Brugerretningslinjer for Adobes generative AI

 

Senest opdateret: 10. maj 2024

 

Disse retningslinjer for brugere af generativ AI ("retningslinjer") styrer din brug af Adobes generative AI-funktioner. Derudover er det sådan, at hvis din aftale med Adobe er underlagt de generelle vilkår for brug, der findes på adobe.com/go/terms_dk, så er din brug af disse generative AI-funktioner også reguleret af tillægsvilkårene for Adobes generative AI, der findes på adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_dk, der er indarbejdet ved henvisning i disse retningslinjer.


Disse retningslinjer har to mål: at opretholde den høje kvalitet af kreativt indhold, der genereres ved hjælp af Adobes suite af produkter og tjenester, og at sikre, at vores produkter og tjenester er tilgængelige for vores brugere på en engagerende og troværdig måde, der fremmer kreativitet og produktivitet.

 

1. Ingen AI-/ML-træning

 

Når du bruger vores generative AI-funktioner, accepterer du, at du kun vil bruge dem til dit kreative og produktivitetsfremmende arbejdsprodukt og ikke til at træne modeller inden for kunstig intelligens eller maskinlæring.


Det betyder, at du ikke må og ikke må instruere tredjeparter i eller tillade tredjeparter at bruge noget indhold, data, output eller anden information, der er modtaget eller afledt fra generative AI-funktioner, herunder eventuelt Firefly-output med henblik på direkte eller indirekte at oprette, træne, teste eller på anden måde forbedre maskinlæringsalgoritmer eller kunstige intelligenssystemer, herunder arkitekturer, modeller eller vægtninger.

2. Vær respektfuld og sikker

 

Brug ikke Adobes generative AI-funktioner til at forsøge at oprette, uploade eller dele stødende eller ulovligt indhold eller indhold, der krænker andres rettigheder. Denne omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 • Pornografisk materiale eller eksplicit nøgenhed
 • Hadefuldt eller stærkt stødende indhold, der angriber eller umenneskeliggør en gruppe baseret på race, etnicitet, national oprindelse, religion, alvorlig sygdom eller handicap, køn, alder eller seksuel orientering
 • Eksplicit vold eller lemlæstelse
 • Fremmelse af, glorificering af eller trusler om vold
 • Ulovlige aktiviteter eller varer
 • Selvskade eller fremme af selvskade
 • Skildringer af nøgne mindreårige eller mindreårige på en seksuel måde
 • Fremmelse af terrorisme eller voldelig ekstremisme
 • Formidling af vildledende, svigagtigt eller vildledende indhold, der kan føre til skade i den virkelige verden
 • Andres private oplysninger

 

Dine prompter og de resultater, der er genereret af generative AI-funktioner i Creative Cloud-produkter, kan både gennemgås via automatiserede (f.eks. maskinlæring) og manuelle metoder til forebyggelse af misbrug og indholdsfiltrering.

 

Bemærk venligst, at vi kan rapportere alt materiale, der udnytter mindreårige, til National Center of Missing & Exploited Children (NCMEC) (Nationalt center for forsvundne og udnyttede børn).

 

Hvis du på noget tidspunkt mener, at nogen har overtrådt disse retningslinjer, bedes du rapportere det ved at kontakte os på abuse@adobe.com.

 

3. Vær autentisk

 

Vi deaktiverer konti, der udøver adfærd, der er vildledende eller skadelig, herunder:

 • Brug af falske, vildledende eller unøjagtige oplysninger i din profil
 • Efterligning af andre mennesker eller enheder
 • Brug af uautoriserede automatiserede eller script-processer (såsom masse- eller automatiseret upload af indhold gennem et script)
 • Deltagelse i ordninger eller tredjepartstjenester for at øge kontointeraktionen (kunstigt øge antallet af påskønnelser, visninger eller andre målinger)

 

4. Vær respektfuld over for tredjeparts rettigheder

 

Det er forbudt at bruge Adobes generative AI-funktioner til at skabe, uploade eller dele indhold, der krænker tredjeparts ophavsret, varemærkerettigheder, beskyttelse af personlige oplysninger, offentlig omtale eller andre rettigheder. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, indtastning af tekstprompter, der er designet til at generere ophavsretligt beskyttet, varemærkebeskyttet eller andet krænkende indhold, upload af et input- eller referencebillede, der inkluderer en tredjeparts ophavsretligt beskyttede indhold, generering af tekst, der plagierer en tredjeparts indhold, eller brug af tredjeparts personlige oplysninger i strid med dennes rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger eller databeskyttelse. Hvis du ikke er sikker på, om dit indhold krænker en tredjeparts rettigheder, kan du kontakte en advokat eller rådføre dig med offentligt tilgængeligt referencemateriale på følgende steder:

 

Hvis du ønsker at rapportere misbrug af dit eget kreative arbejde eller din egen immaterielle rettighed af en af vores brugere, kan du gøre det her: Politik om fjernelse pga. immateriel rettighed, der findes på https://www.adobe.com/dk/legal/dmca.html. Hvis du har en kontraktmæssig tvist eller anden tvist med en Adobe-bruger vedrørende indhold, denne har uploadet til vores produkter og tjenester, bedes du løse problemet direkte med brugeren. Vi kan ikke moderere kontraktmæssige, ansættelsesmæssige tvister eller andre tvister mellem vores brugere og offentligheden.

 

5. Brug din dømmekraft

 

Genererede output kan nogle gange være unøjagtige eller vildledende eller på anden måde afspejle indhold, der ikke repræsenterer Adobes synspunkter. Brug derfor din dømmekraft til at gennemgå og validere genererede output.

 

6. Ingen professionel rådgivning

 

Generative AI-funktioner er ikke beregnet til professionel rådgivning. Brug ikke generative AI-funktioner til at søge eller yde juridisk, medicinsk, finansiel eller anden form for professionel rådgivning eller meninger, bedømmelser eller anbefalinger uden at selv at indhente uafhængig rådføring eller undersøge tingene. Generative AI-funktioner kan ikke erstatte rådgivning fra en kvalificeret professionel og skaber ikke nogen form for relation (f.eks. en relation mellem advokat og klient).

 

7. Indholdsoplysninger

 

Adobe kan vedhæfte eller offentliggøre indholdsoplysninger for indhold, der er oprettet med generative AI-funktioner, for at lade folk vide, at det er genereret med AI.  Læs mere om indholdsoplysninger.

 

8. Kommerciel brug

 

Generelt kan du bruge output fra generative AI-funktioner kommercielt. Men hvis Adobe i produktet eller andre steder angiver, at en betaversion af en generativ AI-funktion ikke må bruges kommercielt, så er det genererede output fra denne betafunktion kun til personlig brug og kan ikke bruges kommercielt.

 

9.  Yderligere indholdskilder

 

Outputtet fra vores generative AI-funktioner kan omfatte ikke-generativt indhold (såsom Adobe Stock-aktiver), der er underlagt vilkårene i din aftale med Adobe. Dette ikke-generative indhold vil blive angivet i brugergrænsefladen eller den relaterede dokumentation.

10. Flere oplysninger

 

Vi kan udføre en handling på din Adobe-konto, hvis vi opdager indhold eller adfærd, der overtræder disse retningslinjer. Få flere oplysninger om, hvad du må og ikke må, når du bruger Adobes generative AI-funktioner, ved at se din aftale med Adobe.