Sensei

Skapa otroliga upplevelser med AI.

Att utforma och leverera den perfekta kundupplevelsen kan vara komplicerat. Sensei använder AI och maskininlärning för att göra det lättare och hjälpa er att skapa utan ansträngning, fatta välgrundade beslut och målinrikta marknadsföringen för bättre resultat. Titta på vår nya video och se vad som är möjligt med Sensei.

Missa inget. Registrera dig för nyheter om Sensei och AI.

Se hur Sensei kan hjälpa er

Free your creativity

Fokusera på verkligt kreativt arbete med Sensei som hjälp:

Gör nödvändiga redigeringar snabbt och noggrant.

Hitta rätt innehåll när du behöver det med intuitiv sökfunktion.

Skapa fantastiska fotorealistiska effekter.

Ta bort skavanker i videor på sekunder.

”I en bransch där både snabbhet och kvalitet är av yttersta vikt är innehållsmedveten fyllning ovärderlig.”


Jack Tunnicliffe
Owner, Chief Colorist, Java Post


Personalisera marknadsföringen för bättre resultat

Gör individualiserad personalisering till verklighet med Sensei:

Ordna och hantera mediefiler för bättre avkastning på investeringen.

Engagera målgrupperna med skräddarsydda erbjudanden, ämnesrader och leveranstider.

Välj den upplevelse som presterar bäst för att nå era mål.

Beskär en video för flera enheter utan att tappa budskapet.

”Med Sensei kopplar vi kundinformation direkt till personaliserade upplevelser som är värdefulla, och relevanta.”


Rob McLaughlin
Head of Digital Decisioning and Analytics, Sky UK

Titta på Sky UK:s berättelse


Leverera insikter för välgrundade beslut

Tämj era data och börja blottlägga insikter med Sensei:

Optimera och skalanpassa upplevelser med realtidsinformation.

Förutsäg kundernas beteende baserat på attribut, skillnader och konverteringsfaktorer.

Leverera effektivt individualiserade kundupplevelser i stor skala.

Bli informerad om viktiga händelser i era data.

”Sensei avslöjar viktig information för våra marknadsförare samtidigt som det drar ner på de manuella processerna.”


Carrie Bourke
Director, Customer Analytics and Insights, Harvard Business Review

Visa HBR:s kundberättelse


Effektivare användning av annonsbudgeten

Med Sensei slipper ni gissa när ni annonserar:

Förutsäg och prognosticera påverkan av olika budgetscenarier.

Anpassa automatiskt er budget för olika målgruppskriterier.

Övervaka kontinuerligt kampanjresultaten för att optimera annonsleveransen.

Effektivare användning av annonsbudgeten

”Tack vare Senseis optimeringsmöjligheter har vi fått en ökning på 81 % av våra visningsbarhetsnivåer och mer än fördubblat vår klickfrekvens.”


Jonathan Wan
Director of Global Marketing, Media & Social, Japan Airlines

Visa Japan Airlines berättelse


Snabba upp affärsprocesserna

Sensei utnyttjar potentialen hos digitala dokument och ger smidiga upplevelser:

Skapa dokument av hög kvalitet med innehållsintelligens.

Identifiera formulärfält och skapa dokument snabbare.

Konvertera snabbt dokumentbilder till PDF-filer.

Snabba upp affärsprocesserna

Identifiera kanter och ta bort skuggor i skannade dokument.

Få kraft att göra mer med Sensei


Sensei tar kraften hos artificiell intelligens (AI) och maskininlärning till era upplevelser. Det fördjupar insikterna, förbättrar det kreativa uttrycket, snabbar på uppgifter och arbetsflöden samt driver på realtidsbeslut. Sensei förstärker er förmåga att skapa och leverera personaliserade upplevelser som förutser vad kunderna vill ha.

Kundupplevelser i realtid börjar nu.

Kreativitet. Arbetsflöden. Upplevelser. 

Allt blir smartare med Sensei.

Artificiell intelligens förändrar hur företag arbetar. Och Sensei leder vägen genom att driva på kreativitet, arbetsflöden och digital marknadsföring för att göra varje kundupplevelse bättre och mer personlig.

Nöjda kunder

NÖJDA KUNDER

Sky UK

Sky UK levererar åtgärdbara data med Sensei i Adobe Experience Cloud, vilka de använder för att förutse kundbehov.

NÖJDA KUNDER

Swisscom

Swisscom skapar djupare nivåer av kundupplevelser med Sensei i Adobe Target och Adobe Experience Manager.

NÖJDA KUNDER

Dentsu Aegis

Dentsu Aegis skapade snabbt ett stort utbud av digitalt innehåll med Sensei i Adobe Stock och snabbade upp sina arbetsflöden rejält.

Sensei är hjärnan bakom Adobe Experience Platform

Sensei är analyslagret för Adobe Experience Platform. Med Sensei kan ni automatisera repetitiva rutinuppgifter samt förstå och förutse kundbeteende, och ni får intelligenta tjänster för att skapa personaliserade kundupplevelser i realtid med Adobe Experience Platform. Och med Sensei-tjänsterna får ni bättre innehålls- och upplevelseinformation.