Adobe Üretken Yapay Zeka Kullanıcı Yönergeleri

 

Son Güncelleme: 10 Mayıs 2024

 

Bu Üretken Yapay Zeka Kullanıcı Yönergeleri (“Yönergeler”), Adobe'nin üretken yapay zeka özelliklerini kullanımınızı yönetir. Ayrıca, Adobe ile olan sözleşmenizin adobe.com/go/terms_tr adresinde bulunan Genel Kullanım Koşulları ile yönetilmesi durumunda bu üretken yapay zeka özelliklerinin kullanımı da bu Yönergelere referansta bulunularak eklenen adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_tr adresinde bulunan Adobe Üretken Yapay Zeka Ek Koşulları ile yönetilir.


Bu Yönergelerin iki amacı vardır: Adobe’nin ürün ve hizmet paketini kullanarak oluşturulan içeriğin yüksek kalitesini korumak ve ürünlerimiz ile hizmetlerimizi, yaratıcılığı ve üretkenliği teşvik eden ilgi çekici ve güvenilir bir şekilde kullanıcılarımız için erişilebilir tutmak.

 

1. Yapay Zeka/ML Eğitimi Yasaktır

 

Üretken yapay zeka özelliklerimizi kullanırken bunları yalnızca yaratıcı ve üretken çalışma ürününüz için kullanacağınızı ve yapay zeka veya makine öğrenimi modellerini eğitmek için kullanmayacağınızı kabul edersiniz.


Bu da tüm Firefly çıktıları dahil olmak üzere herhangi bir üretken yapay zeka özelliğinden alınan ya da elde edilen herhangi bir içeriği, veriyi, çıktıyı veya diğer bilgileri, doğrudan ya da dolaylı olarak mimariler, modeller veya ağırlıklar dahil makine öğrenimi algoritmaları ya da yapay zeka sistemleri oluşturmak, eğitmek, test etmek veya başka bir şekilde geliştirmek için kullanmamanız ve üçüncü tarafların bunları yapmasına izin vermemeniz gerektiği anlamına gelir.

2. Saygılı ve Güvende Olun

 

Kötüye kullanım amaçlı, yasa dışı veya başkalarının haklarını ihlal eden içerik oluşturmak, yüklemek veya paylaşmak için Adobe’nin üretken yapay zeka özelliklerini kullanmayın. Buna, şunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdakiler dahildir:

 • Pornografik materyal veya belirgin çıplaklık
 • Irk, etnik köken, ulusal köken, din, ciddi hastalık veya engellilik, cinsiyet, yaş veya cinsel yönelime göre bir gruba saldıran veya bunları aşağılayan, nefret söylemi içeren veya son derece saldırgan içerik
 • Sansürlenmemiş şiddet veya vahşet
 • Şiddetin teşvik edilmesi, yüceltilmesi veya şiddet tehditleri
 • Yasa dışı faaliyetler veya mallar
 • Kendine zarar verme veya kendine zarar vermeye yönlendirme
 • Reşit olmayanların çıplak veya cinsel içerikli tasviri
 • Terörün veya şiddet içeren aşırılığın desteklenmesi
 • Gerçek dünyada zarara yol açabilecek yanıltıcı, sahte veya aldatıcı içeriklerin yaygınlaştırılması
 • Başkalarının özel bilgileri

 

Creative Cloud ürünlerindeki üretken yapay zeka özellikleri tarafından oluşturulan istemleriniz ve sonuçlar, kötüye kullanımın önlenmesi ve içerik filtreleme amaçlarıyla hem otomatik (ör. makine öğrenimi) hem de manuel yöntemlerle incelenebilir.

 

Reşit olmayanları istismar eden her türlü materyali National Center of Missing & Exploited Children'a (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi - NCMEC) bildirebileceğimizi lütfen unutmayın.

 

Herhangi bir zamanda birinin bu Yönergeleri ihlal ettiğini düşünüyorsanız lütfen abuse@adobe.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçerek bu ihlali bildirin.

