Gebruikersrichtlijnen van Adobe voor Generatieve AI

 

Laatst bijgewerkt: 6 oktober 2023

 

Deze gebruikersrichtlijnen voor Generatieve AI ('Richtlijnen') zijn van toepassing op uw gebruik van de functies voor generatieve AI van Adobe. Als op uw overeenkomst met Adobe daarnaast de Algemene Gebruiksvoorwaarden, te vinden op adobe.com/go/terms_nl, van toepassing zijn, zijn op uw gebruik van deze functies voor generatieve AI ook de Aanvullende Voorwaarden van Adobe voor Generatieve AI van toepassing, die zijn te vinden op adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_nl en door verwijzing in deze richtlijnen zijn opgenomen.

 

Deze richtlijnen hebben twee doelen: het handhaven van de hoge kwaliteit van creatieve content die wordt gegenereerd met behulp van de producten en services van Adobe, en het toegankelijk houden van onze producten en services voor onze gebruikers op een boeiende en betrouwbare manier die creativiteit bevordert.

 

1. Geen AI/ML-training

 

Wanneer u onze functies voor generatieve AI gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u deze alleen voor uw creatieve werk mag gebruiken en niet om AI/ML-modellen te trainen.

 

Dit betekent dat het u niet is toegestaan, en dat u derden niet mag toestaan, om enige content, gegevens, uitvoer of andere gegevens die zijn ontvangen of afgeleid van functies voor generatieve AI, inclusief Firefly-uitvoer, te gebruiken om rechtstreeks of indirect algoritmen voor machine learning of systemen voor kunstmatige intelligente, inclusief architecturen, modellen of gewichten, te creëren, te trainen, te testen of anderszins te verbeteren.

 

2.  Wees respectvol en houd het veilig

 

Gebruik de generatieve AI-functies van Adobe niet om beledigende, illegale of vertrouwelijke content te maken, te uploaden of te delen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:

 • Pornografisch materiaal of expliciete naaktheid
 • Haatdragende of zeer aanstootgevende inhoud die een groep aanvalt of ontmenselijkt op basis van ras, etniciteit, nationale herkomst, religie, ernstige ziekte of handicap, gender, leeftijd of seksuele geaardheid
 • Expliciet geweld of bloederigheid
 • Het bevorderen of verheerlijken van of dreigen met geweld
 • Illegale activiteiten of goederen
 • Zelfbeschadiging of het promoten van zelfbeschadiging
 • Afbeeldingen van naakte minderjarigen of van minderjarigen op een seksuele manier
 • Het bevorderen van terrorisme of gewelddadig extremisme
 • Verspreiding van misleidende, frauduleuze of bedrieglijke content die kan leiden tot echte schade
 • Persoonlijke of privégegevens van anderen die in strijd zijn met hun rechten inzake privacy of gegevensbescherming

 

Houd er rekening mee dat we materiaal waarin misbruik wordt gemaakt van minderjarigen, kunnen melden aan het National Center of Missing & Exploited Children (NCMEC) (nationaal centrum voor vermiste en misbruikte kinderen).

 

Als u op enig moment denkt dat iemand deze Richtlijnen heeft geschonden, kunt u dit melden door contact met ons op te nemen via abuse@adobe.com.

 

3. Wees eerlijk

 

We schakelen accounts uit die misleidend of schadelijk gedrag vertonen, waaronder:

 • Het gebruik van valse, misleidende of onnauwkeurige gegevens in uw profiel
 • Zich voordoen als een andere (rechts)persoon
 • Het gebruik van geautomatiseerde of gescripte processen (zoals bulkgewijs of geautomatiseerd uploaden van content via een script)
 • Deelnemen aan systemen of services van derden om de populariteit van een account te vergroten (kunstmatig het aantal waarderingen, weergaven of andere statistieken vergroten)

 

4. Respecteer de rechten van derden

 

Het is verboden om de generatieve AI-functies van Adobe te gebruiken om content te creëren die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere rechten van derden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het invoeren van tekstinstructies om een ​​merklogo van een derde partij te genereren, het uploaden van een invoerafbeelding die auteursrechtelijk beschermde inhoud van een derde partij bevat of het gebruiken van de persoonlijke gegevens van een derde partij in strijd met hun rechten inzake privacy of gegevensbescherming. Als u niet zeker weet of uw content de rechten van derden schendt, kunt u contact opnemen met een advocaat of openbaar referentiemateriaal raadplegen op de volgende locaties:

 

Als u misbruik van uw eigen creatieve werk of uw eigen intellectuele eigendom door een van onze gebruikers wilt melden, kunt u dat hier doen: Beleid voor verwijdering van intellectuele eigendom op https://www.adobe.com/nl/legal/dmca.html. Als u een contract- of ander geschil hebt met een Adobe-gebruiker met betrekking tot content die deze naar onze producten en services heeft geüpload, dient u het probleem rechtstreeks met de gebruiker op te lossen. We kunnen niet bemiddelen in contract-, arbeids- of andere geschillen tussen onze gebruikers en het publiek.

 

5. Inhoudsreferenties

 

Adobe zal inhoudsreferenties toevoegen en mogelijk publiceren voor content die is gemaakt met generatieve AI-functies om mensen te laten weten dat deze met AI is gegenereerd. Meer informatie over inhoudsreferenties.

 

6. Commercieel gebruik

In het algemeen mag u de uitvoer van generatieve AI-functies gebruiken voor commerciële doeleinden. Als Adobe echter in het product of elders aangeeft dat een bètaversie van een generatieve AI-functie niet voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt, is de gegenereerde uitvoer van die bètafunctie alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag deze niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

 

7. Meer informatie

 

We kunnen actie ondernemen tegen uw Adobe-account als we content of gedrag ontdekken dat in strijd is met deze Richtlijnen. Raadpleeg uw overeenkomst met Adobe voor meer informatie over wat u wel en niet mag doen wanneer u de generatieve AI-functies van Adobe gebruikt.