Retningslinjer for brukere av Adobes Generative AI

 

Sist oppdatert: 10. mai 2024

 

Disse retningslinjene for brukere av Generativ AI ("Retningslinjene") regulerer bruken din av Adobes generative AI-funksjoner. Hvis avtalen din med Adobe er underlagt de generelle vilkårene for brukadobe.com/go/terms_no, vil bruken din av disse funksjonene for generativ kunstig intelligens i tillegg være underlagt tilleggsvilkårene for generativ kunstig intelligens fra Adobeadobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_no, som det henvises til i disse retningslinjene.


Målet med disse retningslinjene er todelt: å sikre at innhold som genereres ved hjelp produkter og tjenester fra Adobe, fortsetter å holde høy kvalitet, og at produktene og tjenestene våre holder frem med å være tilgjengelige for brukerne på en engasjerende og pålitelig måte som stimulerer til kreativitet og produktivitet.

 

1. Opplæring av kunstig intelligens eller maskinlæring er ikke tillatt

 

Når du bruker de generative AI-funksjonene våre, godtar du at du kun får bruke dem til kreativt og produktivt arbeid og ikke til å lære opp modeller for kunstig intelligens eller maskinlæring.


Dette betyr at du ikke har lov til å bruke eventuelt innhold, data, utdata eller annen informasjon som er mottatt eller avledet fra alle generative AI-funksjoner, inkludert eventuelle Firefly-utdata, til direkte eller indirekte å opprette, lære opp, teste eller på annen måte forsøke å forbedre maskinlæringsalgoritmer eller systemer for kunstig intelligens – herunder eventuelle arkitekturer, modeller eller vekter. Du får heller ikke tillate en tredjepart å gjøre dette.

2. Vis respekt og vær trygg

 

Ikke bruk Adobes generative kunstig intelligens-funksjoner til å lage, laste opp eller dele innhold som er krenkende, ulovlig eller i strid med andres rettigheter. Dette innbefatter blant annet følgende:

 • Pornografisk materiale eller seksualisert fremstilling av nakenhet
 • Hatsk eller dypt krenkende innhold som angriper eller umenneskeliggjør en gruppe ut fra rase, etnisitet, nasjonal tilhørighet, trostilhørighet, alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelse, kjønn, alder eller seksuell legning
 • Eksplisitt vold eller gørr
 • Å promotere, forherlige eller true med vold
 • Ulovlig virksomhet eller forbudte varer
 • Selvskading eller promotering av selvskading
 • Avbildning av nakne mindreårige eller seksualisert fremstilling av mindreårige
 • Å promotere terrorisme eller voldelig ekstremisme
 • Å spre villedende, uredelig eller villedende innhold som kan gjøre skade i den virkelige verden
 • Privat informasjon om andre

 

Hjelpetekstene dine og resultatene som genereres ved hjelp av funksjoner for generativ kunstig intelligens i Creative Cloud-produkter, kan bli gått gjennom automatisk (f.eks. gjennom maskinlæring) eller manuelt for å forebygge misbruk og filtrere innholdet.

 

Vi gjør oppmerksom på at vi kan rapportere materiale som viser utnytting av mindreårige, til National Center of Missing & Exploited Children (NCMEC, Det nasjonale senteret for savnede og utnyttede barn).

 

Hvis du oppdager potensielle brudd på disse retningslinjene, ber vi om at du rapporterer forholdet ved å kontakte oss på abuse@adobe.com.

