Gebruikersrichtlijnen van Adobe voor Generatieve AI

 

Laatst bijgewerkt: 10 mei 2024

 

Deze gebruikersrichtlijnen voor Generatieve AI ('Richtlijnen') zijn van toepassing op uw gebruik van de functies voor generatieve AI van Adobe. Als op uw overeenkomst met Adobe daarnaast de Algemene Gebruiksvoorwaarden, te vinden op adobe.com/go/terms_nl, van toepassing zijn, zijn op uw gebruik van deze functies voor generatieve AI ook de Aanvullende Voorwaarden van Adobe voor generatieve AI van toepassing, die zijn te vinden op adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_nl en door verwijzing in deze richtlijnen zijn opgenomen.


Deze richtlijnen hebben twee doelen: het handhaven van de hoge kwaliteit van creatieve content die wordt gegenereerd met behulp van de producten en services van Adobe, en het toegankelijk houden van onze producten en services voor onze gebruikers op een boeiende en betrouwbare manier die creativiteit en productiviteit bevordert.

 

1. Geen AI/ML-training

 

Wanneer u onze functies voor generatieve AI gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u deze alleen voor uw creatieve werk en productiviteit mag gebruiken en niet om modellen voor artificial intelligence of machine learning te trainen.


Dit betekent dat het u niet is toegestaan, en dat u derden niet mag toestaan, om enige content, gegevens, uitvoer of andere gegevens die zijn ontvangen of afgeleid van functies voor generatieve AI, inclusief Firefly-uitvoer, te gebruiken om rechtstreeks of indirect algoritmen voor machine learning of systemen voor kunstmatige intelligente, inclusief architecturen, modellen of gewichten, te creëren, te trainen, te testen of anderszins te verbeteren.

2. Wees respectvol en houd het veilig

 

Gebruik de functies voor generatieve AI van Adobe niet om beledigende of illegale content of content die de rechten van anderen schendt, te maken, te uploaden of te delen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:

 • Pornografisch materiaal of expliciete naaktheid
 • Haatdragende of zeer aanstootgevende inhoud die een groep aanvalt of ontmenselijkt op basis van ras, etniciteit, nationale herkomst, religie, ernstige ziekte of handicap, gender, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Expliciet geweld of bloederigheid
 • Het bevorderen of verheerlijken van of dreigen met geweld
 • Illegale activiteiten of goederen
 • Zelfbeschadiging of het promoten van zelfbeschadiging
 • Afbeeldingen van naakte minderjarigen of van minderjarigen op een seksuele manier
 • Het bevorderen van terrorisme of gewelddadig extremisme
 • Verspreiding van misleidende, frauduleuze of bedrieglijke content die kan leiden tot echte schade
 • Privégegevens van anderen

 

Uw opdrachten en de resultaten die worden gegenereerd door generatieve AI-functies in Creative Cloud-producten, kunnen worden beoordeeld via zowel geautomatiseerde (bijvoorbeeld machine learning) als handmatige methoden om misbruik te voorkomen en content te filteren.

 

Houd er rekening mee dat we materiaal waarin misbruik wordt gemaakt van minderjarigen, kunnen melden aan het National Center of Missing & Exploited Children (NCMEC) (nationaal centrum voor vermiste en misbruikte kinderen).

 

Als u op enig moment denkt dat iemand deze Richtlijnen heeft geschonden, kunt u dit melden door contact met ons op te nemen via abuse@adobe.com.

 

3. Wees eerlijk

 

We schakelen accounts uit die misleidend of schadelijk gedrag vertonen, waaronder:

 • Het gebruik van valse, misleidende of onnauwkeurige gegevens in uw profiel
 • Zich voordoen als een andere (rechts)persoon
 • Het gebruik van ongeoorloofde geautomatiseerde of gescripte processen (zoals bulkgewijs of geautomatiseerd uploaden van content via een script)
 • Deelnemen aan systemen of services van derden om de populariteit van een account te vergroten (kunstmatig het aantal waarderingen, weergaven of andere statistieken vergroten)

 

4. Respecteer de rechten van derden

 

Het is verboden om de generatieve AI-functies van Adobe te gebruiken om content te creëren, te uploaden of te delen die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteitsrechten of andere rechten van derden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het invoeren van tekstopdrachten die zijn bedoeld om content te genereren waarop het auteursrecht of handelsmerk rust of die anderszins de rechten van derden schendt, het uploaden van een invoer- of referentieafbeelding die auteursrechtelijk beschermde inhoud van derden bevat, het genereren van tekst die een plagiaat vormt van content van derden of het gebruik van de persoonlijke gegevens van een derde partij in strijd met hun rechten inzake privacy of gegevensbescherming. Als u niet zeker weet of uw content de rechten van derden schendt, kunt u contact opnemen met een advocaat of openbaar referentiemateriaal raadplegen op de volgende locaties:

 

Als u misbruik van uw eigen creatieve werk of uw eigen intellectuele eigendom door een van onze gebruikers wilt melden, kunt u dat hier doen: Beleid voor verwijdering van intellectuele eigendom op https://www.adobe.com/nl/legal/dmca.html. Als u een contract- of ander geschil hebt met een Adobe-gebruiker met betrekking tot content die deze naar onze producten en services heeft geüpload, dient u het probleem rechtstreeks met de gebruiker op te lossen. We kunnen niet bemiddelen in contract-, arbeids- of andere geschillen tussen onze gebruikers en het publiek.

 

5. Gebruik uw beoordelingsvermogen

 

Gegenereerde uitvoer kan soms onnauwkeurig of misleidend zijn of anderszins content weerspiegelen die niet de standpunten van Adobe vertegenwoordigt. Gebruik daarom uw eigen beoordelingsvermogen om de gegenereerde uitvoer te beoordelen en te valideren.

 

6. Geen professioneel advies

 

Generatieve AI-functies zijn niet bedoeld voor professioneel advies. Gebruik generatieve AI-functies niet om juridisch, medisch, financieel of andere soorten professioneel advies in te winnen of te bieden of om meningen, oordelen of aanbevelingen te krijgen of te vormen zonder onafhankelijk advies te vragen of zelf onderzoek uit te voeren. Generatieve AI-functies vormen geen vervanging voor het advies van een gekwalificeerde professional of voor een dergelijke relatie (bijvoorbeeld de relatie tussen advocaat en cliënt).

 

7. Inhoudsreferenties

 

Adobe kan inhoudsreferenties toevoegen of publiceren voor content die is gemaakt met generatieve AI-functies om mensen te laten weten dat deze met AI is gegenereerd.  Meer informatie over inhoudsreferenties.

 

8. Commercieel gebruik

 

In het algemeen mag u de uitvoer van generatieve AI-functies gebruiken voor commerciële doeleinden. Als Adobe echter in het product of elders aangeeft dat een bètaversie van een generatieve AI-functie niet voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt, is de gegenereerde uitvoer van die bètafunctie alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag deze niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

 

9.  Content uit andere bronnen

 

De uitvoer van onze generatieve AI-functies kan niet-generatieve content (zoals Adobe Stock-assets) bevatten waarop de voorwaarden van uw overeenkomst met Adobe van toepassing zijn. Deze niet-generatieve content wordt aangegeven in de gebruikersinterface of gerelateerde documentatie.

10. Meer informatie

 

We kunnen actie ondernemen tegen uw Adobe-account als we content of gedrag ontdekken dat in strijd is met deze Richtlijnen. Raadpleeg uw overeenkomst met Adobe voor meer informatie over wat u wel en niet mag doen wanneer u de generatieve AI-functies van Adobe gebruikt.