Forrester Research — Các chiến lược được thúc đẩy bởi COVID

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Một nghiên cứu được ủy quyền thực hiện bởi Forrester Consulting thay mặt cho Adobe đã khám phá ra ba cách mà các tổ chức doanh nghiệp đang thích ứng với chiến lược công nghệ và kinh doanh để hỗ trợ khách hàng, đối tác và nhân viên. Nghiên cứu cho thấy tổ chức có các quá trình tài liệu kỹ thuật số có ít khách hàng gặp rủi ro hơn 10 lần so với các công ty khác.

  1. Quá trình tài liệu kỹ thuật số giúp các tổ chức duy trì khả năng phục hồi kinh doanh.
  2. Số hóa quá trình tài liệu làm giảm rủi ro kinh doanh và mở ra cơ hội kiếm doanh thu.
  3. Quá trình tài liệu kỹ thuật số đang trở thành thông lệ tiêu chuẩn và sẽ giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng và nhân viên trong dài hạn.
Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.