Adobe Üretken Yapay Zeka Kullanıcı Kılavuzları

 

Son Güncelleme: 6 Ekim 2023

 

Bu Üretken Yapay Zeka Kullanıcı Yönergeleri (“Yönergeler”), Adobe'nin üretken yapay zeka özelliklerini kullanımınızı yönetir. Ayrıca Adobe ile olan sözleşmenizin adobe.com/go/terms_tr adresinde bulunan Genel Kullanım Koşulları ile yönetilmesi durumunda bu üretken yapay zeka özellikleri de bu Yönergelere referansta bulunularak eklenen adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_tr adresinde bulunan Adobe Üretken Yapay Zeka Ek Koşulları ile yönetilir.

 

Bu Kılavuzların iki amacı vardır: Adobe'nin ürün ve hizmet paketini kullanarak oluşturulan yaratıcı içeriğin yüksek kalitesini korumak ve ürünlerimiz ile hizmetlerimizi, yaratıcılığı teşvik eden ilgi çekici ve güvenilir bir şekilde kullanıcılarımız için erişilebilir tutmak.

 

1. AI/ML Eğitimi Yasaktır

 

Üretken yapay zeka özelliklerimizi kullanırken bunları yalnızca yaratıcı çalışma ürününüz için kullanacağınızı ve AI/ML modellerini eğitmek için kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

 

Bu da tüm Firefly çıktıları dahil olmak üzere herhangi bir üretken yapan zeka özelliğinden alınan ya da elde edilen herhangi bir içeriği, veriyi, çıktıyı veya diğer bilgileri, doğrudan ya da dolaylı olarak mimariler, modeller veya ağırlıklar dahil makine öğrenimi algoritmaları ya da yapay zeka sistemleri oluşturmak, eğitmek, test etmek veya başka bir şekilde geliştirmek için kullanmamanız ve üçüncü taraflara bunları yapma konusunda talimat ya da izin vermemeniz gerektiği anlamına gelir.

 

2. Saygılı ve Güvende Olma

 

Adobe'nin üretken yapay zeka özelliklerini rahatsız edici, yasa dışı veya gizli içerik oluşturmaya, paylaşmaya veya karşıya yüklemeye çalışmak için kullanmayın. Buna, şunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdakiler dahildir:

 • Pornografik materyal veya belirgin çıplaklık
 • Irk, etnik köken, ulusal köken, din, ciddi hastalık veya engellilik, cinsiyet, yaş veya cinsel yönelime göre bir gruba saldıran veya bunları aşağılayan, nefret söylemi içeren veya son derece saldırgan içerik
 • Sansürlenmemiş şiddet veya vahşet
 • Şiddetin teşvik edilmesi, yüceltilmesi veya şiddet tehditleri
 • Yasa dışı faaliyetler veya mallar
 • Kendine zarar verme veya kendine zarar vermeye yönlendirme
 • Reşit olmayanların çıplak tasviri veya reşit olmayanların cinsel içerikli tasviri
 • Terörün veya şiddet içeren aşırılığın desteklenmesi
 • Gerçek dünyada zarara yol açabilecek yanıltıcı, sahte veya aldatıcı içeriklerin yaygınlaştırılması
 • Başkalarına ait gizlilik veya veri koruma haklarını ihlal eden kişisel ya da özel bilgiler

 

Reşit olmayanları istismar eden her türlü materyali National Center of Missing & Exploited Children'a (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi - NCMEC) bildirebileceğimizi lütfen unutmayın.

 

Herhangi bir zamanda birinin bu Yönergeleri ihlal ettiğini düşünüyorsanız lütfen abuse@adobe.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçerek bu ihlali bildirin.

 

3. Özgün Olma

 

Aşağıdakiler dahil, yanıltıcı veya zararlı davranışlarda bulunan hesapları devre dışı bırakırız:

 • Profilinizde sahte, yanıltıcı veya yanlış bilgi kullanmanız
 • Başka kişilerin veya kuruluşların kimliğine bürünme
 • Otomatik işlem veya komut dosyası oluşturma işlemlerini (toplu veya komut dosyası aracılığıyla otomatik içerik yükleme gibi) kullanma
 • Hesap etkileşimini artırmaya yönelik planlara veya üçüncü taraf hizmetlere dahil olma (takdir, görüntüleme ya da diğer ölçütlerin sayısını yapay olarak artırma)

 

4. Üçüncü Taraf Haklarına Saygılı Olma

 

Üçüncü tarafların telif haklarını, ticari markalarını, gizliliğini veya diğer haklarını ihlal eden içerik oluşturmak amacıyla Adobe'nin üretken yapay zeka özelliklerini kullanmak yasaktır. Bu, üçüncü taraf marka logosu oluşturmak için metin istemleri girmeyi, üçüncü tarafın telif hakkıyla korunan içeriğini içeren bir girdi görüntüsü yüklemeyi veya üçüncü tarafın kişisel bilgilerini gizlilik ya da veri koruma haklarını ihlal edecek şekilde kullanmayı içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir. İçeriğinizin üçüncü bir tarafın haklarını ihlal edip etmediğinden emin değilseniz aşağıdakiler üzerinden bir avukatla iletişime geçebilir veya halka açık referans materyallerine başvurabilirsiniz:

 

Kendi yaratıcı çalışmanızın veya fikri mülkiyetinizin kullanıcılarımızdan biri tarafından kötüye kullanımını bildirmek isterseniz bunu şuradan yapabilirsiniz: https://www.adobe.com/tr/legal/dmca.html adresinde bulunan Fikri Mülkiyet Kaldırma Politikası. Bir Adobe kullanıcısıyla ürünlerimiz ve hizmetlerimize yükledikleri içerikle ilgili bir sözleşmeniz veya başka bir anlaşmazlığınız varsa lütfen sorunu doğrudan kullanıcıyla çözün. Kullanıcılarımız ve halk arasındaki sözleşme, istihdam veya diğer anlaşmazlıklarda ara buluculuk yapamamaktayız.

 

5. İçerik Kimlik Bilgileri

 

Adobe, insanlara içeriğin yapay zeka ile oluşturulduğunu bildirmek için üretken yapay zeka özellikleriyle oluşturulan içeriğe yönelik İçerik Kimlik Bilgilerini ekler ve bunları yayınlayabilir. İçerik Kimlik Bilgileri hakkında daha fazla bilgi alın.

 

6. Ticari Kullanım

Genel olarak üretken yapay zeka özelliklerinden elde edilen çıktıları ticari olarak kullanabilirsiniz. Ancak Adobe, üründe veya başka bir yerde üretken yapay zeka özelliğinin beta sürümünün ticari olarak kullanılamayacağını belirtirse bu beta özellikten oluşturulan çıktılar yalnızca kişisel kullanım içindir ve ticari olarak kullanılamaz.

 

7. Daha Fazla Bilgi

 

Bu Kılavuzları ihlal eden içerikler veya davranışlar tespit etmemiz halinde Adobe hesabınızla ilgili işlem yapabiliriz. Adobe'nin üretken yapay zeka özelliklerini kullanırken yapabilecekleriniz ve yapamayacaklarınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Adobe ile olan sözleşmenize bakın.