Adobe + Microsoft

Partnerstvo, ktoré zlepší možnosti zákazníkov.

So spoločnosťou Microsoft nás spája predstava o budúcnosti podnikania. Vieme, akú významnú rolu zohráva ponuka možností, a preto sme spojili sily a prinášame vám možnosť zrýchliť digitálnu transformáciu vášho podniku. Vďaka nej môžete svoje tímy predajcov zosúladiť s tými marketingovými. Zjednoťte obsah a dáta, aby ste sa mohli lepšie rozhodovať. A to všetko globálne, bezpečne a bez obáv. Stelesnením našej vízie je rozhodnutie prepojiť Adobe Marketing Cloud so službami Microsoft Dynamics 365 a Power BI a platformou Microsoft Azure. Vďaka tomu môže váš podnik zákazníkom za každých podmienok prinášať pôsobivé a prispôsobené možnosti.

Prepojte svoje marketingové a predajné aktivity pomocou služieb Adobe Marketing Cloud, Microsoft Dynamics 365 a Power BI.
Vybudujte stabilné digitálne základy pre širšie možnosti práce na webe pomocou služby Adobe Marketing Cloud v platforme Microsoft Azure.