Adoben generatiivisen tekoälyn käyttöohjeet

 

Viimeisin päivitys: 10. toukokuuta 2024

 

Nämä generatiivisen tekoälyn käyttöohjeet (”ohjeet”) ohjaavat Adoben generatiivisten tekoälyominaisuuksien käyttöä. Jos Adoben kanssa solmimaasi sopimukseen sovelletaan tämän lisäksi yleisiä käyttöohjeita, jotka ovat osoitteessa adobe.com/go/terms_fi, näiden generatiivisten tekoälytoimintojen käyttöön sovelletaan myös Adoben generatiivisen tekoälyn lisäohjeita, jotka ovat osoitteessa adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_fi. Ne sisällytetään näihin ohjeisiin viittauksenomaisesti.


Näillä ohjeilla on kaksi tavoitetta: ylläpitää Adoben tuote- ja palveluvalikoiman avulla tuotetun sisällön korkeaa laatua ja pitää tuotteemme ja palvelumme käyttäjien saatavilla houkuttelevalla ja luotettavalla tavalla, joka edistää luovuutta ja tuottavuutta.

 

1. Ei AI-/ML-koulutusta

 

Kun käytät generatiivisia tekoälytoimintojamme, sitoudut käyttämään niitä vain omaan luovuutta ja tuottavuutta edistävään tuotteeseesi etkä tekoäly- tai koneoppimismallien kouluttamiseen.


Tämä tarkoittaa, että et saa käyttää etkä ohjeistaa tai sallia kolmansien osapuolten käyttää mitään generatiivisista tekoälytoiminnoista saatua tai johdettua sisältöä, dataa, tulosteita tai muita tietoja, mukaan lukien Fireflyn tuotoksia, luodaksesi, harjoitellaksesi, testataksesi tai muulla tavoin parantaaksesi epäsuorasti tai suoraan mitään koneoppimisalgoritmeja tai tekoälyjärjestelmiä, mukaan lukien muun muassa arkkitehtuurit, mallit tai painot.

2. Toimi kunnioittavasti ja turvallisesti

 

Älä yritä käytä Adoben generatiivisia tekoälytoimintoja sellaisen loukkaavan tai laittoman sisällön luomiseen, lataamiseen tai jakamiseen, joka loukkaa muiden oikeuksia. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

 • Pornografinen materiaali ja alastomuus
 • Vihamielinen tai erittäin loukkaava sisältö, joka on vihamielistä ryhmää kohtaan tai dehumanisoi ryhmää rodun, etnisen alkuperän, kansallisen alkuperän, uskonnon, vakavan sairauden tai vamman, sukupuolen, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella
 • Graafinen väkivalta tai gore-sisältö
 • Väkivallan edistäminen tai ylistäminen tai sillä uhkailu
 • Laiton toiminta tai laittomat tavarat
 • Itsensä vahingoittaminen tai itsensä vahingoittamisen edistäminen
 • Alastomien alaikäisten kuvat sekä alaikäisten kuvaaminen seksuaalisesti
 • Terrorismin tai väkivaltaisen ekstremismin edistäminen
 • Harhaanjohtavan, vilpillisen tai petollisen sisällön levittäminen, joka voi johtaa todelliseen haittaan
 • Muiden yksityiset tiedot

 

Kehotteesi ja Creative Cloud ‑tuotteiden generatiivisilla tekoälytoiminnoilla generoidut tuotokset voidaan tarkistaa sekä automaattisilla (esim. koneoppiminen) että manuaalisilla menetelmillä väärinkäytösten ehkäisemiseksi tai sisällön suodattamiseksi.

 

Huomaa, että voimme ilmoittaa alaikäisiä hyväksikäyttävästä materiaalista National Center of Missing & Exploited Children (NCMEC) -keskukselle.

 

Jos uskot missä tahansa tilanteessa jonkun rikkoneen näitä ohjeita, ilmoita siitä ottamalla meihin yhteyttä: abuse@adobe.com.

