Forrester Research — Strategie innowacji wynikające z pandemii COVID-19

ikona obiegu pracy

Seminarium internetowe na żądanie | Bezpłatnie


Firma Adobe zleciła firmie Forrester Consulting przeprowadzenie badania sposobów wdrażania technik i strategii biznesowych wspierających klientów, partnerów oraz pracowników. Odkryto trzy główne metody postępowania. Badanie to wskazuje, że organizacje dysponujące cyfrowymi procesami przetwarzania dokumentów 10-krotnie mniej ryzykują utratę klienta niż pozostałe firmy.

  1. Cyfrowe procesy przetwarzania dokumentów zapewniają organizacjom wyjątkową stabilność.
  2. Dzięki digitalizacji procesów związanych z dokumentami obniża się poziom ryzyka w biznesie i powstają nowe drogi do generowania przychodów.
  3. Cyfrowe procesy przetwarzania dokumentów stają się normą, która w perspektywie czasu poprawia jakość obsługi klientów i ułatwia realizację zadań pracownikom.
Wypełnij formularz, aby obejrzeć to seminarium internetowe na żądanie.