 

3. Özgün Olun

 

Aşağıdakiler dahil, yanıltıcı veya zarar verici davranışlarda bulunan hesapları devre dışı bırakırız:

 • Profilinizde sahte, yanıltıcı veya yanlış bilgi kullanılması
 • Başka kişilerin veya kuruluşların kimliğine bürünme
 • Yetkisiz otomatik işlem veya komut dosyası oluşturma işlemlerini (toplu veya komut dosyası aracılığıyla otomatik içerik yükleme gibi) kullanma
 • Hesap etkileşimini artırmaya yönelik planlara veya üçüncü taraf hizmetlere dahil olma (takdir, görüntüleme ya da diğer ölçütlerin sayısını yapay olarak artırma)

 

4. Üçüncü Tarafların Haklarına Saygılı Olun

 

Üçüncü tarafa dair telif hakkı, ticari marka, gizlilik, tanıtım veya diğer hakları ihlal eden içerikler oluşturmak, yüklemek veya paylaşmak için Adobe'nin üretici yapay zeka özelliklerini kullanmak yasaktır. Bu, telif hakkıyla korunan, ticari markalı veya başka bir şekilde ihlal edici içerik oluşturmak için tasarlanmış metin istemlerini girmeyi, üçüncü tarafın telif hakkıyla korunan içeriğini içeren bir girdi veya referans görüntüsü yüklemeyi, üçüncü taraf içeriğini intihal eden bir metin oluşturmayı veya üçüncü bir tarafın kişisel bilgilerini gizlilik veya veri koruma haklarını ihlal edecek şekilde kullanmayı içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. İçeriğinizin üçüncü bir tarafın haklarını ihlal edip etmediğinden emin değilseniz bir avukatla iletişime geçebilir veya aşağıdakiler üzerinden halka açık referans materyallerine bakabilirsiniz:

 

Kendi yaratıcı çalışmanızın veya fikri mülkiyetinizin kullanıcılarımızdan biri tarafından kötüye kullanımını bildirmek isterseniz bunu şuradan yapabilirsiniz: https://www.adobe.com/tr/legal/dmca.html adresinde bulunan Fikri Mülkiyet Kaldırma Politikası. Bir Adobe kullanıcısıyla ürünlerimiz ve hizmetlerimize yükledikleri içerikle ilgili bir sözleşmeniz veya başka bir anlaşmazlığınız varsa lütfen sorunu doğrudan kullanıcıyla çözün. Kullanıcılarımız ve halk arasındaki sözleşme, istihdam veya diğer anlaşmazlıklarda ara buluculuk yapamamaktayız.

 

5. Kendi Yargınızı Kullanın

 

Oluşturulan çıktılar bazen hatalı veya yanıltıcı olabilir veya Adobe’nin görüşlerini temsil etmeyen içeriği başka şekilde yansıtabilir. Sonuç olarak, oluşturulan çıktıları gözden geçirmek ve doğrulamak için lütfen takdir yetkinizi kullanın.

 

6. Profesyonel Tavsiye Yasaktır

 

Üretken yapay zeka özellikleri profesyonel tavsiye amaçlı değildir. Kendi bağımsız danışmanlığınızı veya araştırmanızı yürütmeden yasal, tıbbi, finansal veya diğer türde profesyonel tavsiye veya herhangi bir görüş, karar veya öneri almak veya bunları sağlamak için üretken yapay zeka özelliklerini kullanmayın. Üretken yapay zeka özellikleri, kalifiye bir profesyonel tarafından sağlanan tavsiyelerin yerini alamaz ve bu tür bir ilişki (ör. avukat-müvekkil ilişkisi) oluşturmaz.

 

7. İçerik Kimlik Bilgileri

 

Adobe, insanlara içeriğin yapay zeka ile oluşturulduğunu bildirmek için üretken yapay zeka özellikleriyle oluşturulan içeriğe yönelik İçerik Kimlik Bilgilerini ekleyebilir ve bunları yayımlayabilir.  İçerik Kimlik Bilgileri hakkında daha fazla bilgi alın.

 

8. Ticari Kullanım

 

Genel olarak üretken yapay zeka özelliklerinden elde edilen çıktıları ticari olarak kullanabilirsiniz. Ancak Adobe, üründe veya başka bir yerde üretken yapay zeka özelliğinin beta sürümünün ticari olarak kullanılamayacağını belirtirse bu beta özellikten oluşturulan çıktılar yalnızca kişisel kullanım içindir ve ticari olarak kullanılamaz.

 

9.  Ek İçerik Kaynakları

 

Üretken yapay zeka özelliklerimizden elde edilen çıktı, Adobe ile yaptığınız sözleşmenin koşullarına tabi olan üretken olmayan içerikler (Adobe Stock varlıkları gibi) içerebilir. Üretken olmayan bu içerik kullanıcı arayüzünde veya ilgili belgelerde belirtilecektir.

10. Daha Fazla Bilgi

 

Bu Yönergeleri ihlal eden içerikler veya davranışlar tespit etmemiz halinde Adobe hesabınızla ilgili işlem yapabiliriz. Adobe'nin üretken yapay zeka özelliklerini kullanırken yapabilecekleriniz ve yapamayacaklarınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Adobe ile olan sözleşmenize bakın.