 

3. Esiinny omana itsenäsi

 

Poistamme käytöstä tilit, jotka harjoittavat harhaanjohtavaa tai haitallista käyttäytymistä, seuraavat mukaan lukien:

 • Väärennettyjen, harhaanjohtavien tai epätarkkojen tietojen käyttö profiilissasi
 • Esiintyminen toisena henkilönä tai entiteettinä
 • Automatisoitujen tai komentosarjoihin perustuvien luvattomien prosessien käyttäminen (kuten sisällön massalataus tai automaattinen lataaminen komentosarjan kautta)
 • Osallistuminen huijauksiin tai kolmannen osapuolen palveluihin tilin aktiivisuuden lisäämiseksi (arvostusten, katselukertojen tai muiden mittareiden keinotekoinen lisääminen)

 

4. Kunnioita kolmansien osapuolien oikeuksia

 

Adoben generatiivisen tekoälyn ominaisuuksien käyttäminen kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, yksityisyyttä, julkisuutta tai muita oikeuksia rikkovan sisällön luomiseen, lähettämiseen tai jakamiseen on kielletty. Tähän voi sisältyä muun muassa sellaisten tekstisyötteiden käyttö, jotka on suunniteltu tekijänoikeuksin tai tavaramerkein suojattujen tai muulla tavalla oikeuksia loukkaavien sisältöjen generoimiseen, tai sellaisen syöte- tai viitekuvan lataaminen, joka sisältää kolmannen osapuolen tekijänoikeudella suojattua sisältöä, kolmannen osapuolen sisällön plagioivan tekstin generoiminen, kuten myös kolmannen osapuolen henkilötietojen käyttäminen hänen yksityisyyttään tai tietosuojaoikeuksiaan loukkaavalla tavalla. Jos et ole varma, loukkaako sisältösi kolmannen osapuolen oikeuksia, voit ottaa yhteyttä asianajajaan tai tutustua julkisesti saatavilla oleviin viitemateriaaleihin seuraavassa osoitteessa:

 

Jos haluat ilmoittaa oman luovan työn tai oman immateriaalioikeutesi väärinkäytöstä, voit tehdä sen täällä: Immateriaaliomaisuuden poistokäytäntö osoitteessa https://www.adobe.com/fi/legal/dmca.html. Jos sinulla on sopimuskiista tai muu kiista Adoben käyttäjän kanssa sisällöstä, jonka hän on ladannut tuotteisiimme ja palveluihimme, ratkaise ongelma suoraan käyttäjän kanssa. Emme voi moderoida sopimuskiistoja, työkiistoja tai muita kiistoja käyttäjiemme ja yleisön välillä.

 

5. Toimi harkiten

 

Generoidut tuotokset voivat joskus olla epätarkkoja tai harhaanjohtavia tai muuten käsittää sisältöä, joka ei edusta Adoben näkemyksiä. Käytä tämän vuoksi harkintakykyäsi generoitujen tuotosten tarkistamiseen ja vahvistamiseen.

 

6. Ei ammattilaisapua

 

Generatiivisia tekoälytoimintoja ei ole tarkoitettu ammatilliseen neuvontaan. Älä käytä generatiivisia tekoälytoimintoja oikeudellisen, lääketieteellisen, taloudellisen tai muun tyyppisen ammatillisen neuvon, mielipiteen, arvion tai suosituksen pyytämiseen tai antamiseen ilman omaa riippumatonta konsultointiasi tai selvitystäsi. Generatiiviset tekoälytoiminnot eivät voi korvata pätevän ammattilaisen neuvoja, eivätkä ne muodosta tällaista suhdetta (esim. asianajajan ja asiakkaan välistä suhdetta).

 

7. Sisällön valtuudet

 

Adobe saattaa liittää tai julkaista sisällön valtuuksia generatiivisilla tekoälytoiminnoilla luoduille sisällöille, jotta ihmiset tietävät, että ne on luotu tekoälyn avulla.  Lisätietoja sisällön valtuuksista.

 

8. Kaupallinen käyttö

 

Yleisesti ottaen voit käyttää generatiivisten tekoälytoimintojen tuotoksia kaupallisesti. Jos Adobe kuitenkin ilmoittaa tuotteessa tai muualla, että generatiivisen tekoälytoiminnon beta-versiota ei voi käyttää kaupallisesti, kyseisen beta-toiminnon generoimat tuotokset on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä niitä voi käyttää kaupallisesti.

 

9.  Muut sisältölähteet

 

Generatiivisten tekoälytoimintojemme tuotos voi sisältää ei-generatiivista sisältöä (kuten Adobe Stock ‑resursseja), johon sovelletaan Adoben kanssa solmimasi sopimuksen ehtoja. Tämä ei-generatiivinen sisältö ilmoitetaan käyttöliittymässä tai siihen liittyvässä dokumentaatiossa.

10 Lisätietoja

 

Voimme ryhtyä toimiin Adobe-tilisi suhteen, jos havaitsemme sisältöä tai käytöstä, joka rikkoo näitä ohjeita. Lisätietoja Adoben generatiivisten tekoälyominaisuuksien sallituista ja kielletyistä käyttötarkoituksista on Adoben kanssa tekemässäsi sopimuksessa.