ek olarak, ABD'de Federal Olarak Fonlanan Araştırma ve Geliştirme Merkezleri (FFRDC) ve Üniversiteye Bağlı Araştırma Merkezleri (UARC) olarak tanımlanan laboratuarlar bu tekliften yararlanamaz. Örneğin: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory ve Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Uygun görülmeyen diğer kurumların listesi zaman zaman Adobe tarafından sunulur

Uygunluk ispatı

Adobe, satıcıların bu koşulları karşılayan eğitim kurumlarını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda doğrulamalarını gerektirir. Bu bilgiler Adobe ve satıcı arasında imzalanmış sözleşmenin bir parçasıdır. Adobe ayrıca Eğitim Kurumu Mağazası'ndan yapılan satınalmalarda kimlik gösterilmesini zorunlu kılar.

Uygun kimlikler aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Bir eğitim kurumu tarafından yayımlanmış, resmi ve geçerli bir satın alma siparişi
 • Geçerli kredi kartı bilgilerinin yanı sıra eğitim kurumunun tam adı, fatura adresi ve teslimat adresi
 • Bir fakülte veya personel üyesine ait geçerli bir kredi kartı veya çek ödemesinin yanı sıra eğitim kurumunun teslimat adresi
 • Adobe tarafından izin verilen diğer uygun kimliklerin listesi zaman zaman kendi web sitesinde yayımlanır

*Resmi olarak onaylanmış okullar, ABD Eğitim Bakanlığı/Eyalet Eğitim Kurulu veya Kanada/İl Milli Eğitim Bakanlığı'nın tanıdığı bir kuruluş tarafından onaylanmış ve temel faaliyet alanları öğrencilere eğitim vermek olan okullardır. ABD'de bu kuruluşlara örnekler: Orta Amerika Eyaletleri Kolej ve Okullar Birliği, Orta Kuzey Amerika Kolej ve Okullar Birliği, Batı Amerika Kolej ve Okullar Birliği, Güney Amerika Kolej ve Okullar Birliği, New England Kolej ve Okullar Birliği, Kuzey Batı Amerika Kolej ve Okullar Birliği.