 

3. Vær autentisk

 

Vi deaktiverer kontoer der eieren driver villedende eller skadelig virksomhet, herunder:

 • Bruk av falsk, villedende eller unøyaktig informasjon i profilen
 • Utgi seg for å være en annen eller representere en bestemt enhet
 • Bruk av uautoriserte automatiserte prosesser eller skriptprosesser (f.eks. masseopplasting eller automatisert opplasting av innhold via et skript)
 • Bruk av ordninger eller tredjepartstjenester for å øke kontoengasjementet (øke antall positive vurderinger, visninger eller annen statistikk på kunstig vis)

 

4. Respekter rettighetene til tredjeparter

 

Det er ikke tillatt å benytte Adobes generative KI-funksjoner til å utarbeide, laste opp eller dele innhold som krenker opphavsretten til en tredjepart, varemerkerettigheter, personvern, publiseringsrettigheter eller andre rettigheter. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, å legge inn tekstkommandoer som er designet for å generere opphavsrettighetsmerket eller varemerket innhold, eller innhold som ellers bryter med retningslinjene, laste opp et bilde/referansebilde med opphavsrettsbeskyttet innhold tilhørende en tredjepart, generere tekst som plagierer innhold tilhørende en tredjepart eller bruke den personlige informasjonen til en tredjepart i strid med vedkommendes rett til personvern og databeskyttelse. Hvis du er usikker på om innholdet ditt krenker rettighetene til en tredjepart, bør du rådføre deg med en advokat eller sjekke offentlig tilgjengelig referansemateriale som du finner hos:

 

Hvis en av brukerne dine har misbrukt ett eller av flere av de kreative arbeidene dine eller krenket de immaterielle rettighetene dine, kan du melde fra om dette under Retningslinjer for fjerning av åndsverk på https://www.adobe.com/legal/dmca.html. Hvis tvisten gjelder innhold som en Adobe-bruker har lastet opp til produktene og tjenestene våre, kontakter du vedkommende for å finne en løsning. Vi kan mekle i avtaler, ansettelsesforhold eller andre tvister mellom brukerne våre og allmennheten.

 

5. Bruk sunn fornuft

 

Utdataene som genereres, kan i enkelte tilfeller være unøyaktige eller villedende, eller på annen måte speile innhold som ikke representerer Adobes synspunkter. Derfor skal du bruke sunn fornuft og god dømmekraft når du går gjennom og validerer genererte utdata.

 

6. Ingen profesjonell rådgivning

 

Generative KI-funksjoner er ikke ment som profesjonell rådgivning. Ikke bruk funksjoner for generativ kunstig intelligens til å innhente eller gi juridisk, medisinsk, økonomisk eller annen type profesjonell rådgivning, synspunkter, vurderinger eller anbefalinger uten å gjøre undersøkelser på egenhånd. Funksjoner for generativ kunstig intelligens kan ikke erstatte råd fra fagfolk og utgjør ikke en slik relasjon (f.eks. advokat-klient-relasjon).

 

7. Innholdsopplysninger

 

Adobe kan legge ved eller publisere innholdsopplysninger for innhold som er laget ved hjelp av generative AI-funksjoner, for å informere publikum om at innholdet har blitt generert med AI.  Finn ut mer om innholdsopplysninger.

 

8. Kommersiell bruk

 

Generelt sett kan du bruke utdata fra generativ kunstig intelligens-funksjoner i kommersiell sammenheng. Hvis Adobe imidlertid oppgir i produktet eller på andre steder at en betaversjon av en generativ kunstig intelligens-funksjon ikke kan brukes kommersielt, er de genererte utdataene fra denne betafunksjonen kun til personlig bruk og kan ikke brukes i kommersiell sammenheng.

 

9.  Ytterligere innholdskilder

 

Utdataene som produseres av de generative kunstig intelligens-funksjonene våre, kan omfatte ikke-generativt innhold (herunder Adobe Stock-ressurser) som er underlagt avtalen du har med Adobe. Denne typen ikke-generativt innhold er merket som dette i brukergrensesnittet eller tilknyttet dokumentasjon.

10. Mer informasjon

 

Vi vil kunne iverksette tiltak mot Adobe-kontoen din hvis vi oppdager innhold eller atferd som er i strid med disse Retningslinjene. Se avtalen din med Adobe for mer informasjon om hva Adobes generative AI-funksjoner får brukes til og ikke.