Tworzenie animacji przy użyciu klatek pośrednich

„Generowanie klatek pośrednich” to metoda, jakiej używają animatorzy do przesuwania obiektów między punktami. W programie Adobe Animate znajdują się wszystkie funkcje potrzebne do tworzenia ruchu pomiędzy klatkami kluczowymi.

Animowana postać jadąca rowerem

Co to jest generowanie klatek pośrednich?

Animacja zawsze była iluzją ruchu. Mechanizm generowanie klatek pośrednich pozwala uzyskać wyjątkowo realistyczne efekty. Generowanie klatek pośrednich w animacji jest procesem polegającym na generowaniu obrazów, które są wstawiane między klatki kluczowe.

 

Klatki kluczowe to obrazy znajdujące się na początku i na końcu płynnego przejścia. Animowana postać może na przykład skakać z jednego punktu do drugiego. Postać powinna być wyraźnie zdefiniowana w każdej klatce kluczowej, ale między tymi dwiema klatkami może wyglądać na zniekształconą lub rozciągniętą, aby pasowała do ruchu i kierunku.

W pierwszych latach animacji główny animator rysował klatki kluczowe, a inny artysta tworzył klatka po klatce animację między tymi klatkami kluczowymi. W przypadku współczesnej animacji komputerowej proces ten jest znacznie łatwiejszy, a także znacznie mniej czaso- i pracochłonny.

Generowanie klatek pośrednich w programie Adobe Animate

Generowanie klatek pośrednich w programie Adobe Animate.

Program Adobe Animate umożliwia zautomatyzowanie procesu generowania klatek pośrednich, który dawniej zostałby powierzony asystentom. Umożliwia tworzenie klatek pośrednich w oparciu o różne zmienne i z zastosowaniem różnych stylów animacji. Korzystając z funkcji klatek pośrednich w programie Animate, możesz przesuwać obiekty wzdłuż dwuwymiarowych współrzędnych X i Y lub obracać obiekty 3D wzdłuż osi Z. Postacie i obiekty w programie Animate mogą poruszać się z płynnością przypominającą wczesne animacje Flash lub z migoczącym rozmyciem charakterystycznym dla klasycznej animacji. Obiekty możesz przekształcać, rozciągać lub łączyć ze sobą.

 

Animacje klasyczne i animacje ruchu

W programie Animate istnieją dwa główne rodzaje klatek pośrednich: oparte na animacji klasycznej lub animacji ruchu. Animacje klasyczne są używane w większości tradycyjnych animacji wideo, natomiast animacje ruchu — w animacjach interaktywnych, takich jak gry lub animacje komputerowe.

 

W obu przypadkach do klatek pośrednich możesz dodawać różnego rodzaju przejścia, takie położenie, obrót, skalowanie, kolor i filtry. Przejścia możesz następnie modyfikować za pomocą krzywej dynamiki, która pozwala zmieniać sposób wykonywania ruchu lub akcji.

 

Obejrzyj prezentację stosowania animacji klasycznej w programie Adobe Animate

 

Dowiedz się więcej o tworzeniu animacji ruchu

 

Kontrola, precyzja i obieg pracy

Program Animate zapewnia precyzyjną kontrolę nad sposobem tworzenia klatek pośrednich. Wszystkie klatki ma osi czasu animacji są ponumerowane, dzięki czemu dokładnie wiadomo, gdzie są wprowadzane zmiany, jak długo trwają przejścia oraz gdzie znajduje się pierwsza i ostatnia klatka każdego przejścia. Zmiany mogą być liniowe, wolne lub szybkie. Mogą również przyspieszać lub zwalniać w czasie przejścia oraz spełniać inne parametry określające sposób działania ruchu w animacji.

 

Klatki pośrednie, podobnie jak inne elementy w usłudze Adobe Creative Cloud, można łatwo przenosić między animacjami. Klatki pośrednie możesz zapisać jako ustawienia predefiniowane do ponownego użycia, aby łączyć i dopasowywać już istniejące zasoby animacji w przyszłych projektach.

Ożywianie animacji w programie Animate

Program Animate zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do tworzenia animacji o profesjonalnej jakości. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych technik animacji znajdziesz w samouczkach dostępnych w aplikacji. Program pozwala tworzyć osie czasu, klatki kluczowe i warstwy różnych działań, a następnie łączyć je w ruchome animacje.

Inne przydatne informacje

Montaż wideo na smartfonie

Wprowadzenie do montażu wideo

Poznaj zasady montażu wideo i praktyczne wskazówki dotyczące zarówno dużych, jak i małych ekranów.

Tworzenie interaktywnych animacji dla różnych platform za pomocą programu Adobe Animate