Forrester Research – Inovační strategie vynucené epidemií COVID

pracovní postup – ikona

Webinář na vyžádání | Zdarma


Studie provedená společností Forrester Consulting na objednávku společnosti Adobe odhalila tři způsoby, jak podniky upravují technologii a obchodní strategie za účelem podpory zákazníků, partnerů a zaměstnanců. Z výzkumu vyplynulo, že organizacím využívajícím digitální dokumenty hrozí 10krát menší riziko ztráty zákazníků než ostatním společnostem.

  1. Digitální procesy pro práci s dokumenty pomáhají organizacím udržet přizpůsobivost firmy.
  2. Digitalizace zpracování dokumentů snižuje podnikatelská rizika a otevírá zajímavé obchodní příležitosti.
  3. Digitální procesy pro zpracování dokumentů se stávají běžnou praxí a z dlouhodobého hlediska pomohou zlepšit zkušenosti zákazníků a zaměstnanců.
Vyplňte formulář a sledujte webinář na vyžádání