Forrester Research — COVID-driven innovation strategies

icon ng workflow

On-Demand na webinar  |  Libre


Natuklasan ng kinomisyong pag-aaral na isinagawa ng Forrester Consulting sa ngalan ng Adobe ang tatlong paraan kung paano iniaangkop ng mga pang-enterprise na organisasyon ang teknolohiya at mga diskarte sa negosyo para suportahan ang mga customer, partner, at empleyado. Ipinapakita sa pananaliksik na 10 beses na mas mababa ang panganib para sa mga customer ng mga organisasyong may mga proseso ng digital na dokumento kaysa sa iba pang kumpanya.

  1. Tinutulungan ng mga proseso ng digital na dokumento ang mga organisasyong panatilihin ang katatagan ng negosyo.
  2. Binabawasan ng pag-digitize ng mga proseso ng dokumento ang mga panganib sa negosyo at nagbubukas ng mga oportunidad para kumita.
  3. Nagiging karaniwang pamamaraan na ang mga proseso ng digital na dokumento at makakatulong itong pahusayin ang customer at employee experience sa katagalan.
Sagutan ang form para mapanood ang on-demand na webinar.