Проучване на Forrester – Ръководени от COVID стратегии за иновации

икона на работен процес

Уеб семинар на запис  |  Безплатно


Поръчано проучване, проведено от Forrester Consulting от името на Adobe, разкри три начина, по които корпоративните организации адаптират технологии и бизнес стратегии в подкрепа на клиенти, партньори и служители. Проучването разкрива, че организациите с процеси за обработка на цифрови документи имат 10 пъти по-малко клиенти в риск в сравнение с други компании.

  1. Процесите за обработка на цифрови документи помагат на организациите да поддържат устойчивостта на бизнеса си.
  2. Цифровизирането на процесите за обработка на документи намалява риса за бизнеса и разкрива възможности за приходи.
  3. Процесите за обработка на цифрови документи се превръщат в стандартна практика и ще помогнат за подобряване на изживяването на клиентите и служителите в дългосрочен план.
Попълнете формуляра, за да гледате уеб семинара на запис.